Na drodze ku monarchii konstytucyjnej. Od Aleksandra I do Mikołaja II

licenciate
dc.abstract.enThe bachelor thesis is about the reforms of Alexander I, Alexander II and Nikolas II, which lead Russian political system to constitutional monarchy. Alexander I was well educated in the spirit of liberalism and enlightment. He was trying to reform Russian political system. At the end of his life he quited the idea of reforms, because he was probably affraid of his life, as he remembered what had happened to his father. He also saw the turmoils in western Europe. Alexander II was first true reformist of Russian political system. At the end of his life he was going to sign the "constitution"written by Loris-Melikow, but he died in an asssasination. Nikolas II was made to reform the country. Most of the society was unhappy with the pollitical system, they wanted to take part in ruling the country. In 1905 r. first revolution started which lead to reforms and changes. The Duma was formed, the first reprezentative organ in Russia which was supposed to take part in decision making proces. The tsar did not want to folow the rules. This finally lead to february revolution and then to october revolution.pl
dc.abstract.plPraca traktuje na temat zmian ustrojowych w Rosji w czasach panowania Aleksandra I, Aleksandra II i Mikołaja II. Aleksander I , w pierwszym okresie swojego życia podejmowała próby modernizacji Rosji. Jednakże wydarzenia zewnętrzne, oraz prawdopodobnie obawa o utratę władzy i życia, doprowadziły do zmiany jego stanowiska. W drugiej dekadzie XIX w. rozwijała się opozycja, w różnych organizacjach. Dekabryści dążyli do zreformowania Rosji w duchu liberalnym. Towarzystwo Północne i Południowe, w którego skład wchodzili w większości oficerowie, doprowadził do wybuchu powstania dekabrystów.Panowanie Aleksandra II można uznać za faktyczny początek kształtowania się monarchii konstytucyjnej w Rosji. Przemiany przez niego zapoczątkowane, nie były kontynuowane po jego nagłej śmierci, w wyniku zamachu. Pod koniec życia cesarz zatwierdził projekt „konstytucji” Loris-Melikowa”, nie został jednak nigdy ogłoszony. Zmiany, które wprowadzał Mikołaj II były wymuszone przez otoczenie i nie koniecznie zgodne z jego przekonaniami. Car nie miał natury despoty, jednakże w dużej mierze był ukształtowany przez swojego nauczyciela Konstantego Pobiedonoscewa. Był to zdecydowany przeciwnik wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń władzy monarszej. To za rządów Mikołaja II możemy mówić o faktycznych zmianach w duchu konstytucyjnym. Władza cara została uszczuplona. Powstał nowy organ w państwie Duma Państwowa, która miała sprawować władzę ustawodawczą. Car nie akceptował ograniczeń swojej władzy, nie współpracował z Dumą. Zaangażowania Rosji w I wojnę światową przyczyniło się do obniżenia poziomu życia społeczeństwa. Wszystkie te czynniki doprowadziły do wybuchu rewolucji lutowej, a następnie przewrotu październikowego i przejęcia władzy przez bolszewików.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorJach, Anna - 160095 pl
dc.contributor.authorSzwej, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerSmoleń, Mieczysław - 131948 pl
dc.contributor.reviewerJach, Anna - 160095 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:59:22Z
dc.date.available2020-07-25T02:59:22Z
dc.date.submitted2014-07-09pl
dc.fieldofstudyrosjoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-89251-95362pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197728
dc.languagepolpl
dc.subject.enconstitutional monarchy, Alexander I, Alexander II, Nikolas II, Russia,pl
dc.subject.plmonarchia konstytucyjna, Rosja carska, Aleksander I, Aleksander II, Mikoaj IIpl
dc.titleNa drodze ku monarchii konstytucyjnej. Od Aleksandra I do Mikołaja IIpl
dc.title.alternativeOn the way to constitutional monarchy, From Alexander I to Nikolas IIpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The bachelor thesis is about the reforms of Alexander I, Alexander II and Nikolas II, which lead Russian political system to constitutional monarchy. Alexander I was well educated in the spirit of liberalism and enlightment. He was trying to reform Russian political system. At the end of his life he quited the idea of reforms, because he was probably affraid of his life, as he remembered what had happened to his father. He also saw the turmoils in western Europe. Alexander II was first true reformist of Russian political system. At the end of his life he was going to sign the "constitution"written by Loris-Melikow, but he died in an asssasination. Nikolas II was made to reform the country. Most of the society was unhappy with the pollitical system, they wanted to take part in ruling the country. In 1905 r. first revolution started which lead to reforms and changes. The Duma was formed, the first reprezentative organ in Russia which was supposed to take part in decision making proces. The tsar did not want to folow the rules. This finally lead to february revolution and then to october revolution.
dc.abstract.plpl
Praca traktuje na temat zmian ustrojowych w Rosji w czasach panowania Aleksandra I, Aleksandra II i Mikołaja II. Aleksander I , w pierwszym okresie swojego życia podejmowała próby modernizacji Rosji. Jednakże wydarzenia zewnętrzne, oraz prawdopodobnie obawa o utratę władzy i życia, doprowadziły do zmiany jego stanowiska. W drugiej dekadzie XIX w. rozwijała się opozycja, w różnych organizacjach. Dekabryści dążyli do zreformowania Rosji w duchu liberalnym. Towarzystwo Północne i Południowe, w którego skład wchodzili w większości oficerowie, doprowadził do wybuchu powstania dekabrystów.Panowanie Aleksandra II można uznać za faktyczny początek kształtowania się monarchii konstytucyjnej w Rosji. Przemiany przez niego zapoczątkowane, nie były kontynuowane po jego nagłej śmierci, w wyniku zamachu. Pod koniec życia cesarz zatwierdził projekt „konstytucji” Loris-Melikowa”, nie został jednak nigdy ogłoszony. Zmiany, które wprowadzał Mikołaj II były wymuszone przez otoczenie i nie koniecznie zgodne z jego przekonaniami. Car nie miał natury despoty, jednakże w dużej mierze był ukształtowany przez swojego nauczyciela Konstantego Pobiedonoscewa. Był to zdecydowany przeciwnik wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń władzy monarszej. To za rządów Mikołaja II możemy mówić o faktycznych zmianach w duchu konstytucyjnym. Władza cara została uszczuplona. Powstał nowy organ w państwie Duma Państwowa, która miała sprawować władzę ustawodawczą. Car nie akceptował ograniczeń swojej władzy, nie współpracował z Dumą. Zaangażowania Rosji w I wojnę światową przyczyniło się do obniżenia poziomu życia społeczeństwa. Wszystkie te czynniki doprowadziły do wybuchu rewolucji lutowej, a następnie przewrotu październikowego i przejęcia władzy przez bolszewików.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Jach, Anna - 160095
dc.contributor.authorpl
Szwej, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Smoleń, Mieczysław - 131948
dc.contributor.reviewerpl
Jach, Anna - 160095
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:59:22Z
dc.date.available
2020-07-25T02:59:22Z
dc.date.submittedpl
2014-07-09
dc.fieldofstudypl
rosjoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-89251-95362
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197728
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
constitutional monarchy, Alexander I, Alexander II, Nikolas II, Russia,
dc.subject.plpl
monarchia konstytucyjna, Rosja carska, Aleksander I, Aleksander II, Mikoaj II
dc.titlepl
Na drodze ku monarchii konstytucyjnej. Od Aleksandra I do Mikołaja II
dc.title.alternativepl
On the way to constitutional monarchy, From Alexander I to Nikolas II
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Des Moines
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Central
1
Dublin
1
Katowice
1
Lodz
1
Siedlisko
1

No access

No Thumbnail Available