Inteligencja emocjonalna jako czynnik chroniący przed wypaleniem zawodowym. Badania nauczycieli wychowania przedszkolnego w wybranych placówkach województwa małopolskiego

master
dc.abstract.enThe aim of this work is to determine what protects nursery teachers against burnout and what increases the likelihood of its occurrence. The main research objective concerned the emotional functioning of nursery teachers and its impact on the occurrence of burnout symptoms.69 nursery school teachers working in institutions from the Lesser Poland participated in the study. I used The Test of Emotional Intelligence by Śmieja, Orzechowski and Beauval, Maslach Burnout Inventory and a survey of my authorship, thanks to which I obtained information about the age of the respondents, residence, years of work and type of workplace.The obtained results allow to draw conclusions about the relationship between understanding emotions and managing emotions, being two abilities of emotional intelligence, and one component of burnout - low professional efficacy. The study showed no effect of age or years of work on burnout levels. However, the differentiating factors turned out to be residence and type of institution in which the subjects were employed. Teachers living in a big city had higher levels of burnout and low professional efficacy. It was observed that employees of non-public nurseries achieved higher levels of burnout and, what is more, had a greater tendency for depersonalization.The outcomes of this work are a part of the discourse on working conditions in public and non-public nurseries in Poland.pl
dc.abstract.plCelem badania będącego przedmiotem niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie co chroni nauczycieli wychowania przedszkolnego przed wypaleniem zawodowym, a co zwiększa prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Główny problem badawczy dotyczył funkcjonowania emocjonalnego pedagogów pracujących w przedszkolu i jego wpływu na występowanie objawów wypalenia zawodowego. W badaniach ilościowych udział wzięło 69 nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w placówkach na terenie województwa małopolskiego. Zastosowałam następujące kwestionariusze: Test Inteligencji Emocjonalnej Śmiei, Orzechowskiego i Beauvale’a, Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach oraz ankietę własnego autorstwa, dzięki której uzyskałam informacje o wieku osób badanych, stażu zawodowym, miejscu zamieszkania i rodzaju placówki zatrudniającej. Uzyskane wyniki pozwalają wysunąć wniosek o związku pomiędzy rozumieniem i regulacją emocji będącymi zdolnościami inteligencji emocjonalnej, a jednym składnikiem wypalenia zawodowego – poczuciem braku osiągnięć. Badanie nie wykazało wpływu wieku i długości stażu pracy na poziom wypalenia zawodowego. Poziom wypalenia zawodowego osób badanych różnicowały natomiast miejsce zamieszkania i typ placówki, w której byli zatrudnieni. Osoby mieszkające w mieście wojewódzkim charakteryzowały się wyższym poziomem wypalenia zawodowego oraz jednego z jego składników - poczucia braku osiągnięć. Zaobserwowano tendencję, iż pracownicy przedszkoli niepublicznych osiągali wyższy poziom wypalenia zawodowego oraz posiadali większą tendencję do depersonalizacji. Wnioski niniejszej pracy wpisują się w dyskurs na temat warunków pracy w przedszkolu publicznym i niepublicznym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPiasecka, Bogusława - 131354 pl
dc.contributor.authorKwinta, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPiasecka, Bogusława - 131354 pl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.date.accessioned2020-08-24T10:31:20Z
dc.date.available2020-08-24T10:31:20Z
dc.date.submitted2020-07-08pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-140151-179233pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244502
dc.languagepolpl
dc.subject.enburnout, emotional intelligence, nursery school teacherpl
dc.subject.plwypalenie zawodowe, inteligencja emocjonalna, nauczyciel wychowania przedszkolnegopl
dc.titleInteligencja emocjonalna jako czynnik chroniący przed wypaleniem zawodowym. Badania nauczycieli wychowania przedszkolnego w wybranych placówkach województwa małopolskiegopl
dc.title.alternativeEmotional intelligence as a factor protecting nursery teachers against burnout - research in selected institutions in Lesser Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to determine what protects nursery teachers against burnout and what increases the likelihood of its occurrence. The main research objective concerned the emotional functioning of nursery teachers and its impact on the occurrence of burnout symptoms.69 nursery school teachers working in institutions from the Lesser Poland participated in the study. I used The Test of Emotional Intelligence by Śmieja, Orzechowski and Beauval, Maslach Burnout Inventory and a survey of my authorship, thanks to which I obtained information about the age of the respondents, residence, years of work and type of workplace.The obtained results allow to draw conclusions about the relationship between understanding emotions and managing emotions, being two abilities of emotional intelligence, and one component of burnout - low professional efficacy. The study showed no effect of age or years of work on burnout levels. However, the differentiating factors turned out to be residence and type of institution in which the subjects were employed. Teachers living in a big city had higher levels of burnout and low professional efficacy. It was observed that employees of non-public nurseries achieved higher levels of burnout and, what is more, had a greater tendency for depersonalization.The outcomes of this work are a part of the discourse on working conditions in public and non-public nurseries in Poland.
dc.abstract.plpl
Celem badania będącego przedmiotem niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie co chroni nauczycieli wychowania przedszkolnego przed wypaleniem zawodowym, a co zwiększa prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Główny problem badawczy dotyczył funkcjonowania emocjonalnego pedagogów pracujących w przedszkolu i jego wpływu na występowanie objawów wypalenia zawodowego. W badaniach ilościowych udział wzięło 69 nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w placówkach na terenie województwa małopolskiego. Zastosowałam następujące kwestionariusze: Test Inteligencji Emocjonalnej Śmiei, Orzechowskiego i Beauvale’a, Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach oraz ankietę własnego autorstwa, dzięki której uzyskałam informacje o wieku osób badanych, stażu zawodowym, miejscu zamieszkania i rodzaju placówki zatrudniającej. Uzyskane wyniki pozwalają wysunąć wniosek o związku pomiędzy rozumieniem i regulacją emocji będącymi zdolnościami inteligencji emocjonalnej, a jednym składnikiem wypalenia zawodowego – poczuciem braku osiągnięć. Badanie nie wykazało wpływu wieku i długości stażu pracy na poziom wypalenia zawodowego. Poziom wypalenia zawodowego osób badanych różnicowały natomiast miejsce zamieszkania i typ placówki, w której byli zatrudnieni. Osoby mieszkające w mieście wojewódzkim charakteryzowały się wyższym poziomem wypalenia zawodowego oraz jednego z jego składników - poczucia braku osiągnięć. Zaobserwowano tendencję, iż pracownicy przedszkoli niepublicznych osiągali wyższy poziom wypalenia zawodowego oraz posiadali większą tendencję do depersonalizacji. Wnioski niniejszej pracy wpisują się w dyskurs na temat warunków pracy w przedszkolu publicznym i niepublicznym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Piasecka, Bogusława - 131354
dc.contributor.authorpl
Kwinta, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Piasecka, Bogusława - 131354
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.date.accessioned
2020-08-24T10:31:20Z
dc.date.available
2020-08-24T10:31:20Z
dc.date.submittedpl
2020-07-08
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-140151-179233
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244502
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burnout, emotional intelligence, nursery school teacher
dc.subject.plpl
wypalenie zawodowe, inteligencja emocjonalna, nauczyciel wychowania przedszkolnego
dc.titlepl
Inteligencja emocjonalna jako czynnik chroniący przed wypaleniem zawodowym. Badania nauczycieli wychowania przedszkolnego w wybranych placówkach województwa małopolskiego
dc.title.alternativepl
Emotional intelligence as a factor protecting nursery teachers against burnout - research in selected institutions in Lesser Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
123
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Krakow
20
Wroclaw
8
Fulda
5
Kety
4
Lublin
4
Spalona
4
Tarnów
4
Dublin
3
Gdynia
3

No access

No Thumbnail Available