Funkcjonowanie osoby starszej z wielochorobowością w środowisku domowym

licenciate
dc.abstract.enIntroduction. In recent years, there has been an increase in life expectancy and, consequently, an increase in the number of elderly people. Geriatric patients often suffer from multiple chronic diseases. Many times, multi-disease is the reason for problems in daily functioning, and also reduces their quality of life. Objective. The purpose of this study was to assess the bio-psycho-social status of an elderly person with multimorbidity, as well as to evaluate their functioning in the home environment. Material and methods. The study used the individual case study method. The study included an 86-year-old patient with multiple diseases, residing in a home environment. Research techniques used were observation, interview, measurement, and analysis of the patient's medical records. The research tools used were the NOSGER scale, the Tinetti scale, the AMTS scale, the AIS scale, the GDS scale and the WHOQOL-BREEF questionnaire.Results. Based on the applied techniques and research tools, the patient's current bio-psycho-social status and the results of the used scales were presented. The woman had 8 comorbidities, including hypertension, type 2 diabetes, ischemic heart disease or degeneration of the cervical and lumbar spine. This was the cause of deficits in every area of her life. The multimorbidity negatively affected not only the functional capacity, but also the patient's mental state. She scored the following in the research tools used: the NOSGER scale – 80 points, the Tinetti scale – 18 points, the AMTS scale – 6 points, the GDS scale – 11 points, the AIS scale – 22 points, the WHOQOL-BREEF questionnaire – 85 points.Conclusions. The patient's multimorbidity was the cause of numerous health and nursing problems. She developed cognitive dysfunction and had an increased risk of falling. In addition, the patient had mild depression, decreased acceptance of illnesses and experienced a decrease in quality of life.pl
dc.abstract.plWstęp. W ostatnich latach obserwuje się wydłużenie średniego czasu trwania życia, a co za tym idzie wzrost liczby osób starszych. Pacjenci geriatryczni często cierpią na wiele chorób przewlekłych. Niejednokrotnie wielochorobowość jest powodem problemów w codziennym funkcjonowaniu, a także wpływa na obniżenie jakości ich życia.Cel pracy. Celem pracy była ocena stanu bio-psycho-społecznego osoby starszej z wielochorobowością, a także ocena jej funkcjonowania w środowisku domowym. Materiał i metody. W pracy zastosowano metodę studium indywidualnego przypadku. Badaniem objęto 86-letnią pacjentkę z wieloma schorzeniami, przebywającą w środowisku domowym. Wykorzystano techniki badawcze, takie jak: obserwacja, wywiad, pomiary, a także analiza dokumentacji medycznej pacjentki. Użytymi narzędziami badawczymi były: skala NOSGER, skala Tinetti, skala AMTS, skala AIS, skala GDS oraz kwestionariusz WHOQOL - BREEF.Wyniki. Na podstawie zastosowanych technik oraz narzędzi badawczych przedstawiono aktualny stan bio-psycho-społeczny pacjentki oraz wyniki wykorzystanych skal. Kobieta miała 8 schorzeń współistniejących, między innymi: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę 2 typu, chorobę niedokrwienną serca, czy zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego. Było to przyczynąwystępowania deficytów w każdym obszarze jej życia. Wielochorobowość wpłynęła negatywnie nie tylko na sprawność funkcjonalną, ale także na stan psychiczny chorej. W zastosowanych narzędziach badawczych uzyskała ona następującą liczbę punktów: skala NOSGER – 80 punktów, skala Tinetti – 18 punktów, skala AMTS – 6 punktów, skala GDS –11 punktów, skala AIS – 22 punkty, kwestionariusz WHOQOL – BREEF – 85 punktów.Wnioski. Wielochorobowość u pacjentki była powodem występowania licznych problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych. Doszło u niej do zaburzeń funkcji poznawczych, a także wzrosło ryzyko upadku. Ponadto chora miała łagodną depresję, obniżony stopień akceptacji chorób oraz odczuwała spadek jakości życia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.contributor.authorSiciarz, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.contributor.reviewerKliś-Kalinowska, Anna - 160744 pl
dc.date.accessioned2023-07-07T21:51:33Z
dc.date.available2023-07-07T21:51:33Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-165287-290316pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314858
dc.languagepolpl
dc.subject.engeriatrics, multimorbidity, home environment, health problems, quality of lifepl
dc.subject.plgeriatria, wielochorobowość, środowisko domowe, problemy zdrowotne, jakość życiapl
dc.titleFunkcjonowanie osoby starszej z wielochorobowością w środowisku domowympl
dc.title.alternativeFunctioning of an elderly person with multimorbidity in the home environmentpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. In recent years, there has been an increase in life expectancy and, consequently, an increase in the number of elderly people. Geriatric patients often suffer from multiple chronic diseases. Many times, multi-disease is the reason for problems in daily functioning, and also reduces their quality of life. Objective. The purpose of this study was to assess the bio-psycho-social status of an elderly person with multimorbidity, as well as to evaluate their functioning in the home environment. Material and methods. The study used the individual case study method. The study included an 86-year-old patient with multiple diseases, residing in a home environment. Research techniques used were observation, interview, measurement, and analysis of the patient's medical records. The research tools used were the NOSGER scale, the Tinetti scale, the AMTS scale, the AIS scale, the GDS scale and the WHOQOL-BREEF questionnaire.Results. Based on the applied techniques and research tools, the patient's current bio-psycho-social status and the results of the used scales were presented. The woman had 8 comorbidities, including hypertension, type 2 diabetes, ischemic heart disease or degeneration of the cervical and lumbar spine. This was the cause of deficits in every area of her life. The multimorbidity negatively affected not only the functional capacity, but also the patient's mental state. She scored the following in the research tools used: the NOSGER scale – 80 points, the Tinetti scale – 18 points, the AMTS scale – 6 points, the GDS scale – 11 points, the AIS scale – 22 points, the WHOQOL-BREEF questionnaire – 85 points.Conclusions. The patient's multimorbidity was the cause of numerous health and nursing problems. She developed cognitive dysfunction and had an increased risk of falling. In addition, the patient had mild depression, decreased acceptance of illnesses and experienced a decrease in quality of life.
dc.abstract.plpl
Wstęp. W ostatnich latach obserwuje się wydłużenie średniego czasu trwania życia, a co za tym idzie wzrost liczby osób starszych. Pacjenci geriatryczni często cierpią na wiele chorób przewlekłych. Niejednokrotnie wielochorobowość jest powodem problemów w codziennym funkcjonowaniu, a także wpływa na obniżenie jakości ich życia.Cel pracy. Celem pracy była ocena stanu bio-psycho-społecznego osoby starszej z wielochorobowością, a także ocena jej funkcjonowania w środowisku domowym. Materiał i metody. W pracy zastosowano metodę studium indywidualnego przypadku. Badaniem objęto 86-letnią pacjentkę z wieloma schorzeniami, przebywającą w środowisku domowym. Wykorzystano techniki badawcze, takie jak: obserwacja, wywiad, pomiary, a także analiza dokumentacji medycznej pacjentki. Użytymi narzędziami badawczymi były: skala NOSGER, skala Tinetti, skala AMTS, skala AIS, skala GDS oraz kwestionariusz WHOQOL - BREEF.Wyniki. Na podstawie zastosowanych technik oraz narzędzi badawczych przedstawiono aktualny stan bio-psycho-społeczny pacjentki oraz wyniki wykorzystanych skal. Kobieta miała 8 schorzeń współistniejących, między innymi: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę 2 typu, chorobę niedokrwienną serca, czy zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego. Było to przyczynąwystępowania deficytów w każdym obszarze jej życia. Wielochorobowość wpłynęła negatywnie nie tylko na sprawność funkcjonalną, ale także na stan psychiczny chorej. W zastosowanych narzędziach badawczych uzyskała ona następującą liczbę punktów: skala NOSGER – 80 punktów, skala Tinetti – 18 punktów, skala AMTS – 6 punktów, skala GDS –11 punktów, skala AIS – 22 punkty, kwestionariusz WHOQOL – BREEF – 85 punktów.Wnioski. Wielochorobowość u pacjentki była powodem występowania licznych problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych. Doszło u niej do zaburzeń funkcji poznawczych, a także wzrosło ryzyko upadku. Ponadto chora miała łagodną depresję, obniżony stopień akceptacji chorób oraz odczuwała spadek jakości życia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.contributor.authorpl
Siciarz, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Kliś-Kalinowska, Anna - 160744
dc.date.accessioned
2023-07-07T21:51:33Z
dc.date.available
2023-07-07T21:51:33Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-165287-290316
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314858
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
geriatrics, multimorbidity, home environment, health problems, quality of life
dc.subject.plpl
geriatria, wielochorobowość, środowisko domowe, problemy zdrowotne, jakość życia
dc.titlepl
Funkcjonowanie osoby starszej z wielochorobowością w środowisku domowym
dc.title.alternativepl
Functioning of an elderly person with multimorbidity in the home environment
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Kosakowo
5
Krakow
4
Brzeziny
2
Lublin
2
Wroclaw
2
Kielce
1
Poznan
1
Siechnice
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available