Zarys podstawowych zasad oraz instytucji przepisów ogólnych prawa administracyjnego

master
dc.abstract.enThe master's thesis prepared by me aims to present the most important problems related to the principles and institutions of general administrative law, which should be included in the codification of general provisions, based on the relevant provisions of laws and case law. The paper presents as widely as possible the issue of the need to regulate the basic issues related to the codification of administrative law. In the past, three attempts were made to pass the act on general provisions of administrative law, but none of them obtained the approval of the legislator, and the issues that are the subject of this paper have not been comprehensively described, still arousing disputes in the doctrine of administrative law.pl
dc.abstract.plPrzygotowana przez mnie praca magisterska zmierza do przedstawienia najważniejszych problemów związanych z zasadami oraz instytucjami ogólnych prawa administracyjnego, które powinny zostać umieszczone w kodyfikacji przepisów ogólnych, w oparciu o odpowiednie przepisy ustaw i orzecznictwo. W pracy została możliwie szeroko przedstawiona problematyka potrzeby uregulowania podstawowych zagadnień dotyczących kodyfikacji prawa administracyjnego. W przeszłości podjęto trzy próby uchwalenia ustawy o przepisach ogólna prawa administracyjnego, natomiast żadna z nich nie uzyskała aprobaty ustawodawcy, a problematyka będąca tematem niniejszej pracy nie została w sposób kompleksowy opisana, wciąż budząc spory w doktrynie prawa administracyjnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDobosz, Piotr - 127733 pl
dc.contributor.authorIrcha, Krystianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKisielowska, Marta - 142006 pl
dc.contributor.reviewerDobosz, Piotr - 127733 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:41:05Z
dc.date.available2020-11-01T23:41:05Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-146201-210946pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252336
dc.languagepolpl
dc.subject.engeneral provisions of administrative law, administrative law, administrative bodies, administrative bodies, the principle of legality of purpose, purposefulness, liability of public administration bodies, administrative sanctions, the right to good administration, general principlespl
dc.subject.plprzepisy ogólne prawa administracyjnego, prawo administracyjne, organy administracyjne, organy administrujące, zasada legalności celu, celowość, odpowiedzialność organów administracji publicznej, sankcje administracyjne, prawo do dobrej administracji, zasady ogólnepl
dc.titleZarys podstawowych zasad oraz instytucji przepisów ogólnych prawa administracyjnegopl
dc.title.alternativeOutline of basic principles and institutions of general provisions of administrative lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis prepared by me aims to present the most important problems related to the principles and institutions of general administrative law, which should be included in the codification of general provisions, based on the relevant provisions of laws and case law. The paper presents as widely as possible the issue of the need to regulate the basic issues related to the codification of administrative law. In the past, three attempts were made to pass the act on general provisions of administrative law, but none of them obtained the approval of the legislator, and the issues that are the subject of this paper have not been comprehensively described, still arousing disputes in the doctrine of administrative law.
dc.abstract.plpl
Przygotowana przez mnie praca magisterska zmierza do przedstawienia najważniejszych problemów związanych z zasadami oraz instytucjami ogólnych prawa administracyjnego, które powinny zostać umieszczone w kodyfikacji przepisów ogólnych, w oparciu o odpowiednie przepisy ustaw i orzecznictwo. W pracy została możliwie szeroko przedstawiona problematyka potrzeby uregulowania podstawowych zagadnień dotyczących kodyfikacji prawa administracyjnego. W przeszłości podjęto trzy próby uchwalenia ustawy o przepisach ogólna prawa administracyjnego, natomiast żadna z nich nie uzyskała aprobaty ustawodawcy, a problematyka będąca tematem niniejszej pracy nie została w sposób kompleksowy opisana, wciąż budząc spory w doktrynie prawa administracyjnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dobosz, Piotr - 127733
dc.contributor.authorpl
Ircha, Krystian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kisielowska, Marta - 142006
dc.contributor.reviewerpl
Dobosz, Piotr - 127733
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:41:05Z
dc.date.available
2020-11-01T23:41:05Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-146201-210946
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252336
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
general provisions of administrative law, administrative law, administrative bodies, administrative bodies, the principle of legality of purpose, purposefulness, liability of public administration bodies, administrative sanctions, the right to good administration, general principles
dc.subject.plpl
przepisy ogólne prawa administracyjnego, prawo administracyjne, organy administracyjne, organy administrujące, zasada legalności celu, celowość, odpowiedzialność organów administracji publicznej, sankcje administracyjne, prawo do dobrej administracji, zasady ogólne
dc.titlepl
Zarys podstawowych zasad oraz instytucji przepisów ogólnych prawa administracyjnego
dc.title.alternativepl
Outline of basic principles and institutions of general provisions of administrative law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Lodz
8
Warsaw
6
Katowice
3
Wroclaw
3
Krakow
2
Bytom
1
Dalki
1
Dublin
1
Gliwice
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available