Renesans polskiego radia w dobie nowych mediów

licenciate
dc.abstract.enBachelor entitled "The Renaissance of Polish Radio in the New Age Media" introduces the process of mass media evolution and their main characteristics, as well as the aspects of they contribution to the rising of new media. The considerations contained in the work will specify position of the radio in the age of new media. This is mainly the first chapter of the work. The second chapter shows the beginnings of radio broadcasting and the features of radio as a media. The last chapter introduces and focus on Marshall McLuhan as a theoretician whose ideas have had a huge impact on a media development. The chapter is also an answer to the thesis of the work subject. The consists of literature from various fields of science, to cover all aspects related to its subject in a comprehensive and substantive way.pl
dc.abstract.plPraca zatytułowana „Renesans polskiego radia w dobie nowych mediów” przybliża proces ewolucji mass mediów i ich główne cechy, a także aspekty, które przyczyniły się do powstania nowych mediów. Rozważania zawarte w pracy nakreślą jak w dobie nowych mediów odnalazło się radio. Tego dotyczy głównie pierwszy rozdział pracy. W drugim rozdziale ukazane są początki radiofonii oraz cechy radia jako medium. Ostatni rozdział przybliża postać Marshalla McLuhana jako teoretyka, którego koncepcje wywarły ogromny wpływ na rozwój mediów. Rozdział stanowi również odpowiedz na tezę zawartą w temacie pracy. Praca składa się z bogatej literatury z różnych dziedzin nauki, po to, aby w sposób całościowy i merytoryczny objąć wszystkie aspekty, odnoszące się do jej tematu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPłaneta, Paweł - 131448 pl
dc.contributor.authorNogacka, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPłaneta, Paweł - 131448 pl
dc.contributor.reviewerFilas, Ryszard - 127907 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:58:17Z
dc.date.available2020-07-27T21:58:17Z
dc.date.submitted2019-10-24pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-130083-175577pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233257
dc.languagepolpl
dc.subject.enradio, polish radio, new media, radio development, radio renaissance, mass mediapl
dc.subject.plradio, polskie radio, nowe media, rozwój radia, renesans radia, mass mediapl
dc.titleRenesans polskiego radia w dobie nowych mediówpl
dc.title.alternativeThe Renaissance of Polish Radio in the New Age Mediapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Bachelor entitled "The Renaissance of Polish Radio in the New Age Media" introduces the process of mass media evolution and their main characteristics, as well as the aspects of they contribution to the rising of new media. The considerations contained in the work will specify position of the radio in the age of new media. This is mainly the first chapter of the work. The second chapter shows the beginnings of radio broadcasting and the features of radio as a media. The last chapter introduces and focus on Marshall McLuhan as a theoretician whose ideas have had a huge impact on a media development. The chapter is also an answer to the thesis of the work subject. The consists of literature from various fields of science, to cover all aspects related to its subject in a comprehensive and substantive way.
dc.abstract.plpl
Praca zatytułowana „Renesans polskiego radia w dobie nowych mediów” przybliża proces ewolucji mass mediów i ich główne cechy, a także aspekty, które przyczyniły się do powstania nowych mediów. Rozważania zawarte w pracy nakreślą jak w dobie nowych mediów odnalazło się radio. Tego dotyczy głównie pierwszy rozdział pracy. W drugim rozdziale ukazane są początki radiofonii oraz cechy radia jako medium. Ostatni rozdział przybliża postać Marshalla McLuhana jako teoretyka, którego koncepcje wywarły ogromny wpływ na rozwój mediów. Rozdział stanowi również odpowiedz na tezę zawartą w temacie pracy. Praca składa się z bogatej literatury z różnych dziedzin nauki, po to, aby w sposób całościowy i merytoryczny objąć wszystkie aspekty, odnoszące się do jej tematu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Płaneta, Paweł - 131448
dc.contributor.authorpl
Nogacka, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Płaneta, Paweł - 131448
dc.contributor.reviewerpl
Filas, Ryszard - 127907
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:58:17Z
dc.date.available
2020-07-27T21:58:17Z
dc.date.submittedpl
2019-10-24
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-130083-175577
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233257
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
radio, polish radio, new media, radio development, radio renaissance, mass media
dc.subject.plpl
radio, polskie radio, nowe media, rozwój radia, renesans radia, mass media
dc.titlepl
Renesans polskiego radia w dobie nowych mediów
dc.title.alternativepl
The Renaissance of Polish Radio in the New Age Media
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Katowice
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Lublin
1
Oborniki
1
Poznan
1
St Helens
1
Strzelce Opolskie
1

No access

No Thumbnail Available