Przyczyny migotania przedsionków na podstawie materiałów klinicznych oddziału chorób wewnętrznych.

licenciate
dc.abstract.enAtrial fibrillation is one of the most common arrhythmia and increases with age. Rarely occurs as a single disease entity (isolated, idiopathic AF), usually is a complication of long-term underlying disease. Is the cause of the majority of hospitalizations associated with cardiac arrhythmias. It is characterized by chaotic, inefficient hemodynamically contractions of the atriums. This irregularity spreads into action of the chambers of the heart. There are three main types of atrial fibrillation: paroxysmal, persistent and permament. The most common disorders associated with AF are: hypertension, congestive cardiac failure, valvular heart disease, coronary artery disease, and non-cardiac causes like: hyperthyroidism, pulmonary hypertension, chronic kidney disease and diabetes. The most dangerous complication of atrial fibrillation are stroke, systemic embolism and heart failure. They lead to reduction of the quality of patient's life and increase mortality. That's why prevention of the thrombosis is the most important target drunig the treatmet. There are various methods of therapy: an attempt to restore sinus rhythm by chemical or electrical cardioversion, surgical treatment or rate control by pharmacotherapy. Most important, however, is the treatment of the underlying disease.pl
dc.abstract.plMigotanie przedsionków jest jedną z najczęściej spotykanych arytmii i nasila się z wiekiem. Rzadko występuje jako pojedyncza jednostka chorobowa ( izolowane, idiopatyczne AF), najczęściej jest powikłaniem wieloletniej choroby podstawowej. Stanowi przyczynę większości hospitalizacji związanych z zaburzeniami rytmu serca. Charakteryzuje się chaotyczną, nieskuteczną hemodynamicznie pracą przedsionków, przekładającą się na niemiarową akcją komór. Wyróżnia się trzy główne typy migotania przedsionków: napadowe, przetrwałe i utrwalone. Najczęstszym podłożem występowania tej arytmii są: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, wady zastawkowe, choroba niedokrwienna serca, a z przyczyn poza sercowych nadczynność tarczycy, nadciśnienie płucne, przewlekłe choroby nerek i cukrzyca. Najgroźniejszym powikłaniem migotania przedsionków są incydenty zatorowo-zakrzepowe, udar mózgu oraz niewydolność serca. Prowadzą one do zwiększonej śmiertelności chorych lub ograniczenia ich jakości życia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka przeciw zakrzepowa. Stosuje się różne metody leczenia: próba przywrócenia rytmu zatokowego poprzez kardiowersję farmakologiczną, elektryczną, leczenie zabiegowe lub kontrola częstości akcji komór poprzez farmakoterapię. Najważniejsze jest jednak leczenie choroby podstawowej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.contributor.authorNosek, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.contributor.reviewerModrzejewski, Maciej - 131009 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:23:09Z
dc.date.available2020-07-24T22:23:09Z
dc.date.submitted2014-02-06pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-84378-161156pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193433
dc.languagepolpl
dc.subject.enAtrial fibrillation, stroke, thrombosis prophylaxis, age, hypertensionpl
dc.subject.plmigotanie przedsionków, udar mózgu, profilaktyka przeciwzakrzepowa, wiek, nadciśnienie tętniczepl
dc.titlePrzyczyny migotania przedsionków na podstawie materiałów klinicznych oddziału chorób wewnętrznych.pl
dc.title.alternativeCauses of atrial fibrilation based on data collected at the internal disease ward.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Atrial fibrillation is one of the most common arrhythmia and increases with age. Rarely occurs as a single disease entity (isolated, idiopathic AF), usually is a complication of long-term underlying disease. Is the cause of the majority of hospitalizations associated with cardiac arrhythmias. It is characterized by chaotic, inefficient hemodynamically contractions of the atriums. This irregularity spreads into action of the chambers of the heart. There are three main types of atrial fibrillation: paroxysmal, persistent and permament. The most common disorders associated with AF are: hypertension, congestive cardiac failure, valvular heart disease, coronary artery disease, and non-cardiac causes like: hyperthyroidism, pulmonary hypertension, chronic kidney disease and diabetes. The most dangerous complication of atrial fibrillation are stroke, systemic embolism and heart failure. They lead to reduction of the quality of patient's life and increase mortality. That's why prevention of the thrombosis is the most important target drunig the treatmet. There are various methods of therapy: an attempt to restore sinus rhythm by chemical or electrical cardioversion, surgical treatment or rate control by pharmacotherapy. Most important, however, is the treatment of the underlying disease.
dc.abstract.plpl
Migotanie przedsionków jest jedną z najczęściej spotykanych arytmii i nasila się z wiekiem. Rzadko występuje jako pojedyncza jednostka chorobowa ( izolowane, idiopatyczne AF), najczęściej jest powikłaniem wieloletniej choroby podstawowej. Stanowi przyczynę większości hospitalizacji związanych z zaburzeniami rytmu serca. Charakteryzuje się chaotyczną, nieskuteczną hemodynamicznie pracą przedsionków, przekładającą się na niemiarową akcją komór. Wyróżnia się trzy główne typy migotania przedsionków: napadowe, przetrwałe i utrwalone. Najczęstszym podłożem występowania tej arytmii są: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, wady zastawkowe, choroba niedokrwienna serca, a z przyczyn poza sercowych nadczynność tarczycy, nadciśnienie płucne, przewlekłe choroby nerek i cukrzyca. Najgroźniejszym powikłaniem migotania przedsionków są incydenty zatorowo-zakrzepowe, udar mózgu oraz niewydolność serca. Prowadzą one do zwiększonej śmiertelności chorych lub ograniczenia ich jakości życia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka przeciw zakrzepowa. Stosuje się różne metody leczenia: próba przywrócenia rytmu zatokowego poprzez kardiowersję farmakologiczną, elektryczną, leczenie zabiegowe lub kontrola częstości akcji komór poprzez farmakoterapię. Najważniejsze jest jednak leczenie choroby podstawowej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.contributor.authorpl
Nosek, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.contributor.reviewerpl
Modrzejewski, Maciej - 131009
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:23:09Z
dc.date.available
2020-07-24T22:23:09Z
dc.date.submittedpl
2014-02-06
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-84378-161156
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193433
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Atrial fibrillation, stroke, thrombosis prophylaxis, age, hypertension
dc.subject.plpl
migotanie przedsionków, udar mózgu, profilaktyka przeciwzakrzepowa, wiek, nadciśnienie tętnicze
dc.titlepl
Przyczyny migotania przedsionków na podstawie materiałów klinicznych oddziału chorób wewnętrznych.
dc.title.alternativepl
Causes of atrial fibrilation based on data collected at the internal disease ward.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
60
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Krakow
5
Torun
4
Wroclaw
4
Dublin
3
Kraszewice
3
Lodz
3
Poznan
3
Bialystok
2
Mragowo
2

No access

No Thumbnail Available