Dualizm w ujmowaniu człowieka w filozofii praktycznej Kanta

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to consider the consequences of dualism resulting from the third antinomy of pure reason in perceiving of human acting in the world. The core of this work is the concept of freedom in Kant’s philosophy. The author examines the possibility of unifying causality and freedom in one and the same action of a particular subject. Problems related to the dual way of understanding human – as a noumenal person and as an intellectual representation - are analyzed. Next, the concept of practical freedom, which is a development of the idea of freedom in the field of moral philosophy is considered. An essential notion for a moral subject is the notion of autonomy, which widens/expands context of relation between his intelligible and phenomenal existence.pl
dc.abstract.plZadaniem niniejszej pracy jest rozważenie konsekwencji dualizmu, wynikającego z trzeciej antynomii czystego rozumu, w ujmowaniu człowieka działającego w świecie. Główną osią pracy jest pojęcie wolności w filozofii Kanta. Autor bada możliwość zjednoczenia przyczynowości oraz wolności w jednym i tym samym działaniu konkretnego podmiotu. Przeanalizowane zostają problemy związane z dwoistym sposobem pojmowania człowieka: jako noumenalną osobę oraz jako przedstawienie intelektu. Podjęte zostaje pojęcie wolności praktycznej, stanowiące rozwinięcie idei wolności na polu filozofii moralnej. Istotnym pojęciem dla podmiotu moralnego jest pojęcie autonomii, które poszerza kontekst relacji między jego egzystencją inteligibilną a fenomenalną.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDrwięga, Marek - 127770 pl
dc.contributor.authorFilipowicz, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerStrzelecki, Radosławpl
dc.contributor.reviewerDrwięga, Marek - 127770 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:30:26Z
dc.date.available2020-07-27T10:30:26Z
dc.date.submitted2017-09-11pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-117970-193251pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223096
dc.languagepolpl
dc.subject.enKant, third antinomy of pure reason, dualism, practical philosophy, freedom, autonomy, human.pl
dc.subject.plKant, trzecia antynomia czystego rozumu, dualizm, filozofia praktyczna, wolność, autonomia, człowiek.pl
dc.titleDualizm w ujmowaniu człowieka w filozofii praktycznej Kantapl
dc.title.alternativeDualism in perceiving human in Kant’s practical philosophypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to consider the consequences of dualism resulting from the third antinomy of pure reason in perceiving of human acting in the world. The core of this work is the concept of freedom in Kant’s philosophy. The author examines the possibility of unifying causality and freedom in one and the same action of a particular subject. Problems related to the dual way of understanding human – as a noumenal person and as an intellectual representation - are analyzed. Next, the concept of practical freedom, which is a development of the idea of freedom in the field of moral philosophy is considered. An essential notion for a moral subject is the notion of autonomy, which widens/expands context of relation between his intelligible and phenomenal existence.
dc.abstract.plpl
Zadaniem niniejszej pracy jest rozważenie konsekwencji dualizmu, wynikającego z trzeciej antynomii czystego rozumu, w ujmowaniu człowieka działającego w świecie. Główną osią pracy jest pojęcie wolności w filozofii Kanta. Autor bada możliwość zjednoczenia przyczynowości oraz wolności w jednym i tym samym działaniu konkretnego podmiotu. Przeanalizowane zostają problemy związane z dwoistym sposobem pojmowania człowieka: jako noumenalną osobę oraz jako przedstawienie intelektu. Podjęte zostaje pojęcie wolności praktycznej, stanowiące rozwinięcie idei wolności na polu filozofii moralnej. Istotnym pojęciem dla podmiotu moralnego jest pojęcie autonomii, które poszerza kontekst relacji między jego egzystencją inteligibilną a fenomenalną.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Drwięga, Marek - 127770
dc.contributor.authorpl
Filipowicz, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Strzelecki, Radosław
dc.contributor.reviewerpl
Drwięga, Marek - 127770
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:30:26Z
dc.date.available
2020-07-27T10:30:26Z
dc.date.submittedpl
2017-09-11
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-117970-193251
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223096
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Kant, third antinomy of pure reason, dualism, practical philosophy, freedom, autonomy, human.
dc.subject.plpl
Kant, trzecia antynomia czystego rozumu, dualizm, filozofia praktyczna, wolność, autonomia, człowiek.
dc.titlepl
Dualizm w ujmowaniu człowieka w filozofii praktycznej Kanta
dc.title.alternativepl
Dualism in perceiving human in Kant’s practical philosophy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
107
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Krakow
7
Wroclaw
6
Poznan
4
Ashburn
3
Bydgoszcz
3
Opole
3
Kalisz
2
Lodz
2
Niedomice
2

No access

No Thumbnail Available