Sufizm w polityce, polityka w sufizmie : Turcja w latach 1958-2001

2022
book
monography
dc.abstract.enThe publication Sufism in Politics, Politics in Sufism. Turkey in the Years 1958-2001 concerns a complex phenomenon of the influence of Sufism on the modern politics, mentality and social life of the Turkish people, taking into account the influence of politics on this phenomenon. The modern Turkish politics depends on many factors – the influence of Muslim environments constitute one of them; the role of politicians from the Naqshbandi brotherhood is still very significant. This movement was favourable to assimilation of Islam with some elements of secularism, developed dynamic interactions in the society and generated new solutions. The Muslim folk religiousness, still insufficiently studied and combined with a specific traditional worldview, constitutes one of the most important variations of the Turkish political Islam. Sufism, an ascetic path leading to God, is probably the most unique phenomenon in this regard. This mystic form of Islam was developed in the Muslim world from the very beginning. Sufism left a characteristic mark on the way of practicing religion in many Arab countries, North Africa, Turkey and Central Asia. The Naqshbandi brotherhood was for centuries and in many ways a part of the Turkish history, culture, economy, politics and individual identity. Similarly as other Sufi brotherhoods, it underwent, in the last decades, an internal transformation and revival despite secularisation and repression imposed by the state. This revival was connected with the gradual liberalisation and integration of the Turkish state with the world market. Religious, social and cultural networks of the Naqshbandi were dominated by political and economic associations. In response to the repression, most of these brotherhoods gradually evolved from strictly religious associations to competitive, non-formal, religious associations of educational and cultural character. They received support from traditional social groups, which considered the Kemalist secularisation as too radical and destructive in relation to the Turkish history and tradition. The Naqshbandi was organised and acted as a catalyst for maintaining the religious and moral education as well as the spiritual development of the Muslim society in Turkey. It was adjusted to new conditions as a result of acquired experiences. Furthermore, it influenced the internal politics, but was also changed under the influence of the passing time and state politics. Reforms made by Mustafa Kemala and his successors, the politics towards the religion conducted by them, as well as the influence of this politics on mystic brotherhoods, especially the Naqshbandi, constitute the background of the process. The publication also analyses the importance of geographical and historical factors for shaping social moods and affection for the brotherhood. The elaboration discusses the political programmes of the National Order Party, National Salvage Party, Party of the Prosperity, Party of the Homeland, Party of the Proper Way and Party of the Virtue, as well as biographies of political leaders coming from the Naqshbandi and creating the political Islam as well as their influence on the internal politics. Such persons as Said Nursi, Mehmet Zahid Kotku, Mahmud Esad Coşan, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Korkut Özal, Süleyman Demirel, and Adnan Menderes appear here among other persons.pl
dc.abstract.plPublikacja Sufizm w polityce, polityka w sufizmie. Turcja w latach 1958-2001 dotyczy złożonego zjawiska wpływu sufizmu na współczesną politykę, mentalność i życie społeczne ludności tureckiej, z uwzględnieniem wpływu polityki na to zjawisko. Współczesna polityka turecka zależy od wielu czynników – jednym z nich są wpływy środowisk muzułmańskich, szczególnie istotna pozostaje rola polityków z bractwa nakszbandijja. Ruch ten sprzyjał asymilacji islamu z pewnymi elementami sekularyzmu, rozwijał dynamiczne interakcje w społeczeństwie i generował nowe rozwiązania. Jedną z najważniejszych odmian tureckiego islamu politycznego jest wciąż niedostatecznie zbadana muzułmańska religijność ludowa, połączona ze specyficznym, tradycyjnym światopoglądem. Być może najbardziej unikatowym zjawiskiem pod tym względem jest sufizm, ascetyczna ścieżka prowadząca do Boga. Ta mistyczna forma islamu rozwijała się w świecie muzułmańskim od samego początku. Sufizm pozostawił charakterystyczny ślad w sposobie praktykowania religii w wielu krajach arabskich, Afryce Północnej, Turcji i Azji Środkowej. Od wieków bractwo nakszbandijja było na różne sposoby częścią tureckiej historii, kultury, gospodarki, polityki i indywidualnej tożsamości. Podobnie jak inne bractwa sufickie w ostatnich dziesięcioleciach przeszło wewnętrzną transformację i odrodzenie pomimo narzuconej przez państwo sekularyzacji i represji. Ożywienie to było związane ze stopniową liberalizacją i integracją państwa tureckiego z rynkiem światowym. Religijne, społeczne i kulturowe sieci nakszbandijji były zdominowane przez stowarzyszenia polityczne i gospodarcze. W odpowiedzi na represje większość tych bractw stopniowo ewoluowała od stowarzyszeń czysto religijnych do konkurencyjnych, nieformalnych, religijnych stowarzyszeń edukacyjnych i kulturalnych. Otrzymały wsparcie od tradycyjnych grup społecznych, które uznały kemalistowską sekularyzację za zbyt radykalną i destrukcyjną w stosunku do tureckiej historii i tradycji. Nakszbandijja została zorganizowana i działała jako katalizator utrzymania edukacji religijnej i moralnej oraz duchowego rozwoju społeczeństwa muzułmańskiego w Turcji. Przystosowała się do nowych warunków w wyniku zdobytych doświadczeń, ponadto wpływała na politykę wewnętrzną, ale także sama zmieniła się pod wpływem upływającego czasu i polityki państwa. Tłem procesu będą reformy dokonane przez Mustafę Kemala i jego następców oraz prowadzona przez nich polityka wobec religii, a także wpływ tej polityki na bractwa mistyczne, zwłaszcza nakszbandijję. W publikacji zostało przeanalizowane również znaczenie czynników geograficznych i historycznych dla kształtowania się nastrojów społecznych i sympatii do bractwa. Opracowanie przybliża programy polityczne Partii Porządku Narodowego, Partii Ocalenia Narodowego, Partii Dobrobytu, Partii Ojczyzny, Partii Właściwej Drogi oraz Partii Cnoty, a także biografie prominentów politycznych wywodzących się z nakszbandijji i tworzących polityczny islam oraz ich wpływ na politykę wewnętrzną. Pojawią się między innymi takie postacie jak Said Nursi, Mehmet Zahid Kotku, Mahmud Esad Coşan, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Korkut Özal, Süleyman Demirel czy Adnan Menderes.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodupl
dc.contributor.authorKarbowska, Agata - 181090 pl
dc.date.accessioned2022-12-07T08:09:17Z
dc.date.available2022-12-07T08:09:17Z
dc.date.issued2022pl
dc.description.additionalPrzypisy. Bibliogr. s. 235-298.pl
dc.description.physical302pl
dc.identifier.doi10.12797/9788381388214pl
dc.identifier.eisbn978-83-8138-821-4 (pdf)pl
dc.identifier.isbn978-83-8138-820-7pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304493
dc.languagepolpl
dc.pubinfoKraków : Księgarnia Akademickapl
dc.publisher.ministerialKsięgarnia Akademickapl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enSufismpl
dc.subject.enTurkeypl
dc.subject.enM.Z. Kotkupl
dc.subject.enM.E. Coşanpl
dc.subject.enIslampl
dc.subject.plSufizmpl
dc.subject.plTurcjapl
dc.subject.plM.Z. Kotkupl
dc.subject.plM.E. Coşanpl
dc.subject.plislampl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleSufizm w polityce, polityka w sufizmie : Turcja w latach 1958-2001pl
dc.title.alternativeSufism in politics, politics in sufism : Turkey in the years 1958-2001pl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The publication Sufism in Politics, Politics in Sufism. Turkey in the Years 1958-2001 concerns a complex phenomenon of the influence of Sufism on the modern politics, mentality and social life of the Turkish people, taking into account the influence of politics on this phenomenon. The modern Turkish politics depends on many factors – the influence of Muslim environments constitute one of them; the role of politicians from the Naqshbandi brotherhood is still very significant. This movement was favourable to assimilation of Islam with some elements of secularism, developed dynamic interactions in the society and generated new solutions. The Muslim folk religiousness, still insufficiently studied and combined with a specific traditional worldview, constitutes one of the most important variations of the Turkish political Islam. Sufism, an ascetic path leading to God, is probably the most unique phenomenon in this regard. This mystic form of Islam was developed in the Muslim world from the very beginning. Sufism left a characteristic mark on the way of practicing religion in many Arab countries, North Africa, Turkey and Central Asia. The Naqshbandi brotherhood was for centuries and in many ways a part of the Turkish history, culture, economy, politics and individual identity. Similarly as other Sufi brotherhoods, it underwent, in the last decades, an internal transformation and revival despite secularisation and repression imposed by the state. This revival was connected with the gradual liberalisation and integration of the Turkish state with the world market. Religious, social and cultural networks of the Naqshbandi were dominated by political and economic associations. In response to the repression, most of these brotherhoods gradually evolved from strictly religious associations to competitive, non-formal, religious associations of educational and cultural character. They received support from traditional social groups, which considered the Kemalist secularisation as too radical and destructive in relation to the Turkish history and tradition. The Naqshbandi was organised and acted as a catalyst for maintaining the religious and moral education as well as the spiritual development of the Muslim society in Turkey. It was adjusted to new conditions as a result of acquired experiences. Furthermore, it influenced the internal politics, but was also changed under the influence of the passing time and state politics. Reforms made by Mustafa Kemala and his successors, the politics towards the religion conducted by them, as well as the influence of this politics on mystic brotherhoods, especially the Naqshbandi, constitute the background of the process. The publication also analyses the importance of geographical and historical factors for shaping social moods and affection for the brotherhood. The elaboration discusses the political programmes of the National Order Party, National Salvage Party, Party of the Prosperity, Party of the Homeland, Party of the Proper Way and Party of the Virtue, as well as biographies of political leaders coming from the Naqshbandi and creating the political Islam as well as their influence on the internal politics. Such persons as Said Nursi, Mehmet Zahid Kotku, Mahmud Esad Coşan, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Korkut Özal, Süleyman Demirel, and Adnan Menderes appear here among other persons.
dc.abstract.plpl
Publikacja Sufizm w polityce, polityka w sufizmie. Turcja w latach 1958-2001 dotyczy złożonego zjawiska wpływu sufizmu na współczesną politykę, mentalność i życie społeczne ludności tureckiej, z uwzględnieniem wpływu polityki na to zjawisko. Współczesna polityka turecka zależy od wielu czynników – jednym z nich są wpływy środowisk muzułmańskich, szczególnie istotna pozostaje rola polityków z bractwa nakszbandijja. Ruch ten sprzyjał asymilacji islamu z pewnymi elementami sekularyzmu, rozwijał dynamiczne interakcje w społeczeństwie i generował nowe rozwiązania. Jedną z najważniejszych odmian tureckiego islamu politycznego jest wciąż niedostatecznie zbadana muzułmańska religijność ludowa, połączona ze specyficznym, tradycyjnym światopoglądem. Być może najbardziej unikatowym zjawiskiem pod tym względem jest sufizm, ascetyczna ścieżka prowadząca do Boga. Ta mistyczna forma islamu rozwijała się w świecie muzułmańskim od samego początku. Sufizm pozostawił charakterystyczny ślad w sposobie praktykowania religii w wielu krajach arabskich, Afryce Północnej, Turcji i Azji Środkowej. Od wieków bractwo nakszbandijja było na różne sposoby częścią tureckiej historii, kultury, gospodarki, polityki i indywidualnej tożsamości. Podobnie jak inne bractwa sufickie w ostatnich dziesięcioleciach przeszło wewnętrzną transformację i odrodzenie pomimo narzuconej przez państwo sekularyzacji i represji. Ożywienie to było związane ze stopniową liberalizacją i integracją państwa tureckiego z rynkiem światowym. Religijne, społeczne i kulturowe sieci nakszbandijji były zdominowane przez stowarzyszenia polityczne i gospodarcze. W odpowiedzi na represje większość tych bractw stopniowo ewoluowała od stowarzyszeń czysto religijnych do konkurencyjnych, nieformalnych, religijnych stowarzyszeń edukacyjnych i kulturalnych. Otrzymały wsparcie od tradycyjnych grup społecznych, które uznały kemalistowską sekularyzację za zbyt radykalną i destrukcyjną w stosunku do tureckiej historii i tradycji. Nakszbandijja została zorganizowana i działała jako katalizator utrzymania edukacji religijnej i moralnej oraz duchowego rozwoju społeczeństwa muzułmańskiego w Turcji. Przystosowała się do nowych warunków w wyniku zdobytych doświadczeń, ponadto wpływała na politykę wewnętrzną, ale także sama zmieniła się pod wpływem upływającego czasu i polityki państwa. Tłem procesu będą reformy dokonane przez Mustafę Kemala i jego następców oraz prowadzona przez nich polityka wobec religii, a także wpływ tej polityki na bractwa mistyczne, zwłaszcza nakszbandijję. W publikacji zostało przeanalizowane również znaczenie czynników geograficznych i historycznych dla kształtowania się nastrojów społecznych i sympatii do bractwa. Opracowanie przybliża programy polityczne Partii Porządku Narodowego, Partii Ocalenia Narodowego, Partii Dobrobytu, Partii Ojczyzny, Partii Właściwej Drogi oraz Partii Cnoty, a także biografie prominentów politycznych wywodzących się z nakszbandijji i tworzących polityczny islam oraz ich wpływ na politykę wewnętrzną. Pojawią się między innymi takie postacie jak Said Nursi, Mehmet Zahid Kotku, Mahmud Esad Coşan, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Korkut Özal, Süleyman Demirel czy Adnan Menderes.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
dc.contributor.authorpl
Karbowska, Agata - 181090
dc.date.accessioned
2022-12-07T08:09:17Z
dc.date.available
2022-12-07T08:09:17Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.description.additionalpl
Przypisy. Bibliogr. s. 235-298.
dc.description.physicalpl
302
dc.identifier.doipl
10.12797/9788381388214
dc.identifier.eisbnpl
978-83-8138-821-4 (pdf)
dc.identifier.isbnpl
978-83-8138-820-7
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304493
dc.languagepl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Księgarnia Akademicka
dc.publisher.ministerialpl
Księgarnia Akademicka
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
Sufism
dc.subject.enpl
Turkey
dc.subject.enpl
M.Z. Kotku
dc.subject.enpl
M.E. Coşan
dc.subject.enpl
Islam
dc.subject.plpl
Sufizm
dc.subject.plpl
Turcja
dc.subject.plpl
M.Z. Kotku
dc.subject.plpl
M.E. Coşan
dc.subject.plpl
islam
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Sufizm w polityce, polityka w sufizmie : Turcja w latach 1958-2001
dc.title.alternativepl
Sufism in politics, politics in sufism : Turkey in the years 1958-2001
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Krakow
1
Lappeenranta
1

No access

No Thumbnail Available