Rola kobiety ortodoksyjnej i świeckiej Siłach Obronnych Izraela

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to present the role of orthodox and secular women in the Israeli Defence Forces. Women from these two backgrounds have a different system of military recruitment and a different catalogue of their duties.The first chapter describes the Israeli Defence Forces. It focuses on types of service and their conditions. The work was then divided into two main parts. The first part concerns secular women. It shows the history of women's activities in the military sphere. Whether they are directly within the armed forces or indirectly involved, for example, in helping the families of those in the army. Women were already involved in military life before the official formation of the Israeli Defence Forces: preparing meals or sewing socks. Another issue raised is the description of the evolutionary development of the roles of women in the army. The author points to their struggle for equal rights and obligations with men. Women's efforts bring visible results. Every year new military positions are created for them.The second part of the paper presents the situation of orthodox women who decide to join the Israeli Defence Forces. The tasks performed by religious women are listed. It also describes how they are perceived by an environment that is not in favour of military service for women. It is important that, despite their reluctance, religious women show initiative by joining the army of their own free will. For religious women there are also special programs created to make it easier for them to stay in the army. Such a program is a combination of a religious school and military service.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie roli kobiety ortodoksyjnej i świeckiej w Siłach Obronnych Izraela. Kobiety pochodzące z tych dwóch środowisk, obowiązuje inny system rekrutacji wojskowej oraz odmienny jest katolog ich obowiązków. Pierwszy rozdział opisuje Siły Obronne Izraela. Skupia się na rodzajach służby i ich warunkach. Następnie praca została podzielona na dwie główne części. Pierwsza część dotyczy kobiet świeckich. Ukazuje historię działalności kobiet w sferze militarnej. Zarówno będących bezpośrednio w szeregach sił zbrojnych, ale i pośrednio - angażujących się, na przykład w pomoc rodzinom osób będących w wojsku. Kobiety już przed oficjalnym powstaniem Sił Obronnych Izraela, angażowały się w życie wojskowe: przygotowując posiłki, czy szyjąc skarpetki. Kolejnym poruszanym zagadnieniem jest opis ewolucyjnego rozwoju ról kobiet w wojsku. Autorka wskazuje, na ich walkę o równe prawa i obowiązki z mężczyznami. Starania kobiet przynoszą widoczne efekty. Z roku na rok pojawiają się dla nich nowe wojskowe stanowiska.Druga część pracy przedstawia sytuację kobiet ortodoksyjnych decydujących się na wstąpienie do Sił Obronnych Izraela. Wymienione są zadania wykonywane przez kobiety religijne. Opisano też, jak są postrzegane przez środowisko, które nie jest przychylne do służby wojskowej dla kobiet. Ważne jest, że pomimo niechęci, kobiety religijne wykazują inicjatywę wstępując do wojska z własnej woli. Dla kobiet religijnych tworzone są też specjalne programy które mają ułatwić pobyt w wojsku. Taki program to połączenie szkoły religijnej i służby wojskowej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSkorek, Arturpl
dc.contributor.authorKoczyba, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBoniecka-Stępień, Dariapl
dc.contributor.reviewerSkorek, Arturpl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:29:25Z
dc.date.available2020-07-28T04:29:25Z
dc.date.submitted2019-09-25pl
dc.fieldofstudystudia bliskowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-137415-228361pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239167
dc.languagepolpl
dc.subject.enWomen, Army, Military, IDF, Israeli Defence Forces, Feminism, Orthodox, Jewish, Secular, Religous Zionism, Haredim,pl
dc.subject.plKobieta, Wojsko, Izrael, IDF, Siły Obronne Izraela, Feminizm, Kobieta ortodoksyjna, Żydzi, Świecka, Syjonizm Religijny, Charedim,pl
dc.titleRola kobiety ortodoksyjnej i świeckiej Siłach Obronnych Izraelapl
dc.title.alternativeThe role of Orthodox and secular women in Israel Defense Forcespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to present the role of orthodox and secular women in the Israeli Defence Forces. Women from these two backgrounds have a different system of military recruitment and a different catalogue of their duties.The first chapter describes the Israeli Defence Forces. It focuses on types of service and their conditions. The work was then divided into two main parts. The first part concerns secular women. It shows the history of women's activities in the military sphere. Whether they are directly within the armed forces or indirectly involved, for example, in helping the families of those in the army. Women were already involved in military life before the official formation of the Israeli Defence Forces: preparing meals or sewing socks. Another issue raised is the description of the evolutionary development of the roles of women in the army. The author points to their struggle for equal rights and obligations with men. Women's efforts bring visible results. Every year new military positions are created for them.The second part of the paper presents the situation of orthodox women who decide to join the Israeli Defence Forces. The tasks performed by religious women are listed. It also describes how they are perceived by an environment that is not in favour of military service for women. It is important that, despite their reluctance, religious women show initiative by joining the army of their own free will. For religious women there are also special programs created to make it easier for them to stay in the army. Such a program is a combination of a religious school and military service.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie roli kobiety ortodoksyjnej i świeckiej w Siłach Obronnych Izraela. Kobiety pochodzące z tych dwóch środowisk, obowiązuje inny system rekrutacji wojskowej oraz odmienny jest katolog ich obowiązków. Pierwszy rozdział opisuje Siły Obronne Izraela. Skupia się na rodzajach służby i ich warunkach. Następnie praca została podzielona na dwie główne części. Pierwsza część dotyczy kobiet świeckich. Ukazuje historię działalności kobiet w sferze militarnej. Zarówno będących bezpośrednio w szeregach sił zbrojnych, ale i pośrednio - angażujących się, na przykład w pomoc rodzinom osób będących w wojsku. Kobiety już przed oficjalnym powstaniem Sił Obronnych Izraela, angażowały się w życie wojskowe: przygotowując posiłki, czy szyjąc skarpetki. Kolejnym poruszanym zagadnieniem jest opis ewolucyjnego rozwoju ról kobiet w wojsku. Autorka wskazuje, na ich walkę o równe prawa i obowiązki z mężczyznami. Starania kobiet przynoszą widoczne efekty. Z roku na rok pojawiają się dla nich nowe wojskowe stanowiska.Druga część pracy przedstawia sytuację kobiet ortodoksyjnych decydujących się na wstąpienie do Sił Obronnych Izraela. Wymienione są zadania wykonywane przez kobiety religijne. Opisano też, jak są postrzegane przez środowisko, które nie jest przychylne do służby wojskowej dla kobiet. Ważne jest, że pomimo niechęci, kobiety religijne wykazują inicjatywę wstępując do wojska z własnej woli. Dla kobiet religijnych tworzone są też specjalne programy które mają ułatwić pobyt w wojsku. Taki program to połączenie szkoły religijnej i służby wojskowej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Skorek, Artur
dc.contributor.authorpl
Koczyba, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Boniecka-Stępień, Daria
dc.contributor.reviewerpl
Skorek, Artur
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:29:25Z
dc.date.available
2020-07-28T04:29:25Z
dc.date.submittedpl
2019-09-25
dc.fieldofstudypl
studia bliskowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-137415-228361
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239167
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Women, Army, Military, IDF, Israeli Defence Forces, Feminism, Orthodox, Jewish, Secular, Religous Zionism, Haredim,
dc.subject.plpl
Kobieta, Wojsko, Izrael, IDF, Siły Obronne Izraela, Feminizm, Kobieta ortodoksyjna, Żydzi, Świecka, Syjonizm Religijny, Charedim,
dc.titlepl
Rola kobiety ortodoksyjnej i świeckiej Siłach Obronnych Izraela
dc.title.alternativepl
The role of Orthodox and secular women in Israel Defense Forces
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
99
Views per month
Views per city
Krakow
9
Warsaw
9
Wroclaw
6
Torun
5
Poznan
4
Dublin
2
Gdansk
2
Katowice
2
Sosnowiec
2
Szczecin
2

No access

No Thumbnail Available