Związki partnerskie w debacie publicznej w oparciu o analizę dyskursu prasowego

master
dc.abstract.enThis work is focused on partnership relations in Poland. In following chapters it is shown how this new form of family life becomes more and more popular in our country. Discussed form is the response for social needs, it can be found also as an effect of expanding culture of individualism and changing moral standards. Due to the lack of regulation concerning on partnership relations in Polish law, it became a subject in public debate and topical in politics as well. Year 2012 occurred as very important for Polish political scene, as was full of bills referring to partnership relations. Thanks to the media, especially press, we had an opportunity to become witnesses of these discussions. The aim of project led by me was the analysis of press discourse on this topic. According to me, the main hypothesis is the assertion that together with the politicization of partnership relations discourse, the law is becoming the element of political game.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca skoncentrowana jest wokół problematyki związków partnerskich w Polsce. Jak pokazują kolejne rozdziały, ta nowa forma życia rodzinnego staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. Stanowi ona odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie, jest także efektem postępującej kultury indywidualizmu oraz zmieniających się wzorców moralnych. Z uwagi na brak przepisu regulującego obszar związków partnerskich w polskim prawie, temat ten stał się przedmiotem debaty publicznej, aktualnym również w polityce. Szczególnie ważny okazał się rok 2012 na polskiej scenie politycznej, obfitujący w projekty ustaw o związkach partnerskich. Dzięki mediom, a w szczególności prasie, byliśmy świadkami dyskusji toczących się wokół tej tematyki. Celem przeprowadzonych przeze mnie badań była analiza dyskursu prasowego. Za główną hipotezę uznałam stwierdzenie, iż wraz z upolitycznieniem dyskursu o związkach partnerskich, prawo staje się elementem gry politycznej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSkąpska, Grażyna - 131895 pl
dc.contributor.authorMatlingiewicz, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBukowski, Andrzej - 127478 pl
dc.contributor.reviewerSkąpska, Grażyna - 131895 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:10:18Z
dc.date.available2020-07-25T05:10:18Z
dc.date.submitted2014-10-15pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudysocjologia sfery publicznejpl
dc.identifier.apddiploma-91497-117872pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199691
dc.languagepolpl
dc.subject.enpartnership relations, public debate, press discourse, changes in the family pattern, postmodernitypl
dc.subject.plzwiązki partnerskie, debata publiczna, dyskurs prasowy, zmiany w modelu rodziny, ponowoczesnośćpl
dc.titleZwiązki partnerskie w debacie publicznej w oparciu o analizę dyskursu prasowegopl
dc.title.alternativePartnership relations in the public debate based on analysis of press discoursepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is focused on partnership relations in Poland. In following chapters it is shown how this new form of family life becomes more and more popular in our country. Discussed form is the response for social needs, it can be found also as an effect of expanding culture of individualism and changing moral standards. Due to the lack of regulation concerning on partnership relations in Polish law, it became a subject in public debate and topical in politics as well. Year 2012 occurred as very important for Polish political scene, as was full of bills referring to partnership relations. Thanks to the media, especially press, we had an opportunity to become witnesses of these discussions. The aim of project led by me was the analysis of press discourse on this topic. According to me, the main hypothesis is the assertion that together with the politicization of partnership relations discourse, the law is becoming the element of political game.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca skoncentrowana jest wokół problematyki związków partnerskich w Polsce. Jak pokazują kolejne rozdziały, ta nowa forma życia rodzinnego staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. Stanowi ona odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie, jest także efektem postępującej kultury indywidualizmu oraz zmieniających się wzorców moralnych. Z uwagi na brak przepisu regulującego obszar związków partnerskich w polskim prawie, temat ten stał się przedmiotem debaty publicznej, aktualnym również w polityce. Szczególnie ważny okazał się rok 2012 na polskiej scenie politycznej, obfitujący w projekty ustaw o związkach partnerskich. Dzięki mediom, a w szczególności prasie, byliśmy świadkami dyskusji toczących się wokół tej tematyki. Celem przeprowadzonych przeze mnie badań była analiza dyskursu prasowego. Za główną hipotezę uznałam stwierdzenie, iż wraz z upolitycznieniem dyskursu o związkach partnerskich, prawo staje się elementem gry politycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Skąpska, Grażyna - 131895
dc.contributor.authorpl
Matlingiewicz, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bukowski, Andrzej - 127478
dc.contributor.reviewerpl
Skąpska, Grażyna - 131895
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:10:18Z
dc.date.available
2020-07-25T05:10:18Z
dc.date.submittedpl
2014-10-15
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
socjologia sfery publicznej
dc.identifier.apdpl
diploma-91497-117872
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199691
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
partnership relations, public debate, press discourse, changes in the family pattern, postmodernity
dc.subject.plpl
związki partnerskie, debata publiczna, dyskurs prasowy, zmiany w modelu rodziny, ponowoczesność
dc.titlepl
Związki partnerskie w debacie publicznej w oparciu o analizę dyskursu prasowego
dc.title.alternativepl
Partnership relations in the public debate based on analysis of press discourse
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
6
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Rzezawa
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available