Kultura prawna na ziemiach Królestwa Jerozolimskiego

master
dc.abstract.enThe main objective of this paper is to present a legal culture that was born in the Kingdom of Jerusalem. Based on numerous studies of Western Europe, also through the work of the source texts which have survived to the present day, author tries to prove that created legislative solutions were modern and well adapted to situations which Crusaders found after their arrival to the Holy Land. It is made an attemt to identify the habits imported from Europe in the field of criminal proceedings and borrowings from other legal systems, which were done by jurists of the Kingdom.The matter of the legal culture of the Kingdom of Jerusalem, unexplored so far too broad context, gives it a character of research studies. The next objective of this paper is to present poorly known subject of the risen of the Kingdom of Jerusalem from the legal and administrative perspective. The accumulated bibliography points the width of the shown material and the achievement of Western Europe historiography of legal culture. It is important to stress the contribution of Joshua Prawer to this matter, especially for the legal history of Crusader States and crusades.pl
dc.abstract.plNajważniejszym celem niniejszej pracy jest przedstawienie kultury prawnej, która zrodziła się na ziemiach Królestwa Jerozolimskiego. Bazując na licznych, zachodnioeuropejskich opracowaniach dokonanych przez badaczy tej materii, jak również poprzez pracę na tekstach źródłowych, które zachowały się do dnia dzisiejszego, autor próbuje udowodnić, że tworzone rozwiązania legislacyjne były nowoczesne i dobrze dopasowane do sytuacji, którą zastali krzyżowcy po przybyciu do Ziemi Świętej. Podjęta zostaje próba wskazania na sprowadzone z Europy zwyczaje w zakresie przeprowadzania postępowania karnego i pewne zapożyczenia z innych systemów prawnych, jakich dokonywali juryści Królestwa. Niezbadana dotąd w zbyt szerokim kontekście materia kultury prawnej Królestwa Jerozolimskiego nadaje tej pracy charakter badawczy. Głównym jej celem jest przedstawienie słabo znanej w Polsce tematyki powstania Królestwa Jerozolimskiego z perspektywy prawno-administracyjnej. Zgromadzona bibliografia wskazuje na szerokość badanej materii, a także na dokonania zachodnioeuropejskiej historiografii dla niniejszej dziedziny historii prawa. Warto podkreślić również dokonania w tym zakresie Joshuy Prawera, znakomitego mediewisty i zasłużonego dla historii – także prawa – doby wypraw krzyżowych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDziadzio, Andrzej - 127848 pl
dc.contributor.authorPaszko, Patrykpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Marcin - 129829 pl
dc.contributor.reviewerDziadzio, Andrzej - 127848 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:38:59Z
dc.date.available2020-07-24T20:38:59Z
dc.date.submitted2013-10-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-82281-68901pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191814
dc.languagepolpl
dc.subject.enCrusades, pilgrimage, Jerusalem, Assises, Criminal Lawpl
dc.subject.plKrucjaty, pielgrzymki, Jerozolima, Asyzy, Prawo Karnepl
dc.titleKultura prawna na ziemiach Królestwa Jerozolimskiegopl
dc.title.alternativeLegal Culture in the Kingdom of Jerusalempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of this paper is to present a legal culture that was born in the Kingdom of Jerusalem. Based on numerous studies of Western Europe, also through the work of the source texts which have survived to the present day, author tries to prove that created legislative solutions were modern and well adapted to situations which Crusaders found after their arrival to the Holy Land. It is made an attemt to identify the habits imported from Europe in the field of criminal proceedings and borrowings from other legal systems, which were done by jurists of the Kingdom.The matter of the legal culture of the Kingdom of Jerusalem, unexplored so far too broad context, gives it a character of research studies. The next objective of this paper is to present poorly known subject of the risen of the Kingdom of Jerusalem from the legal and administrative perspective. The accumulated bibliography points the width of the shown material and the achievement of Western Europe historiography of legal culture. It is important to stress the contribution of Joshua Prawer to this matter, especially for the legal history of Crusader States and crusades.
dc.abstract.plpl
Najważniejszym celem niniejszej pracy jest przedstawienie kultury prawnej, która zrodziła się na ziemiach Królestwa Jerozolimskiego. Bazując na licznych, zachodnioeuropejskich opracowaniach dokonanych przez badaczy tej materii, jak również poprzez pracę na tekstach źródłowych, które zachowały się do dnia dzisiejszego, autor próbuje udowodnić, że tworzone rozwiązania legislacyjne były nowoczesne i dobrze dopasowane do sytuacji, którą zastali krzyżowcy po przybyciu do Ziemi Świętej. Podjęta zostaje próba wskazania na sprowadzone z Europy zwyczaje w zakresie przeprowadzania postępowania karnego i pewne zapożyczenia z innych systemów prawnych, jakich dokonywali juryści Królestwa. Niezbadana dotąd w zbyt szerokim kontekście materia kultury prawnej Królestwa Jerozolimskiego nadaje tej pracy charakter badawczy. Głównym jej celem jest przedstawienie słabo znanej w Polsce tematyki powstania Królestwa Jerozolimskiego z perspektywy prawno-administracyjnej. Zgromadzona bibliografia wskazuje na szerokość badanej materii, a także na dokonania zachodnioeuropejskiej historiografii dla niniejszej dziedziny historii prawa. Warto podkreślić również dokonania w tym zakresie Joshuy Prawera, znakomitego mediewisty i zasłużonego dla historii – także prawa – doby wypraw krzyżowych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dziadzio, Andrzej - 127848
dc.contributor.authorpl
Paszko, Patryk
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Marcin - 129829
dc.contributor.reviewerpl
Dziadzio, Andrzej - 127848
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:38:59Z
dc.date.available
2020-07-24T20:38:59Z
dc.date.submittedpl
2013-10-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-82281-68901
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191814
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Crusades, pilgrimage, Jerusalem, Assises, Criminal Law
dc.subject.plpl
Krucjaty, pielgrzymki, Jerozolima, Asyzy, Prawo Karne
dc.titlepl
Kultura prawna na ziemiach Królestwa Jerozolimskiego
dc.title.alternativepl
Legal Culture in the Kingdom of Jerusalem
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
6
Dublin
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available