Muzułmanin, czyli terrorysta? Wizerunek muzułmanów w serialach amerykańskich w XXI wieku

licenciate
dc.abstract.enIn this BA thesis, the main topic is about creating the image of Muslims in American television series. Work presents confrontation of real features attributed to Muslims by American society with features of characters in television series. The same features have served to analyze how they are used to create the stereotypical characters of terrorists.The theoretical chapters include the most important definitions that will help you better understand the subject of work. In addition, it presents the history of terrorism in the United States in the 21st century, the figure of Osama bin Laden and the attitude of American society towards Muslims..The research chapter presents an analysis of two American television series - "Sleeper Cell" and "Homeland". The characters of Muslims in selected episodes of both television series have been presented, with an emphasis on selected features.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy licencjackiej został poruszony temat kreowania wizerunku muzułmanów w amerykańskich serialach telewizyjnych. Przedstawiona została konfrontacja cech rzeczywistych przypisywanych muzułmanom przez społeczeństwo amerykańskie z cechami postaci w serialach. Następnie wartości te przysłużyły się do przeanalizowania tego, na ile są one wykorzystywane do wykreowania postaci stereotypowych terrorystów. W rozdziałach teoretycznych zostały uwzględnione najważniejsze pojęcia, które posłużą lepszemu zrozumieniu tematyki pracy. Ponadto przedstawiona została historia terroryzmu w Stanach Zjednoczonych w XXI wieku, postać Osamy bin Ladena oraz nastawienie społeczeństwa amerykańskiego względem muzułmanów.W rozdziale badawczym została ukazana analiza dwóch seriali amerykańskich – „Sleeper Cell” oraz „Homeland”. Przedstawione zostały postaci muzułmanów w wybranych odcinkach obydwu seriali, z naciskiem położonym na wybrane wartości.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKołaczek, Małgorzatapl
dc.contributor.authorJantoń, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKołaczek, Małgorzatapl
dc.contributor.reviewerKościółek, Jakubpl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:27:37Z
dc.date.available2020-07-27T16:27:37Z
dc.date.submitted2018-07-11pl
dc.fieldofstudyrelacje międzykulturowepl
dc.identifier.apddiploma-123863-215643pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228183
dc.languagepolpl
dc.subject.enimage, stereotype, Muslims, terrorism, terrorist, American television seriespl
dc.subject.plwizerunek, stereotyp, muzułmanie, terroryzm, terrorysta, amerykańskie seriale telewizyjnepl
dc.titleMuzułmanin, czyli terrorysta? Wizerunek muzułmanów w serialach amerykańskich w XXI wiekupl
dc.title.alternativeMuslim means a terrorist? Image of Muslims in American television series in 21st centurypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this BA thesis, the main topic is about creating the image of Muslims in American television series. Work presents confrontation of real features attributed to Muslims by American society with features of characters in television series. The same features have served to analyze how they are used to create the stereotypical characters of terrorists.The theoretical chapters include the most important definitions that will help you better understand the subject of work. In addition, it presents the history of terrorism in the United States in the 21st century, the figure of Osama bin Laden and the attitude of American society towards Muslims..The research chapter presents an analysis of two American television series - "Sleeper Cell" and "Homeland". The characters of Muslims in selected episodes of both television series have been presented, with an emphasis on selected features.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy licencjackiej został poruszony temat kreowania wizerunku muzułmanów w amerykańskich serialach telewizyjnych. Przedstawiona została konfrontacja cech rzeczywistych przypisywanych muzułmanom przez społeczeństwo amerykańskie z cechami postaci w serialach. Następnie wartości te przysłużyły się do przeanalizowania tego, na ile są one wykorzystywane do wykreowania postaci stereotypowych terrorystów. W rozdziałach teoretycznych zostały uwzględnione najważniejsze pojęcia, które posłużą lepszemu zrozumieniu tematyki pracy. Ponadto przedstawiona została historia terroryzmu w Stanach Zjednoczonych w XXI wieku, postać Osamy bin Ladena oraz nastawienie społeczeństwa amerykańskiego względem muzułmanów.W rozdziale badawczym została ukazana analiza dwóch seriali amerykańskich – „Sleeper Cell” oraz „Homeland”. Przedstawione zostały postaci muzułmanów w wybranych odcinkach obydwu seriali, z naciskiem położonym na wybrane wartości.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kołaczek, Małgorzata
dc.contributor.authorpl
Jantoń, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kołaczek, Małgorzata
dc.contributor.reviewerpl
Kościółek, Jakub
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:27:37Z
dc.date.available
2020-07-27T16:27:37Z
dc.date.submittedpl
2018-07-11
dc.fieldofstudypl
relacje międzykulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-123863-215643
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228183
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
image, stereotype, Muslims, terrorism, terrorist, American television series
dc.subject.plpl
wizerunek, stereotyp, muzułmanie, terroryzm, terrorysta, amerykańskie seriale telewizyjne
dc.titlepl
Muzułmanin, czyli terrorysta? Wizerunek muzułmanów w serialach amerykańskich w XXI wieku
dc.title.alternativepl
Muslim means a terrorist? Image of Muslims in American television series in 21st century
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Rybnik
5
Katowice
3
Krakow
3
Warsaw
3
Ashburn
2
Dublin
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Augustów
1
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available