Prawo karne w himalaizmie

master
dc.abstract.enThe subject of the consideration in this master thesis is a criminal law assessment of behaviors that could occur while practicing Himalayan mountaineering. First, a definition of Himalayan mountaineering is presented through the prism of its two interpenetrating aspects: sport and exploration. Then, based on this definition, an analysis of selected offenses from Chapter XIX of the Criminal Code is conducted with justification for their selection. Another considerated issue is the possibility of excluding criminal liability due to necessary defense, a state of higher necessity, the impact of altitude on the disturbance of human mental activity and compliance with the rules of permitted sports risk. Lastly, an attempt was made to present the conflict between the need of self-fulfillment and responsibility towards society.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest prawnokarna ocena zachowań mających miejsce podczas uprawiania himalaizmu. W pierwszej kolejności przedstawiono definicję himalaizmu przez pryzmat jego dwóch wzajemnie przenikających się aspektów: sportu i eksploracji. Następnie w oparciu o tę definicję przeprowadzono analizę wybranych czynów zabronionych z rozdziału XIX kodeksu karnego z uzasadnieniem ich wyboru. Kolejną rozważaną kwestią jest możliwość wyłączenia odpowiedzialności karnej z uwagi na obronę konieczną, stan wyższej konieczności, wpływ wysokości na zakłócenie czynności psychicznych człowieka oraz przestrzeganie reguł dozwolonego ryzyka sportowego. W ostatniej kolejności zaś podjęto próbę przedstawienia konfliktu między potrzebą samorealizacji a odpowiedzialnością wobec społeczeństwa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.authorLiszka, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPilch, Agnieszka - 131396 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:41:01Z
dc.date.available2020-07-28T04:41:01Z
dc.date.submitted2019-10-03pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-137643-175993pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239347
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Himalayan mountaineering, Risk related to practicing the Himalayan mountaineering, Influence of acute mountain sickness on human mental activity, The conflict between the need of self-fulfillment and responsibility for one's own life towards societypl
dc.subject.plHimalaizm, Ryzyko związane z uprawianiem himalaizmu, Wpływ choroby wysokościowej na czynności psychiczne człowieka, Konflikt między samorealizacji a odpowiedzialnościa wobec społeczeństwapl
dc.titlePrawo karne w himalaizmiepl
dc.title.alternativeCriminal law in the Himalayan mountaineeringpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the consideration in this master thesis is a criminal law assessment of behaviors that could occur while practicing Himalayan mountaineering. First, a definition of Himalayan mountaineering is presented through the prism of its two interpenetrating aspects: sport and exploration. Then, based on this definition, an analysis of selected offenses from Chapter XIX of the Criminal Code is conducted with justification for their selection. Another considerated issue is the possibility of excluding criminal liability due to necessary defense, a state of higher necessity, the impact of altitude on the disturbance of human mental activity and compliance with the rules of permitted sports risk. Lastly, an attempt was made to present the conflict between the need of self-fulfillment and responsibility towards society.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest prawnokarna ocena zachowań mających miejsce podczas uprawiania himalaizmu. W pierwszej kolejności przedstawiono definicję himalaizmu przez pryzmat jego dwóch wzajemnie przenikających się aspektów: sportu i eksploracji. Następnie w oparciu o tę definicję przeprowadzono analizę wybranych czynów zabronionych z rozdziału XIX kodeksu karnego z uzasadnieniem ich wyboru. Kolejną rozważaną kwestią jest możliwość wyłączenia odpowiedzialności karnej z uwagi na obronę konieczną, stan wyższej konieczności, wpływ wysokości na zakłócenie czynności psychicznych człowieka oraz przestrzeganie reguł dozwolonego ryzyka sportowego. W ostatniej kolejności zaś podjęto próbę przedstawienia konfliktu między potrzebą samorealizacji a odpowiedzialnością wobec społeczeństwa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.authorpl
Liszka, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Pilch, Agnieszka - 131396
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:41:01Z
dc.date.available
2020-07-28T04:41:01Z
dc.date.submittedpl
2019-10-03
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-137643-175993
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239347
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Himalayan mountaineering, Risk related to practicing the Himalayan mountaineering, Influence of acute mountain sickness on human mental activity, The conflict between the need of self-fulfillment and responsibility for one's own life towards society
dc.subject.plpl
Himalaizm, Ryzyko związane z uprawianiem himalaizmu, Wpływ choroby wysokościowej na czynności psychiczne człowieka, Konflikt między samorealizacji a odpowiedzialnościa wobec społeczeństwa
dc.titlepl
Prawo karne w himalaizmie
dc.title.alternativepl
Criminal law in the Himalayan mountaineering
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Poznan
2
Warsaw
2
Gorlice
1
Gorzów Wielkopolski
1
Lodz
1
Mecina
1
Sulkowice
1

No access

No Thumbnail Available