Teatr codzienności w kontekście działań animacyjnych

2017
journal article
article
dc.abstract.enIn this article the author explains what characterizes the theatre of everyday life, trying to analyze the mechanisms of its formation and impact in the context of cultural animation. Deliberations about the theatre of everyday life are set in the theory of cultural animation of the anthropological context, which is based on a holistic vision of the animated individual in the universe of everyday human matters by adopting the attitude characterized by participatory orientation towards partnership relations and subjective interactions. Both, in the animation understood like that, and in the work of the director of the theatre of everyday life, the anthropological approach is necessary that is primarily associated with the anthropology of everyday life which in particular becomes sensitized to the uniqueness of everyday life. The author tries to draw attention to the potential of the theatre of everyday life related to animation in terms of work tools with the participants and the possibility to implement these tools in the animation activities. To admit that the author is right in her thesis, the animation activity is mentioned, which has been realized with students using methods developed by the theatre of everyday life.pl
dc.abstract.plW niniejszym artykule autorka wyjaśnia, czym charakteryzuje się teatr codzienności, próbując zanalizować mechanizmy jego powstawania i oddziaływania w kontekście animacji kultury. Rozważania na temat teatru codzienności osadza w teorii animacji kultury w nurcie antropologicznym, który opiera się na całościowym widzeniu animowanej jednostki w uniwersum jej codziennych, ludzkich spraw, poprzez przyjęcie postawy charakteryzującej się orientacją partycypacyjną, nastawioną na partnerskie, podmiotowe relacje. Zarówno w tak rozumianej animacji, jak w pracy reżysera teatru codzienności niezbędne jest podejście antropologiczne, związane przede wszystkim z antropologią codzienności, która w szczególności uwrażliwia na niezwykłość codzienności. Autorka stara się wskazać na animacyjny potencjał teatru codzienności w zakresie narzędzi pracy z uczestnikami i możliwość wdrożenia tych narzędzi w działania animacyjne. Na dowód słuszności swej tezy przytacza działanie animacyjne, które wraz ze studentami zrealizowała za pomocą metod wypracowanych przez teatr codzienności.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Pedagogikipl
dc.contributor.authorKluzowicz, Julia - 112015 pl
dc.date.accession2017-10-03pl
dc.date.accessioned2017-10-04T18:42:01Z
dc.date.available2017-10-04T18:42:01Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number18pl
dc.description.physical261-273pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.34768/dma.vi18.84pl
dc.identifier.issn2084-2740pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44775
dc.identifier.weblinkhttp://www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl/index.php/indeks-numerowpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.subject.entheatrepl
dc.subject.entheatre of everyday lifepl
dc.subject.encultural animationpl
dc.subject.enanthropological trend in cultural animation.pl
dc.subject.plteatrpl
dc.subject.plteatr codziennościpl
dc.subject.planimacja kulturypl
dc.subject.plantropologiczny nurt w animacji kulturypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleTeatr codzienności w kontekście działań animacyjnychpl
dc.title.alternativeThe theatre of everyday life in the context of animation activitiespl
dc.title.journalDyskursy Młodych Andragogówpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this article the author explains what characterizes the theatre of everyday life, trying to analyze the mechanisms of its formation and impact in the context of cultural animation. Deliberations about the theatre of everyday life are set in the theory of cultural animation of the anthropological context, which is based on a holistic vision of the animated individual in the universe of everyday human matters by adopting the attitude characterized by participatory orientation towards partnership relations and subjective interactions. Both, in the animation understood like that, and in the work of the director of the theatre of everyday life, the anthropological approach is necessary that is primarily associated with the anthropology of everyday life which in particular becomes sensitized to the uniqueness of everyday life. The author tries to draw attention to the potential of the theatre of everyday life related to animation in terms of work tools with the participants and the possibility to implement these tools in the animation activities. To admit that the author is right in her thesis, the animation activity is mentioned, which has been realized with students using methods developed by the theatre of everyday life.
dc.abstract.plpl
W niniejszym artykule autorka wyjaśnia, czym charakteryzuje się teatr codzienności, próbując zanalizować mechanizmy jego powstawania i oddziaływania w kontekście animacji kultury. Rozważania na temat teatru codzienności osadza w teorii animacji kultury w nurcie antropologicznym, który opiera się na całościowym widzeniu animowanej jednostki w uniwersum jej codziennych, ludzkich spraw, poprzez przyjęcie postawy charakteryzującej się orientacją partycypacyjną, nastawioną na partnerskie, podmiotowe relacje. Zarówno w tak rozumianej animacji, jak w pracy reżysera teatru codzienności niezbędne jest podejście antropologiczne, związane przede wszystkim z antropologią codzienności, która w szczególności uwrażliwia na niezwykłość codzienności. Autorka stara się wskazać na animacyjny potencjał teatru codzienności w zakresie narzędzi pracy z uczestnikami i możliwość wdrożenia tych narzędzi w działania animacyjne. Na dowód słuszności swej tezy przytacza działanie animacyjne, które wraz ze studentami zrealizowała za pomocą metod wypracowanych przez teatr codzienności.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki
dc.contributor.authorpl
Kluzowicz, Julia - 112015
dc.date.accessionpl
2017-10-03
dc.date.accessioned
2017-10-04T18:42:01Z
dc.date.available
2017-10-04T18:42:01Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
18
dc.description.physicalpl
261-273
dc.description.publicationpl
0,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.34768/dma.vi18.84
dc.identifier.issnpl
2084-2740
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44775
dc.identifier.weblinkpl
http://www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl/index.php/indeks-numerow
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
theatre
dc.subject.enpl
theatre of everyday life
dc.subject.enpl
cultural animation
dc.subject.enpl
anthropological trend in cultural animation.
dc.subject.plpl
teatr
dc.subject.plpl
teatr codzienności
dc.subject.plpl
animacja kultury
dc.subject.plpl
antropologiczny nurt w animacji kultury
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Teatr codzienności w kontekście działań animacyjnych
dc.title.alternativepl
The theatre of everyday life in the context of animation activities
dc.title.journalpl
Dyskursy Młodych Andragogów
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available