Lean management jako innowacyjna metoda zarządzania grupą pracowników Pokolenia Z

master
dc.abstract.enThis thesis is related to the topic of using lean management in relation to a group of Generation Z employees. The initial pages of the thesis are geared towards presenting the general history of management and where management first appeared. This is followed by a presentation of the origins of lean management itself and what made the concept emerge in the first place. In addition, the structure of lean management is detailed, which in turn allows the characteristics of this management method to be presented in as much detail as possible. The next chapter is based entirely on an attempt to diagnose what Generation Z actually is. To this end, a specific definition of generation Z is initially created. Then, using an analysis of the literature, the characteristics of this generation are presented along with a comparison with previous generations. The final stage of this chapter is to present Generation Z's attitude to work in general. The third chapter focuses on presenting the possibilities of using lean management in managing Generation Z employees. In addition, this chapter presents the concept of age management, or the selection of an appropriate management method for a group of employees in a particular age bracket. The fourth chapter contains descriptions of the research methodology, as well as the presentation of the research objective, research problem and hypotheses. The fifth chapter is entirely based on an attempt to prove the validity of the title problem by analysing the results obtained in two empirical studies, namely a quantitative study and a qualitative study.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska związana jest z tematem wykorzystania leanmanagementu w stosunku do grupy pracowników pokolenia Z. Początkowe strony pracydyplomowej nastawione są na przedstawienie ogólnej historii zarządzania i gdzie zarządzaniepojawiło się po raz pierwszy. Następnie przedstawiona jest geneza samego leanmanagementu oraz co sprawiło, iż taka koncepcja w ogóle się pojawiła. Oprócz tego zostaławyszczególniona struktura lean managementu, co z kolei pozwoliło na jak najdokładniejszeprzedstawienie charakterystyki tej metody zarządzania. Kolejny rozdział jest oparty w całościna próbie zdiagnozowania czym tak właściwie jest pokolenie Z. W tym celu początkowozostaje stworzona swoista definicja pokolenia Z. Następnie wykorzystując analizę literaturyzostaje przedstawiona charakterystyka tego pokolenia wraz z porównaniem go dopoprzednich generacji. Końcowym etapem tego rozdziału jest przedstawienie stosunkupokolenia Z do pracy ogółem. Trzeci rozdział koncentruje się na przedstawieniu możliwościwykorzystania lean managementu w zarządzaniu pracownikami pokolenia Z. Oprócz tego wtym rozdziale można odnaleźć przedstawienie koncepcji zarządzania wiekiem, czy doboruodpowiedniej metody zarządzania do grupy pracowników w danym przedziale wiekowym.Czwarty rozdział zawiera opisy metodologii badań, a także przedstawienie celu badań,problemu badawczego oraz hipotez. Piąty rozdział jest w całości oparty na próbieudowodnienia słuszności tytułowego problemu poprzez analizę wyników uzyskanych wdwóch badaniach empirycznych, czyli badaniu ilościowym oraz jakościowym.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMakieła, Zbigniewpl
dc.contributor.authorSkrzypiec, Sebastianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.date.accessioned2023-10-20T21:36:51Z
dc.date.available2023-10-20T21:36:51Z
dc.date.submitted2023-10-18pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-164236-265424pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321659
dc.languagepolpl
dc.subject.enLean management, Generation Z, Management, Waste, Team workpl
dc.subject.plLean management, Pokolenie Z, Zarządzanie, Straty, Praca zespołowapl
dc.titleLean management jako innowacyjna metoda zarządzania grupą pracowników Pokolenia Zpl
dc.title.alternativeLean management as an innovative method of managing a group of Generation Z employeespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is related to the topic of using lean management in relation to a group of Generation Z employees. The initial pages of the thesis are geared towards presenting the general history of management and where management first appeared. This is followed by a presentation of the origins of lean management itself and what made the concept emerge in the first place. In addition, the structure of lean management is detailed, which in turn allows the characteristics of this management method to be presented in as much detail as possible. The next chapter is based entirely on an attempt to diagnose what Generation Z actually is. To this end, a specific definition of generation Z is initially created. Then, using an analysis of the literature, the characteristics of this generation are presented along with a comparison with previous generations. The final stage of this chapter is to present Generation Z's attitude to work in general. The third chapter focuses on presenting the possibilities of using lean management in managing Generation Z employees. In addition, this chapter presents the concept of age management, or the selection of an appropriate management method for a group of employees in a particular age bracket. The fourth chapter contains descriptions of the research methodology, as well as the presentation of the research objective, research problem and hypotheses. The fifth chapter is entirely based on an attempt to prove the validity of the title problem by analysing the results obtained in two empirical studies, namely a quantitative study and a qualitative study.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska związana jest z tematem wykorzystania leanmanagementu w stosunku do grupy pracowników pokolenia Z. Początkowe strony pracydyplomowej nastawione są na przedstawienie ogólnej historii zarządzania i gdzie zarządzaniepojawiło się po raz pierwszy. Następnie przedstawiona jest geneza samego leanmanagementu oraz co sprawiło, iż taka koncepcja w ogóle się pojawiła. Oprócz tego zostaławyszczególniona struktura lean managementu, co z kolei pozwoliło na jak najdokładniejszeprzedstawienie charakterystyki tej metody zarządzania. Kolejny rozdział jest oparty w całościna próbie zdiagnozowania czym tak właściwie jest pokolenie Z. W tym celu początkowozostaje stworzona swoista definicja pokolenia Z. Następnie wykorzystując analizę literaturyzostaje przedstawiona charakterystyka tego pokolenia wraz z porównaniem go dopoprzednich generacji. Końcowym etapem tego rozdziału jest przedstawienie stosunkupokolenia Z do pracy ogółem. Trzeci rozdział koncentruje się na przedstawieniu możliwościwykorzystania lean managementu w zarządzaniu pracownikami pokolenia Z. Oprócz tego wtym rozdziale można odnaleźć przedstawienie koncepcji zarządzania wiekiem, czy doboruodpowiedniej metody zarządzania do grupy pracowników w danym przedziale wiekowym.Czwarty rozdział zawiera opisy metodologii badań, a także przedstawienie celu badań,problemu badawczego oraz hipotez. Piąty rozdział jest w całości oparty na próbieudowodnienia słuszności tytułowego problemu poprzez analizę wyników uzyskanych wdwóch badaniach empirycznych, czyli badaniu ilościowym oraz jakościowym.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Makieła, Zbigniew
dc.contributor.authorpl
Skrzypiec, Sebastian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.date.accessioned
2023-10-20T21:36:51Z
dc.date.available
2023-10-20T21:36:51Z
dc.date.submittedpl
2023-10-18
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-164236-265424
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321659
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Lean management, Generation Z, Management, Waste, Team work
dc.subject.plpl
Lean management, Pokolenie Z, Zarządzanie, Straty, Praca zespołowa
dc.titlepl
Lean management jako innowacyjna metoda zarządzania grupą pracowników Pokolenia Z
dc.title.alternativepl
Lean management as an innovative method of managing a group of Generation Z employees
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Poznan
2
Płock
2
Gdansk
1
Kalisz
1
Karsin
1
Laziska Gorne
1
Opole
1
Radom
1
Rybnik
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections