Techniki promocyjne wykorzystywane w szkolnictwie średnim oraz ich wpływ na motywację uczniów do wyboru szkoły

licenciate
dc.abstract.enCzopek, Natalia (2011). Promotional Techniques used ​ ​​in secondary education and their impact on students motivation to school choice. Bachelor thesis under the direction of dr Kazimierz Bujak, Cracow: Institute of ISP, 99s., 35 pos. Refs, 2 internet sources, 1 appendix, 3 illustrations, 1 table, 29 charts.Educational product has the same attributes as traditional commercial product. This raises the need for schools to use promotional techniques to attract potential customers to its offer. Therefore, it is important to identify the best tools to achive this purpose. This action is justified by the results of studies presented in this present work, which prove evidence that promotion activities have significant influence on decisions regarding choice of secondary school by students. Proper selection and use of tools which are important for building a strategy for promoting the school maybe crucial in selection process for students.pl
dc.abstract.plCzopek, Natalia (2011). Techniki promocyjne wykorzystywane w szkolnictwie średnim oraz ich wpływ na motywację uczniów do wyboru szkoły. Praca licencjacka pod kierunkiem dr Kazimierza Bujaka, Kraków: Instytut ISP, 99s., 35 poz. bibl., 2 źródła internetowe, 1 aneks, 3 ilustracje, 1 tabela, 29 wykresów.Produkt edukacyjny posiada takie same atrybuty jak tradycyjny towar komercyjny. Fakt ten rodzi potrzebę korzystania przez szkoły z technik promocyjnych w celu zainteresowania swoją ofertą potencjalnych klientów. W związku z powyższym istotnym jest zidentyfikowanie najskuteczniejradzących sobie z tym zadaniem narzędzi. Jest to działanie uzasadnione przez wyniki badań, zaprezentowane w niniejszej pracy, które udowadniają znaczny wpływ działań promocyjnych placówek edukacyjnych na podejmowane przez uczniów decyzje dotyczące wyboru szkoły średniej.Odpowiedni dobór i wykorzystanie narzędzi budujących strategię promocji szkoły może mieć decydujące znaczenie w końcowym etapie niejednego procesu wyboru szkoły przez potencjalnego ucznia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBujak, Kazimierz - 127472 pl
dc.contributor.authorCzopek, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarzec, Małgorzata - 130370 pl
dc.contributor.reviewerBujak, Kazimierz - 127472 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:19:09Z
dc.date.available2020-07-14T18:19:09Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-54894-96306pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169840
dc.languagepolpl
dc.subject.enEDUCATIONAL PRODUCT - INFLUENCE OF PROMOTION – PROMOTION TOOLSpl
dc.subject.plNARZĘDZIA PROMOCYJNE - PRODUKT EDUKACYJNY – WPŁYW PROMOCJIpl
dc.titleTechniki promocyjne wykorzystywane w szkolnictwie średnim oraz ich wpływ na motywację uczniów do wyboru szkołypl
dc.title.alternativePromotional Techniques used ​​in secondary education and their impact on students motivation to school choicepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Czopek, Natalia (2011). Promotional Techniques used ​ ​​in secondary education and their impact on students motivation to school choice. Bachelor thesis under the direction of dr Kazimierz Bujak, Cracow: Institute of ISP, 99s., 35 pos. Refs, 2 internet sources, 1 appendix, 3 illustrations, 1 table, 29 charts.Educational product has the same attributes as traditional commercial product. This raises the need for schools to use promotional techniques to attract potential customers to its offer. Therefore, it is important to identify the best tools to achive this purpose. This action is justified by the results of studies presented in this present work, which prove evidence that promotion activities have significant influence on decisions regarding choice of secondary school by students. Proper selection and use of tools which are important for building a strategy for promoting the school maybe crucial in selection process for students.
dc.abstract.plpl
Czopek, Natalia (2011). Techniki promocyjne wykorzystywane w szkolnictwie średnim oraz ich wpływ na motywację uczniów do wyboru szkoły. Praca licencjacka pod kierunkiem dr Kazimierza Bujaka, Kraków: Instytut ISP, 99s., 35 poz. bibl., 2 źródła internetowe, 1 aneks, 3 ilustracje, 1 tabela, 29 wykresów.Produkt edukacyjny posiada takie same atrybuty jak tradycyjny towar komercyjny. Fakt ten rodzi potrzebę korzystania przez szkoły z technik promocyjnych w celu zainteresowania swoją ofertą potencjalnych klientów. W związku z powyższym istotnym jest zidentyfikowanie najskuteczniejradzących sobie z tym zadaniem narzędzi. Jest to działanie uzasadnione przez wyniki badań, zaprezentowane w niniejszej pracy, które udowadniają znaczny wpływ działań promocyjnych placówek edukacyjnych na podejmowane przez uczniów decyzje dotyczące wyboru szkoły średniej.Odpowiedni dobór i wykorzystanie narzędzi budujących strategię promocji szkoły może mieć decydujące znaczenie w końcowym etapie niejednego procesu wyboru szkoły przez potencjalnego ucznia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Bujak, Kazimierz - 127472
dc.contributor.authorpl
Czopek, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Małgorzata - 130370
dc.contributor.reviewerpl
Bujak, Kazimierz - 127472
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:19:09Z
dc.date.available
2020-07-14T18:19:09Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-54894-96306
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169840
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
EDUCATIONAL PRODUCT - INFLUENCE OF PROMOTION – PROMOTION TOOLS
dc.subject.plpl
NARZĘDZIA PROMOCYJNE - PRODUKT EDUKACYJNY – WPŁYW PROMOCJI
dc.titlepl
Techniki promocyjne wykorzystywane w szkolnictwie średnim oraz ich wpływ na motywację uczniów do wyboru szkoły
dc.title.alternativepl
Promotional Techniques used ​​in secondary education and their impact on students motivation to school choice
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Szczecyn
2
Wroclaw
2
Białogard
1

No access

No Thumbnail Available