Model opieki nad pacjentką po histerektomii całkowitej z powodu raka trzonu macicy

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: In the thesis was ventured a model of care for the woman after total hysterectomy due to the carcinoma of uterine body. Endometrial carcinoma is one of the common cause of women’s malignant tumors. The highest number of cases and cause of death is observed in highly developed countries, while the least cases, and therefore also less deaths there is in underdeveloped countries. In Poland, for the endometrial carcinoma are sick more often than not women from province mazowieckie, warmińsko-mazurskie and opolskie, in turn rarely women from wielkopolskie province. Frequency of occurrence increases with age.Aim: The aim of the thesis was to develop a model of care for the woman in first days after total hysterectomy due to the carcinoma of uterine body.Method: In the thesis was used the review of the literature related to the operation of total hysterectomy and endometrial carcinomaResults: Develop the model, which includes 12 nursing diagnoses involve nursing of woman after total hysterectomy due to the carcinoma of uterine body.Conclusions: The developed model can be used for planning nursing for woman after surgical removal of whole uterus in the department of gynecology.pl
dc.abstract.plWstęp: W pracy podjęto temat modelu opieki nad kobietą po histerektomii całkowitej z powodu raka trzonu macicy. Rak trzonu macicy stanowi jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet na świecie. Najwięcej zachorowań i zgonów obserwuje się w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, natomiast najmniej zachorowań, a w związku z tym również mniej zgonów odnotowuje się w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo. W Polsce najczęściej na raka trzonu macicy zapadają mieszkanki województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego, z kolei najrzadziej chorują mieszkanki województwa wielkopolskiego. Częstość występowania raka tego narządu wzrasta wraz z wiekiem. Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad kobietą w pierwszych dniach po zabiegu histerektomii całkowitej z powodu nowotworu trzonu macicy. Metoda: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury dotyczącej zabiegu histerektomii całkowitej i raka trzonu macicy.Wyniki: Opracowano model, który zawiera 12 diagnoz pielęgniarskich dotyczących opieki na kobietą po zabiegu histerektomii całkowitej z powodu raka trzonu macicy. Wnioski: Opracowany model opieki może posłużyć do zaplanowania pielęgnacji nad kobietą po zabiegu chirurgicznym usunięcia całej macicy w oddziale ginekologii.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorMichalik, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:15:13Z
dc.date.available2020-07-27T05:15:13Z
dc.date.submitted2017-07-10pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-112797-197044pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218322
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: endometrial carcinoma, endometrial cancer, hysterectomy, total hysterectomy, model of carepl
dc.subject.plSłowa kluczowe: rak trzonu macicy, rak endometrium, histerektomia, histerektomia całkowita, model opieki.pl
dc.titleModel opieki nad pacjentką po histerektomii całkowitej z powodu raka trzonu macicypl
dc.title.alternativeModel of patient care after total histerectomy for endometrial cancerpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: In the thesis was ventured a model of care for the woman after total hysterectomy due to the carcinoma of uterine body. Endometrial carcinoma is one of the common cause of women’s malignant tumors. The highest number of cases and cause of death is observed in highly developed countries, while the least cases, and therefore also less deaths there is in underdeveloped countries. In Poland, for the endometrial carcinoma are sick more often than not women from province mazowieckie, warmińsko-mazurskie and opolskie, in turn rarely women from wielkopolskie province. Frequency of occurrence increases with age.Aim: The aim of the thesis was to develop a model of care for the woman in first days after total hysterectomy due to the carcinoma of uterine body.Method: In the thesis was used the review of the literature related to the operation of total hysterectomy and endometrial carcinomaResults: Develop the model, which includes 12 nursing diagnoses involve nursing of woman after total hysterectomy due to the carcinoma of uterine body.Conclusions: The developed model can be used for planning nursing for woman after surgical removal of whole uterus in the department of gynecology.
dc.abstract.plpl
Wstęp: W pracy podjęto temat modelu opieki nad kobietą po histerektomii całkowitej z powodu raka trzonu macicy. Rak trzonu macicy stanowi jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet na świecie. Najwięcej zachorowań i zgonów obserwuje się w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, natomiast najmniej zachorowań, a w związku z tym również mniej zgonów odnotowuje się w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo. W Polsce najczęściej na raka trzonu macicy zapadają mieszkanki województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego, z kolei najrzadziej chorują mieszkanki województwa wielkopolskiego. Częstość występowania raka tego narządu wzrasta wraz z wiekiem. Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad kobietą w pierwszych dniach po zabiegu histerektomii całkowitej z powodu nowotworu trzonu macicy. Metoda: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury dotyczącej zabiegu histerektomii całkowitej i raka trzonu macicy.Wyniki: Opracowano model, który zawiera 12 diagnoz pielęgniarskich dotyczących opieki na kobietą po zabiegu histerektomii całkowitej z powodu raka trzonu macicy. Wnioski: Opracowany model opieki może posłużyć do zaplanowania pielęgnacji nad kobietą po zabiegu chirurgicznym usunięcia całej macicy w oddziale ginekologii.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Michalik, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:15:13Z
dc.date.available
2020-07-27T05:15:13Z
dc.date.submittedpl
2017-07-10
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-112797-197044
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218322
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: endometrial carcinoma, endometrial cancer, hysterectomy, total hysterectomy, model of care
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: rak trzonu macicy, rak endometrium, histerektomia, histerektomia całkowita, model opieki.
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentką po histerektomii całkowitej z powodu raka trzonu macicy
dc.title.alternativepl
Model of patient care after total histerectomy for endometrial cancer
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
78
Views per month
Views per city
Krakow
9
Warsaw
9
Lublin
5
Wroclaw
5
Częstochowa
4
Bobowa
3
Bydgoszcz
3
Katowice
3
Lodz
3
Prudnik
3

No access

No Thumbnail Available