Współpraca i zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołową.

licenciate
dc.abstract.enThe first chapter provides general theoretical concepts which characterize teams in organizations as well as teachers working at schools. The subchapter describes the stages of creating the teams. The end of the chapter explains the concept of cooperation and commitment to teamwork. This chapter also presents hypothesis. The first one states: " The cooperation can take many forms: on one hand, you can cooperate and share your work (individual work), and on the other hand, you can actually do a task together in a given place and at any given time." The second hypothesis assumed that "Teachers engage in the team work in a passive and an active way. The passive engagement is the commitment to a particular group or a team, while the active involvement is about contribution and time spent on working in a team. The second chapter presents the results obtained from the observations carried out during the work teachers’ teams. Twenty teams have been studied, of which 75% of the teams worked in groups, and 25% preferred to work individually, yet 70% of the teams’ members were involved actively in the cooperation, and 30% of the members were involved passively. The tests’ results were used to verify these hypotheses. The third chapter presents the conclusion based on the confirmation of the hypothesis. It turned out that the first hypothesis can be acknowledged, because teachers on one hand work together in groups; however, on the other hand they work individually. The second hypothesis can be confirmed as well, as the commitment to teamwork manifests itself actively and passively.pl
dc.abstract.otherW rozdziale pierwszym zostały przedstawione ogólne teoretyczne pojęcia charakteryzujące zespoły w organizacjach. Następnie przedstawiono zespoły nauczycieli funkcjonujące w szkołach. W kolejnym podrozdziale opisano etapy kształtowania się zespołów. Na końcu wyjaśniono pojęcie współpracy oraz zaangażowania w pracę zespołową. W rozdziale tym wskazano także hipotezy. Pierwsza hipoteza brzmiała następująco „współpraca może przybierać różne formy: z jednej strony można współpracować, ale dzielić się pracą (pracować indywidualnie), a z drugiej strony można rzeczywiście wspólnie wykonywać zadanie w danym miejscu i o danym czasie”, natomiast druga hipoteza zakładała, że „nauczyciele angażują się w pracę swoich zespołów w sposób bierny i czynny. Zaangażowanie bierne jest to przynależność do danego zespołu, natomiast zaangażowanie czynne jest to wkład i czas poświęcony pracy w działaniu zespołu”.W rozdziale drugim przedstawiono wyniki badań jakie uzyskano z przeprowadzonych obserwacji podczas pracy zespołów nauczycieli. Przebadano 20 zespołów, z czego 75% zespołów współpracuje grupowo, a 25% preferuje pracę indywidualną, natomiast 70% członków zespołów angażuje się czynnie, a 30% członków biernie. Badania posłużyły do weryfikacji powyższych hipotez.W rozdziale trzecim przedstawiono wnioski wynikające z weryfikacji hipotez. Okazało się, że można potwierdzić hipotezę pierwszą, ponieważ nauczyciele z jednej strony współpracują ze sobą grupowo natomiast z drugiej strony pracują indywidualnie. Także hipotezę drugą można potwierdzić, ponieważ zaangażowanie w pracę zespołową przejawia się czynnie i biernie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Jakub - 129031 pl
dc.contributor.authorKot, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Jakub - 129031 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T17:57:56Z
dc.date.available2020-07-14T17:57:56Z
dc.date.submitted2011-10-17pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-54506-103538pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169504
dc.subject.enteam, teachers, cooperation, involvementpl
dc.subject.otherzespół, nauczyciele, współpraca, zaangażowaniepl
dc.titleWspółpraca i zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołową.pl
dc.title.alternativeThe cooperation and involvement of teachers in team work.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The first chapter provides general theoretical concepts which characterize teams in organizations as well as teachers working at schools. The subchapter describes the stages of creating the teams. The end of the chapter explains the concept of cooperation and commitment to teamwork. This chapter also presents hypothesis. The first one states: " The cooperation can take many forms: on one hand, you can cooperate and share your work (individual work), and on the other hand, you can actually do a task together in a given place and at any given time." The second hypothesis assumed that "Teachers engage in the team work in a passive and an active way. The passive engagement is the commitment to a particular group or a team, while the active involvement is about contribution and time spent on working in a team. The second chapter presents the results obtained from the observations carried out during the work teachers’ teams. Twenty teams have been studied, of which 75% of the teams worked in groups, and 25% preferred to work individually, yet 70% of the teams’ members were involved actively in the cooperation, and 30% of the members were involved passively. The tests’ results were used to verify these hypotheses. The third chapter presents the conclusion based on the confirmation of the hypothesis. It turned out that the first hypothesis can be acknowledged, because teachers on one hand work together in groups; however, on the other hand they work individually. The second hypothesis can be confirmed as well, as the commitment to teamwork manifests itself actively and passively.
dc.abstract.otherpl
W rozdziale pierwszym zostały przedstawione ogólne teoretyczne pojęcia charakteryzujące zespoły w organizacjach. Następnie przedstawiono zespoły nauczycieli funkcjonujące w szkołach. W kolejnym podrozdziale opisano etapy kształtowania się zespołów. Na końcu wyjaśniono pojęcie współpracy oraz zaangażowania w pracę zespołową. W rozdziale tym wskazano także hipotezy. Pierwsza hipoteza brzmiała następująco „współpraca może przybierać różne formy: z jednej strony można współpracować, ale dzielić się pracą (pracować indywidualnie), a z drugiej strony można rzeczywiście wspólnie wykonywać zadanie w danym miejscu i o danym czasie”, natomiast druga hipoteza zakładała, że „nauczyciele angażują się w pracę swoich zespołów w sposób bierny i czynny. Zaangażowanie bierne jest to przynależność do danego zespołu, natomiast zaangażowanie czynne jest to wkład i czas poświęcony pracy w działaniu zespołu”.W rozdziale drugim przedstawiono wyniki badań jakie uzyskano z przeprowadzonych obserwacji podczas pracy zespołów nauczycieli. Przebadano 20 zespołów, z czego 75% zespołów współpracuje grupowo, a 25% preferuje pracę indywidualną, natomiast 70% członków zespołów angażuje się czynnie, a 30% członków biernie. Badania posłużyły do weryfikacji powyższych hipotez.W rozdziale trzecim przedstawiono wnioski wynikające z weryfikacji hipotez. Okazało się, że można potwierdzić hipotezę pierwszą, ponieważ nauczyciele z jednej strony współpracują ze sobą grupowo natomiast z drugiej strony pracują indywidualnie. Także hipotezę drugą można potwierdzić, ponieważ zaangażowanie w pracę zespołową przejawia się czynnie i biernie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Jakub - 129031
dc.contributor.authorpl
Kot, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Jakub - 129031
dc.date.accessioned
2020-07-14T17:57:56Z
dc.date.available
2020-07-14T17:57:56Z
dc.date.submittedpl
2011-10-17
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-54506-103538
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169504
dc.subject.enpl
team, teachers, cooperation, involvement
dc.subject.otherpl
zespół, nauczyciele, współpraca, zaangażowanie
dc.titlepl
Współpraca i zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołową.
dc.title.alternativepl
The cooperation and involvement of teachers in team work.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Torun
2
Wroclaw
2
Lodz
1
Warsaw
1
Zdziarzec
1

No access

No Thumbnail Available