Językowo-kulturowy obraz społeczności wiejskiej utrwalony w przedwojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie "Drogi przez wieś" Wincentego Burka)

master
dc.abstract.enIts object is to compare the linguistic and cultural image of the rural community congealed in the language system of image settled in pre-war prose stylized on folklore (of the example the book of Wincenty Burek’s "Droga przez wieś"). The study focuses on selected elements of the image of the rural community: on image of rural inhabitants, family, physical work and the us (belonging to us) / them (alien) opposition. The study provides an answer to the question of how language and cultural image of the rural population has been processed for the purposes of literature stylized on folklore.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dyplomowa ma charakter badawczy. Jej przedmiotem jest porównanie językowo-kulturowego obrazu społeczności wiejskiej zakrzepłego w systemie języka z obrazem utrwalonym w przedwojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie "Drogi przez wieś" Wincentego Burka). W pracy skupiono się na wybranych elementach obrazu społeczności wiejskiej, koncentrując się na obrazie mieszkańca wsi, rodziny, pracy fizycznej oraz swojego w opozycji do obcego. Przeprowadzone badanie daje odpowiedź na pytanie, w jaki sposób językowo-kulturowy obraz społeczności wiejskiej przetworzony został na potrzeby tekstu artystycznego stylizowanego na ludowość.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKurek, Halina - 129755 pl
dc.contributor.authorMiśkiewicz, Marzenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerKurek, Halina - 129755 pl
dc.contributor.reviewerPiechnik, Anna - 147045 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:11:56Z
dc.date.available2020-07-25T01:11:56Z
dc.date.submitted2014-07-04pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-87522-116053pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196075
dc.languagepolpl
dc.subject.enethnolinguistics, linguistic worldview, folklorepl
dc.subject.pletnolingwistyka, JOS, TOS, ludowośćpl
dc.titleJęzykowo-kulturowy obraz społeczności wiejskiej utrwalony w przedwojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie "Drogi przez wieś" Wincentego Burka)pl
dc.title.alternativeLinguistic and Cultural Picture of the Country Community fixed in the Pre-war Prose Stylized on Folklore (of the Example the Book of Wincenty Burek’s Droga przez wieśpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Its object is to compare the linguistic and cultural image of the rural community congealed in the language system of image settled in pre-war prose stylized on folklore (of the example the book of Wincenty Burek’s "Droga przez wieś"). The study focuses on selected elements of the image of the rural community: on image of rural inhabitants, family, physical work and the us (belonging to us) / them (alien) opposition. The study provides an answer to the question of how language and cultural image of the rural population has been processed for the purposes of literature stylized on folklore.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dyplomowa ma charakter badawczy. Jej przedmiotem jest porównanie językowo-kulturowego obrazu społeczności wiejskiej zakrzepłego w systemie języka z obrazem utrwalonym w przedwojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie "Drogi przez wieś" Wincentego Burka). W pracy skupiono się na wybranych elementach obrazu społeczności wiejskiej, koncentrując się na obrazie mieszkańca wsi, rodziny, pracy fizycznej oraz swojego w opozycji do obcego. Przeprowadzone badanie daje odpowiedź na pytanie, w jaki sposób językowo-kulturowy obraz społeczności wiejskiej przetworzony został na potrzeby tekstu artystycznego stylizowanego na ludowość.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kurek, Halina - 129755
dc.contributor.authorpl
Miśkiewicz, Marzena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Kurek, Halina - 129755
dc.contributor.reviewerpl
Piechnik, Anna - 147045
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:11:56Z
dc.date.available
2020-07-25T01:11:56Z
dc.date.submittedpl
2014-07-04
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-87522-116053
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196075
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ethnolinguistics, linguistic worldview, folklore
dc.subject.plpl
etnolingwistyka, JOS, TOS, ludowość
dc.titlepl
Językowo-kulturowy obraz społeczności wiejskiej utrwalony w przedwojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie "Drogi przez wieś" Wincentego Burka)
dc.title.alternativepl
Linguistic and Cultural Picture of the Country Community fixed in the Pre-war Prose Stylized on Folklore (of the Example the Book of Wincenty Burek’s Droga przez wieś
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Dublin
3
Wroclaw
2
Wadowice
1

No access

No Thumbnail Available