Resocjalizacja przestępczych matek na przykładzie Zakładu Karnego w Lublińcu

master
dc.abstract.enThere has been marginal emphasis placed on females’ involvement in crime and delinquency due to entrenched stereotypical notions of females as incapable to commit any kind of crime. So that females’ delinquency has not always been a topic of pedagogical or criminological studies. However, nowadays this issue should not be underconsiderated due to the increase in statistics of the female violence and gang membership. The masters’ thesis involves the issue of social rehabilitation of female offenders, who simultaneously are mothers. The first chapter presents the modern profile of females’ delinquency and the characteristic of typical sorts of women’s deviant behavior. To this end, also theories explaining females’ delinquency are mentioned here. The second chapter is devoted to the description of social rehabilitation in penitentiaries and to Polish and International penal system regulations. In addition, this chapter includes the description of motherhood in prison and the rehabilitation services that are provided to women imprisoned in Polish penal institutions. The third chapter involves the description of author’s research methodology. Survey’s presentation and interpretation is enunciated in the chapter fourth and the chapter fifth. The masters’s thesis is supported by pedagogical conclusions, which simultaneously are the explanation of the subject matter.pl
dc.abstract.plPrzestępczość kobiet z racji niewielkich rozmiarów (w porównaniu do przestępczości typowo męskiej) rzadko była przedmiotem opracowań teoretyczno – empirycznych. Jednakże w czasach współczesnych kwestia ta przestaje być traktowana marginalnie, a rosnące wskaźniki dotyczące przestępstw popełnianych przez kobiety wskazują na konieczność rzetelnego zbadania specyfiki tego zjawiska. W pracy magisterskiej poruszona została problematyka resocjalizacji penitencjarnej w odniesieniu do szczególnej kategorii skazanych, jakimi są więźniarki – matki. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę przestępczości kobiet współczesnych oraz opis typowych form przestępczości kobiecej. Ponadto zaprezentowano przegląd teorii kryminologicznych, które wyjaśniają przyczyny popełniania przestępstw przez kobiety. W drugim rozdziale zamieszczono ogólne refleksje pedagogiczne odnośnie resocjalizacji penitencjarnej, a w kontekście tematyki opracowania przedstawiono uregulowania prawne wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet. Zdecydowano się także przedstawić problematykę realizacji roli macierzyńskiej w izolacji więziennej oraz zaprezentowano przegląd form resocjalizacyjnych oddziaływań penitencjarnych podejmowanych wobec skazanych kobiet. Rozdział trzeci zawiera opis metodologii badań własnych autorki pracy magisterskiej, których prezentacja i interpretacja została przedstawiona odpowiednio w rozdziale czwartym i piątym opracowania. Pracę magisterską zamyka podsumowanie procesu badawczego oraz postawienie wniosków badawczych, które jednocześnie stanowią rekomendacje dla praktyki pedagogicznej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSztuka, Mariusz - 132259 pl
dc.contributor.authorBoczek, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.reviewerSztuka, Mariusz - 132259 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:45:37Z
dc.date.available2020-07-24T23:45:37Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-86040-166612pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194722
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial rehabilitation, delinquency, motherhood, penitentiarypl
dc.subject.plresocjalizacja, przestępczość, macierzyństwo, więzieniepl
dc.titleResocjalizacja przestępczych matek na przykładzie Zakładu Karnego w Lublińcupl
dc.title.alternativeSocial rehabilitation of deliquent mothers on the basis of the penitentiary in Lubliniecpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
There has been marginal emphasis placed on females’ involvement in crime and delinquency due to entrenched stereotypical notions of females as incapable to commit any kind of crime. So that females’ delinquency has not always been a topic of pedagogical or criminological studies. However, nowadays this issue should not be underconsiderated due to the increase in statistics of the female violence and gang membership. The masters’ thesis involves the issue of social rehabilitation of female offenders, who simultaneously are mothers. The first chapter presents the modern profile of females’ delinquency and the characteristic of typical sorts of women’s deviant behavior. To this end, also theories explaining females’ delinquency are mentioned here. The second chapter is devoted to the description of social rehabilitation in penitentiaries and to Polish and International penal system regulations. In addition, this chapter includes the description of motherhood in prison and the rehabilitation services that are provided to women imprisoned in Polish penal institutions. The third chapter involves the description of author’s research methodology. Survey’s presentation and interpretation is enunciated in the chapter fourth and the chapter fifth. The masters’s thesis is supported by pedagogical conclusions, which simultaneously are the explanation of the subject matter.
dc.abstract.plpl
Przestępczość kobiet z racji niewielkich rozmiarów (w porównaniu do przestępczości typowo męskiej) rzadko była przedmiotem opracowań teoretyczno – empirycznych. Jednakże w czasach współczesnych kwestia ta przestaje być traktowana marginalnie, a rosnące wskaźniki dotyczące przestępstw popełnianych przez kobiety wskazują na konieczność rzetelnego zbadania specyfiki tego zjawiska. W pracy magisterskiej poruszona została problematyka resocjalizacji penitencjarnej w odniesieniu do szczególnej kategorii skazanych, jakimi są więźniarki – matki. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę przestępczości kobiet współczesnych oraz opis typowych form przestępczości kobiecej. Ponadto zaprezentowano przegląd teorii kryminologicznych, które wyjaśniają przyczyny popełniania przestępstw przez kobiety. W drugim rozdziale zamieszczono ogólne refleksje pedagogiczne odnośnie resocjalizacji penitencjarnej, a w kontekście tematyki opracowania przedstawiono uregulowania prawne wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet. Zdecydowano się także przedstawić problematykę realizacji roli macierzyńskiej w izolacji więziennej oraz zaprezentowano przegląd form resocjalizacyjnych oddziaływań penitencjarnych podejmowanych wobec skazanych kobiet. Rozdział trzeci zawiera opis metodologii badań własnych autorki pracy magisterskiej, których prezentacja i interpretacja została przedstawiona odpowiednio w rozdziale czwartym i piątym opracowania. Pracę magisterską zamyka podsumowanie procesu badawczego oraz postawienie wniosków badawczych, które jednocześnie stanowią rekomendacje dla praktyki pedagogicznej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sztuka, Mariusz - 132259
dc.contributor.authorpl
Boczek, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.reviewerpl
Sztuka, Mariusz - 132259
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:45:37Z
dc.date.available
2020-07-24T23:45:37Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-86040-166612
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194722
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social rehabilitation, delinquency, motherhood, penitentiary
dc.subject.plpl
resocjalizacja, przestępczość, macierzyństwo, więzienie
dc.titlepl
Resocjalizacja przestępczych matek na przykładzie Zakładu Karnego w Lublińcu
dc.title.alternativepl
Social rehabilitation of deliquent mothers on the basis of the penitentiary in Lubliniec
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
5
Katowice
2
Lodz
2
Bartoszyce
1
Bytów
1
Dublin
1
Glan-Munchweiler
1
Lublin
1
Otwock
1

No access

No Thumbnail Available