Gwarancje normatywne wolności myśli, sumienia i wyznania osób skazanych i tymczasowo aresztowanych w Polsce

master
dc.abstract.enFreedom of thought, conscience and religion are part of fundamental human rights. They are derived from dignity, which is inherent and inalienable. The paper presents issues connected with religious rights of sentenced and provisional detentioned people and attempts at answering if they are sufficiently respected. As for historic depiction, there is shown process of forming those rights from eighteenth century to the period of Polish People’s Republic. Notions of penitentiary, remand centre, being sentenced and provisional detentioned are analysed on the strength of current rules of polish Penal Code and Penal Executive Code. Notion of freedom of conscience and religion was presented in the international and the national law including measures to protect it. The paper also indicates standards, which are used in jurisdiction of European Court of Justice in case of complaints, which are lodged by people deprived of liberty on ground of chosen examplespl
dc.abstract.plWolność myśli, sumienia i wyznania należy do podstawowych praw człowieka wywodzi się z jego godności, która jest przyrodzona i niezbywalna.Praca prezentuje problematykę związaną z prawami religijnymi osób skazanych i tymczasowo aresztowanych i jest próbą odpowiedzi na pytanie czy są one wystarczająco respektowane. W ujęciu historycznym został przedstawiony proces ich kształtowania się od XVIII w. do okresu Polski Ludowej. Zostały przeanalizowane pojęcia zakładu karnego, aresztu śledczego, osoby skazanej i tymczasowo aresztowanej w oparciu o aktualne przepisy polskiego prawa karnego i prawa karnego wykonawczego. Pojęcie wolności sumienia i wyznania zostało przedstawione w międzynarodowym i krajowym porządku prawnym łącznie ze środkami służącymi jego ochronie. Praca wskazuje także na standardy stosowane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach skarg składanych przez osoby pozbawione wolności na podstawie wybranych przykładów.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.authorKargul, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.reviewerKrzysztofek-Strzała, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:02:00Z
dc.date.available2020-07-26T22:02:00Z
dc.date.submitted2016-10-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-105327-82665pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211698
dc.languagepolpl
dc.subject.enFreedom of thought, conscience and religion, religious rights, sentenced, provisional detentioned, human rights, protection of rights.pl
dc.subject.plWolność myśli, sumienia i wyznania, prawa religijne, skazany, tymczasowo aresztowany, prawa człowieka, ochrona prawna.pl
dc.titleGwarancje normatywne wolności myśli, sumienia i wyznania osób skazanych i tymczasowo aresztowanych w Polscepl
dc.title.alternativeNORMATIVE GUARANTEES OF FREEDOM OF THOUGHT, CONSCIENCE AND RELIGION OF SENTENCED AND PROVISIONAL DETENTIONED PEOPLE IN POLANDpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Freedom of thought, conscience and religion are part of fundamental human rights. They are derived from dignity, which is inherent and inalienable. The paper presents issues connected with religious rights of sentenced and provisional detentioned people and attempts at answering if they are sufficiently respected. As for historic depiction, there is shown process of forming those rights from eighteenth century to the period of Polish People’s Republic. Notions of penitentiary, remand centre, being sentenced and provisional detentioned are analysed on the strength of current rules of polish Penal Code and Penal Executive Code. Notion of freedom of conscience and religion was presented in the international and the national law including measures to protect it. The paper also indicates standards, which are used in jurisdiction of European Court of Justice in case of complaints, which are lodged by people deprived of liberty on ground of chosen examples
dc.abstract.plpl
Wolność myśli, sumienia i wyznania należy do podstawowych praw człowieka wywodzi się z jego godności, która jest przyrodzona i niezbywalna.Praca prezentuje problematykę związaną z prawami religijnymi osób skazanych i tymczasowo aresztowanych i jest próbą odpowiedzi na pytanie czy są one wystarczająco respektowane. W ujęciu historycznym został przedstawiony proces ich kształtowania się od XVIII w. do okresu Polski Ludowej. Zostały przeanalizowane pojęcia zakładu karnego, aresztu śledczego, osoby skazanej i tymczasowo aresztowanej w oparciu o aktualne przepisy polskiego prawa karnego i prawa karnego wykonawczego. Pojęcie wolności sumienia i wyznania zostało przedstawione w międzynarodowym i krajowym porządku prawnym łącznie ze środkami służącymi jego ochronie. Praca wskazuje także na standardy stosowane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach skarg składanych przez osoby pozbawione wolności na podstawie wybranych przykładów.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.authorpl
Kargul, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.reviewerpl
Krzysztofek-Strzała, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:02:00Z
dc.date.available
2020-07-26T22:02:00Z
dc.date.submittedpl
2016-10-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-105327-82665
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211698
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Freedom of thought, conscience and religion, religious rights, sentenced, provisional detentioned, human rights, protection of rights.
dc.subject.plpl
Wolność myśli, sumienia i wyznania, prawa religijne, skazany, tymczasowo aresztowany, prawa człowieka, ochrona prawna.
dc.titlepl
Gwarancje normatywne wolności myśli, sumienia i wyznania osób skazanych i tymczasowo aresztowanych w Polsce
dc.title.alternativepl
NORMATIVE GUARANTEES OF FREEDOM OF THOUGHT, CONSCIENCE AND RELIGION OF SENTENCED AND PROVISIONAL DETENTIONED PEOPLE IN POLAND
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Kotuń
1
Ostrów Wielkopolski
1

No access

No Thumbnail Available