Porównanie opieki okołoporodowej w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

master
dc.abstract.enSubject: Comparison of perinatal care in Poland and the United Kingdom. Introduction: The labour consist of four stages: cervical dilation, expulsive phase with the delivery of the baby, delivery of the placenta and early postpartum period. Women feel pain individually and midwife can advise a lot of pain relief methods. There are pharmacological as well as natural methods. Pharmacological methods include intravenous and intramuscular drugs, inhaled and regional analgesia. Additionally, natural techniques are used, such as vertical positions, breathing techniques, massage, water immersion and more. There are guidelines and criteria made to standardise the intrapartum care which contain instructions and recommendations for midwives. The aim of the study: The aim of this study was to compare perinatal care in Poland and the UK. Material and methods: There were two research groups involved; women, who gave birth in Poland, and those who gave birth in the UK. Both groups included 70 women. As a method survey with the questionnaire was used. Results and conclusions: The analysis of questionnaires revealed similarities as well as differences between intrapartum care between Poland and UK. The probable cause for these, are differences in social mentality, views about pregnancy and labour, culture and lifestyle. Medical procedures were generally applied in accordance with the recommendations, and women were satisfied with the quality of care during the labour. The results are only an approximation. In order to obtain more reliable results, the studies of larger groups are needed.pl
dc.abstract.plTemat: Porównanie opieki okołoporodowej w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Wstęp: Poród fizjologiczny składa się z czterech faz: faza rozwierania szyjki macicy, faza rodzenia się dziecka, faza wydalania łożyska oraz faza wczesnego połogu. Odczuwanie przez rodzącą bólu porodowego jest kwestią subiektywną. Położna prowadząca poród dysponuje dużym zasobem metod i technik łagodzenia bólu rodzącej. Wśród nich wyróżnia się metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Metody farmakologiczne to wszelkie środki dożylne i domięśniowe, wziewne oraz analgezja regionalna, natomiast niefarmakologiczne to pozycje wertykalne, techniki oddechowe, masaż, immersja wodna i inne. W celu ujednolicenia jakości opieki nad rodzącą wprowadzono standardy opieki okołoporodowej. Zawierają one zbiór norm i wytycznych, do których przestrzegania zobowiązane są osoby świadczące opiekę okołoporodową. Cel pracy: Celem pracy było porównanie opieki okołoporodowej w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Materiał i metody: Badanie obejmowało dwie grupy badawcze: kobiety po porodach w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Każda grupa liczyła 70 kobiet. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem kwestionariusz ankiety. Wyniki i wnioski: Analiza uzyskanych na drodze sondażu wyników wykazała, że istnieją zarówno podobieństwa, jak i różnice w procedurach opieki okołoporodowej w badanych krajach. Prawdopodobną przyczynę odmienności stanowią różnice w mentalności obu społeczeństw, dotyczące ciąży i porodu, oraz względy kulturowe i tryb życia. Zabiegi świadczone wobec rodzących w obu krajach są na ogół zgodne z wytycznymi standardów postępowania podczas porodu, a ankietowane są usatysfakcjonowane z jakości opieki. Otrzymane wyniki i postawione tezy mają charakter jedynie poglądowy. W celu sformułowania bardziej szczegółowych i wiarygodnych wniosków niezbędne są badania obejmujące dużo większe grupy badawcze.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKlimek, Marek - 130145 pl
dc.contributor.authorJasińska, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.reviewerKlimek, Marek - 130145 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:26:49Z
dc.date.available2020-07-27T00:26:49Z
dc.date.submitted2016-07-05pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-107685-95739pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213947
dc.languagepolpl
dc.subject.encare, labour, Poland, recommendation, United Kingdompl
dc.subject.plopieka, poród, Polska, standard, Wielka Brytaniapl
dc.titlePorównanie opieki okołoporodowej w Polsce i w Wielkiej Brytanii.pl
dc.title.alternativeComparison of perinatal care in Poland and the United Kingdom.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Subject: Comparison of perinatal care in Poland and the United Kingdom. Introduction: The labour consist of four stages: cervical dilation, expulsive phase with the delivery of the baby, delivery of the placenta and early postpartum period. Women feel pain individually and midwife can advise a lot of pain relief methods. There are pharmacological as well as natural methods. Pharmacological methods include intravenous and intramuscular drugs, inhaled and regional analgesia. Additionally, natural techniques are used, such as vertical positions, breathing techniques, massage, water immersion and more. There are guidelines and criteria made to standardise the intrapartum care which contain instructions and recommendations for midwives. The aim of the study: The aim of this study was to compare perinatal care in Poland and the UK. Material and methods: There were two research groups involved; women, who gave birth in Poland, and those who gave birth in the UK. Both groups included 70 women. As a method survey with the questionnaire was used. Results and conclusions: The analysis of questionnaires revealed similarities as well as differences between intrapartum care between Poland and UK. The probable cause for these, are differences in social mentality, views about pregnancy and labour, culture and lifestyle. Medical procedures were generally applied in accordance with the recommendations, and women were satisfied with the quality of care during the labour. The results are only an approximation. In order to obtain more reliable results, the studies of larger groups are needed.
dc.abstract.plpl
Temat: Porównanie opieki okołoporodowej w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Wstęp: Poród fizjologiczny składa się z czterech faz: faza rozwierania szyjki macicy, faza rodzenia się dziecka, faza wydalania łożyska oraz faza wczesnego połogu. Odczuwanie przez rodzącą bólu porodowego jest kwestią subiektywną. Położna prowadząca poród dysponuje dużym zasobem metod i technik łagodzenia bólu rodzącej. Wśród nich wyróżnia się metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Metody farmakologiczne to wszelkie środki dożylne i domięśniowe, wziewne oraz analgezja regionalna, natomiast niefarmakologiczne to pozycje wertykalne, techniki oddechowe, masaż, immersja wodna i inne. W celu ujednolicenia jakości opieki nad rodzącą wprowadzono standardy opieki okołoporodowej. Zawierają one zbiór norm i wytycznych, do których przestrzegania zobowiązane są osoby świadczące opiekę okołoporodową. Cel pracy: Celem pracy było porównanie opieki okołoporodowej w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Materiał i metody: Badanie obejmowało dwie grupy badawcze: kobiety po porodach w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Każda grupa liczyła 70 kobiet. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem kwestionariusz ankiety. Wyniki i wnioski: Analiza uzyskanych na drodze sondażu wyników wykazała, że istnieją zarówno podobieństwa, jak i różnice w procedurach opieki okołoporodowej w badanych krajach. Prawdopodobną przyczynę odmienności stanowią różnice w mentalności obu społeczeństw, dotyczące ciąży i porodu, oraz względy kulturowe i tryb życia. Zabiegi świadczone wobec rodzących w obu krajach są na ogół zgodne z wytycznymi standardów postępowania podczas porodu, a ankietowane są usatysfakcjonowane z jakości opieki. Otrzymane wyniki i postawione tezy mają charakter jedynie poglądowy. W celu sformułowania bardziej szczegółowych i wiarygodnych wniosków niezbędne są badania obejmujące dużo większe grupy badawcze.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Klimek, Marek - 130145
dc.contributor.authorpl
Jasińska, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.reviewerpl
Klimek, Marek - 130145
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:26:49Z
dc.date.available
2020-07-27T00:26:49Z
dc.date.submittedpl
2016-07-05
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-107685-95739
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213947
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
care, labour, Poland, recommendation, United Kingdom
dc.subject.plpl
opieka, poród, Polska, standard, Wielka Brytania
dc.titlepl
Porównanie opieki okołoporodowej w Polsce i w Wielkiej Brytanii.
dc.title.alternativepl
Comparison of perinatal care in Poland and the United Kingdom.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Kety
3
Lublin
1
Podegrodzie
1
Rumia
1
Ujście
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available