ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA ROZWOJU KRAJÓW I REGIONÓW NA PRZYKŁADZIE POLSKI I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to investigate the impact of the influence of direct foreign investments on the host country and the region’s economic growth. The theoretical reviews of determination of Direct Foreign Investments were discussed and were also factors, which are decide about the attractiveness of country or hosting region. The Master’s thesis reveals branch structure and countries of origin of FDI. The main goal of this Master’s thesis was achieved by building econometric modeles wich show the influence of FDI on the unemployment rate, the trade and the innovativeness.The analysis of the role of FDI in the unemployment rate formation specializes in substantial influence both in Poland and in Małopolsky region. The influence of FDI on international trade shows that FDI have substantial influence on the volume of trade exchange in the Małopolska region, but not in Poland. The third econometric model demonstrates that the value of FDI in Poland does not influence the innovation performance intensively.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy zaprezentowano wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na procesy gospodarcze kraju i regionu goszczącego. Dokonano teoretycznego przeglądu definicji bezpośrednich inwestycji zagranicznych wraz z czynnikami, które decydują o atrakcyjności innowacyjnej kraju lub regionu goszczącego. Omiówiona została struktura branżowa i kraje pochodzenia BIZ. Główny cel pracy został zrealizowany poprzez utworzenie trzech modeli ekonometrycznych, które prezentują wpływ BIZ na rynek pracy, handel oraz innowacyjność. Analiza roli BIZ w kształtowaniu się stopy bezrobocia wskazała na istotny wpływ zarówno w skali całego kraju, jak i w skali Małopolski. Dokonana analiza wpływu BIZ na handel międzynarodowy pokazała, że BIZ mają istotny wpływ na wolumen wymiany handlowej w skali regionu (Małopolski), ale nie w skali kraju. Trzeci model ekonometryczny dowodzi to, że wartość inwestycji BIZ w Polsce nie wpływa intensywnie na wielkość innowacyjności.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFlorczak, Waldemarpl
dc.contributor.authorIakovenchuk, Iaroslavpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.reviewerFlorczak, Waldemarpl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:12:19Z
dc.date.available2020-07-26T17:12:19Z
dc.date.submitted2015-10-21pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-100296-187863pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207414
dc.languagepolpl
dc.subject.enforeign direct investment – trade – innovativeness – foreign capital – unemployment ratepl
dc.subject.plbezpośrednie inwestycje zagraniczne – handel – innowacyjność – kapitał zagraniczny – stopa bezrobociapl
dc.titleZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA ROZWOJU KRAJÓW I REGIONÓW NA PRZYKŁADZIE POLSKI I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOpl
dc.title.alternativeThe Effects of Foreign Direct Investment on the Host Country and Region Economic Growth (Poland and Małopolska region)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to investigate the impact of the influence of direct foreign investments on the host country and the region’s economic growth. The theoretical reviews of determination of Direct Foreign Investments were discussed and were also factors, which are decide about the attractiveness of country or hosting region. The Master’s thesis reveals branch structure and countries of origin of FDI. The main goal of this Master’s thesis was achieved by building econometric modeles wich show the influence of FDI on the unemployment rate, the trade and the innovativeness.The analysis of the role of FDI in the unemployment rate formation specializes in substantial influence both in Poland and in Małopolsky region. The influence of FDI on international trade shows that FDI have substantial influence on the volume of trade exchange in the Małopolska region, but not in Poland. The third econometric model demonstrates that the value of FDI in Poland does not influence the innovation performance intensively.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy zaprezentowano wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na procesy gospodarcze kraju i regionu goszczącego. Dokonano teoretycznego przeglądu definicji bezpośrednich inwestycji zagranicznych wraz z czynnikami, które decydują o atrakcyjności innowacyjnej kraju lub regionu goszczącego. Omiówiona została struktura branżowa i kraje pochodzenia BIZ. Główny cel pracy został zrealizowany poprzez utworzenie trzech modeli ekonometrycznych, które prezentują wpływ BIZ na rynek pracy, handel oraz innowacyjność. Analiza roli BIZ w kształtowaniu się stopy bezrobocia wskazała na istotny wpływ zarówno w skali całego kraju, jak i w skali Małopolski. Dokonana analiza wpływu BIZ na handel międzynarodowy pokazała, że BIZ mają istotny wpływ na wolumen wymiany handlowej w skali regionu (Małopolski), ale nie w skali kraju. Trzeci model ekonometryczny dowodzi to, że wartość inwestycji BIZ w Polsce nie wpływa intensywnie na wielkość innowacyjności.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Florczak, Waldemar
dc.contributor.authorpl
Iakovenchuk, Iaroslav
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.reviewerpl
Florczak, Waldemar
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:12:19Z
dc.date.available
2020-07-26T17:12:19Z
dc.date.submittedpl
2015-10-21
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-100296-187863
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207414
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
foreign direct investment – trade – innovativeness – foreign capital – unemployment rate
dc.subject.plpl
bezpośrednie inwestycje zagraniczne – handel – innowacyjność – kapitał zagraniczny – stopa bezrobocia
dc.titlepl
ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA ROZWOJU KRAJÓW I REGIONÓW NA PRZYKŁADZIE POLSKI I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
dc.title.alternativepl
The Effects of Foreign Direct Investment on the Host Country and Region Economic Growth (Poland and Małopolska region)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Dublin
3
Chandler
2
Wroclaw
2
Gdynia
1
Konstantynow Lodzki
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available