Paleolityczne i mezolityczne osadnictwo w jaskiniach słowackiej części Karpat.

master
dc.abstract.enIn this paper I would like to analyze the situation in the archaeological sites of the caves placed in the Slovak part of the Carpathian Mountains during the Palaeolithic and Mesolithic periods. I attempted to present the cultural situation in selected caves, with numerous references and analogies to the cultural situation on the archaeological open sites during these periods. The vast majority of cultures, traces of which are recorded on open positions, is represented in the form of hunting camps in the caves. Additionally, I explored the settlement preferences of the population on the area occupied and the selection of the caves. It was demonstrated that by such analytical approach, one can look for any dependency and convergence of whether they were rather random. It was taken as an attempt to answer the question of whether and to what extent the choice was conditioned posts’ topography of land within a post or cave morphologically similar. Due to the limited data, this analysis in relation to the rest of the work is a little shorter. All the possible functions that can meet the position cave in the Palaeolithic and Mesolithic periods are analyzed. Another important issue to be addressed in the thesis is the situation of the sources in Slovakia and the possible ways of importing raw materials in the areas of the country. The results of the cave positions were compared with the trends observed on the open sites. In this way it will be possible in the future to create a complete picture of the settlement of the area.pl
dc.abstract.plPraca ta ma na celu zanalizowanie sytuacji na stanowiskach jaskiniowych w okresie paleolitu i mezolitu słowackiej części Karpat. Podjęto w niej próbę możliwie jak najprecyzyjniejszego przedstawienia sytuacji kulturowej w omawianym okresie przez zastosowanie licznych odniesień i analogii do sytuacji na stanowiskach otwartych. Przeważająca większość kultur, których ślady odnotowujemy na stanowiskach otwartych ma swoje odzwierciedlenie w postaci obozowisk łowieckich w jaskiniach. Praca miała także za zadanie zbadać preferencje osadnicze ludności względem zajmowanego obszaru i doboru jaskiń. Kolejnym celem było wykazanie czy w działaniach tych można dopatrywać się jakichkolwiek zależności i zbieżności, czy też były one raczej przypadkowe. W pracy podjęta została także próba odpowiedzi na pytanie czy i na ile wybór stanowisk był uwarunkowany ukształtowaniem powierzchni ziemi w obrębie stanowiska lub cechami morfologicznymi samej jaskini. Ze względu na ograniczone dane analiza ta w stosunku do reszty pracy jest nieco krótsza. Przeanalizowane zostały również wszystkie możliwe funkcje, jakie mogło spełniać stanowisko jaskiniowe w paleolicie i mezolicie. Kolejną równie istotną kwestią poruszaną w pracy jest sytuacja wychodnych na terenie Słowacji oraz możliwych dróg importowanych surowców na terenie tego kraju. Wyniki badań ze stanowisk jaskiniowych porównane zostały z tendencjami zaobserwowanymi na stanowiskach otwartych. W ten sposób możliwe będzie w przyszłości stworzenie pełnego obrazu osadniczego omawianego obszaru.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorValde-Nowak, Paweł - 132494 pl
dc.contributor.authorSznajder, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerSobczyk, Krzysztof - 131965 pl
dc.contributor.reviewerValde-Nowak, Paweł - 132494 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:04:32Z
dc.date.available2020-07-24T22:04:32Z
dc.date.submitted2013-10-16pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-83710-80638pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193145
dc.languagepolpl
dc.subject.encaves, Mesolithic, Palaeolithic, settlement, sourcespl
dc.subject.pljaskinie, mezolit, osadnictwo, paleolit, surowcepl
dc.titlePaleolityczne i mezolityczne osadnictwo w jaskiniach słowackiej części Karpat.pl
dc.title.alternativePalaeolithic and Mesolithic Settlements in Caves of Carpathian Mountains on Territory of Slovakiapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this paper I would like to analyze the situation in the archaeological sites of the caves placed in the Slovak part of the Carpathian Mountains during the Palaeolithic and Mesolithic periods. I attempted to present the cultural situation in selected caves, with numerous references and analogies to the cultural situation on the archaeological open sites during these periods. The vast majority of cultures, traces of which are recorded on open positions, is represented in the form of hunting camps in the caves. Additionally, I explored the settlement preferences of the population on the area occupied and the selection of the caves. It was demonstrated that by such analytical approach, one can look for any dependency and convergence of whether they were rather random. It was taken as an attempt to answer the question of whether and to what extent the choice was conditioned posts’ topography of land within a post or cave morphologically similar. Due to the limited data, this analysis in relation to the rest of the work is a little shorter. All the possible functions that can meet the position cave in the Palaeolithic and Mesolithic periods are analyzed. Another important issue to be addressed in the thesis is the situation of the sources in Slovakia and the possible ways of importing raw materials in the areas of the country. The results of the cave positions were compared with the trends observed on the open sites. In this way it will be possible in the future to create a complete picture of the settlement of the area.
dc.abstract.plpl
Praca ta ma na celu zanalizowanie sytuacji na stanowiskach jaskiniowych w okresie paleolitu i mezolitu słowackiej części Karpat. Podjęto w niej próbę możliwie jak najprecyzyjniejszego przedstawienia sytuacji kulturowej w omawianym okresie przez zastosowanie licznych odniesień i analogii do sytuacji na stanowiskach otwartych. Przeważająca większość kultur, których ślady odnotowujemy na stanowiskach otwartych ma swoje odzwierciedlenie w postaci obozowisk łowieckich w jaskiniach. Praca miała także za zadanie zbadać preferencje osadnicze ludności względem zajmowanego obszaru i doboru jaskiń. Kolejnym celem było wykazanie czy w działaniach tych można dopatrywać się jakichkolwiek zależności i zbieżności, czy też były one raczej przypadkowe. W pracy podjęta została także próba odpowiedzi na pytanie czy i na ile wybór stanowisk był uwarunkowany ukształtowaniem powierzchni ziemi w obrębie stanowiska lub cechami morfologicznymi samej jaskini. Ze względu na ograniczone dane analiza ta w stosunku do reszty pracy jest nieco krótsza. Przeanalizowane zostały również wszystkie możliwe funkcje, jakie mogło spełniać stanowisko jaskiniowe w paleolicie i mezolicie. Kolejną równie istotną kwestią poruszaną w pracy jest sytuacja wychodnych na terenie Słowacji oraz możliwych dróg importowanych surowców na terenie tego kraju. Wyniki badań ze stanowisk jaskiniowych porównane zostały z tendencjami zaobserwowanymi na stanowiskach otwartych. W ten sposób możliwe będzie w przyszłości stworzenie pełnego obrazu osadniczego omawianego obszaru.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Valde-Nowak, Paweł - 132494
dc.contributor.authorpl
Sznajder, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Sobczyk, Krzysztof - 131965
dc.contributor.reviewerpl
Valde-Nowak, Paweł - 132494
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:04:32Z
dc.date.available
2020-07-24T22:04:32Z
dc.date.submittedpl
2013-10-16
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-83710-80638
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193145
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
caves, Mesolithic, Palaeolithic, settlement, sources
dc.subject.plpl
jaskinie, mezolit, osadnictwo, paleolit, surowce
dc.titlepl
Paleolityczne i mezolityczne osadnictwo w jaskiniach słowackiej części Karpat.
dc.title.alternativepl
Palaeolithic and Mesolithic Settlements in Caves of Carpathian Mountains on Territory of Slovakia
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available