Dworzec kolejowy w Katowicach. Problematyka ochrony zabytków architektury XIX i XX wieku w Polsce

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this dissertation is to present the main issues related to protection of the 19th and 20th centuries architectural heritage based on the example of railway stations in Katowice. The railway infrastructure in Katowice is very significant because it is found as the origin of the city's creation and the basis of its development. The dissertation consists 5 chapters. The first two chapters are intended to present the history of the first railway station and the post-war railway station from 1970s. Then, third and fourth chapters show the issues related to the railway buildings adaptation to theirs new functions, as well as the methods used in order to protect a post-war heritage in Poland in the face of its destruction. The fifth chapter describe construction of the new railway station in social and economic realities of the 21st century. The dissertation was completed with an assessment of the actions taken and a reflection on their validity.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest zaprezentowanie głównych problemów związanych z ochroną dziedzictwa architektonicznego XIX i XX wieku na przykładzie dworców kolejowych w Katowicach. Znaczenie infrastruktury kolejowej w Katowicach jest bardzo duże, gdyż stanowiło genezę powstania miasta i podstawę jego rozwoju. Na pracę składa się pięć rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały mają za zadanie przedstawić historię pierwszego dworca kolejowego i powojennego budynku z lat 70. XX w. Kolejne dwa rozdziały prezentują problemy adaptacji budynków dworcowych do nowych funkcji oraz sposoby ochrony powojennego dziedzictwa w Polsce w obliczu jego unicestwienia. Rozdział piąty opisuje budowę nowego dworca kolejowego w realiach społeczno-gospodarczych XXI w. Praca została zakończona oceną podjętych działań i rozważaniami na temat ich zasadności.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.contributor.authorNitecka, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerSzyma, Marcin - 132285 pl
dc.contributor.reviewerRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:08:35Z
dc.date.available2020-07-27T16:08:35Z
dc.date.submitted2018-07-04pl
dc.fieldofstudyochrona dóbr kulturypl
dc.identifier.apddiploma-123529-195105pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227898
dc.languagepolpl
dc.subject.enKatowice, architecture, railway station, modernism, adaptation, preservation, valorization, modernizationpl
dc.subject.plKatowice, architektura, dworzec kolejowy, modernizm, adaptacja, ochrona, waloryzacja, modernizacjapl
dc.titleDworzec kolejowy w Katowicach. Problematyka ochrony zabytków architektury XIX i XX wieku w Polscepl
dc.title.alternativeRailway station in Katowice. Issues related to the protection of monuments of 19th and 20th century architecture in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this dissertation is to present the main issues related to protection of the 19th and 20th centuries architectural heritage based on the example of railway stations in Katowice. The railway infrastructure in Katowice is very significant because it is found as the origin of the city's creation and the basis of its development. The dissertation consists 5 chapters. The first two chapters are intended to present the history of the first railway station and the post-war railway station from 1970s. Then, third and fourth chapters show the issues related to the railway buildings adaptation to theirs new functions, as well as the methods used in order to protect a post-war heritage in Poland in the face of its destruction. The fifth chapter describe construction of the new railway station in social and economic realities of the 21st century. The dissertation was completed with an assessment of the actions taken and a reflection on their validity.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest zaprezentowanie głównych problemów związanych z ochroną dziedzictwa architektonicznego XIX i XX wieku na przykładzie dworców kolejowych w Katowicach. Znaczenie infrastruktury kolejowej w Katowicach jest bardzo duże, gdyż stanowiło genezę powstania miasta i podstawę jego rozwoju. Na pracę składa się pięć rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały mają za zadanie przedstawić historię pierwszego dworca kolejowego i powojennego budynku z lat 70. XX w. Kolejne dwa rozdziały prezentują problemy adaptacji budynków dworcowych do nowych funkcji oraz sposoby ochrony powojennego dziedzictwa w Polsce w obliczu jego unicestwienia. Rozdział piąty opisuje budowę nowego dworca kolejowego w realiach społeczno-gospodarczych XXI w. Praca została zakończona oceną podjętych działań i rozważaniami na temat ich zasadności.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.contributor.authorpl
Nitecka, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Szyma, Marcin - 132285
dc.contributor.reviewerpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:08:35Z
dc.date.available
2020-07-27T16:08:35Z
dc.date.submittedpl
2018-07-04
dc.fieldofstudypl
ochrona dóbr kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-123529-195105
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227898
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Katowice, architecture, railway station, modernism, adaptation, preservation, valorization, modernization
dc.subject.plpl
Katowice, architektura, dworzec kolejowy, modernizm, adaptacja, ochrona, waloryzacja, modernizacja
dc.titlepl
Dworzec kolejowy w Katowicach. Problematyka ochrony zabytków architektury XIX i XX wieku w Polsce
dc.title.alternativepl
Railway station in Katowice. Issues related to the protection of monuments of 19th and 20th century architecture in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Katowice
2
Wroclaw
2
Włocławek
1

No access

No Thumbnail Available