Polska wobec zjawiska migracji. Przykład kryzysu migracyjnego w latach 2015 - 2017

master
dc.abstract.enThe phenomenon of migration has accompanied humanity since the beginning of life on Earth and is still considered to be an extremely important element of international relations, affecting many spheres of human life. The process of globalization, which is currently developing rapidly, due to the development of technology and economic integration of countries on the international arena, has made migration one of the most important topics of the modern world, willingly undertaken for analysis and research by scientists of various fields. The migration crisis, which culminated in the years 2015-2017, is the biggest crisis of population migration since World War II. This event has caused considerable international stir and highlighted the differences between European countries, thus showing the numerous neglects of migration policy on the part of the European Union. It is worth focusing on Poland, which stood out significantly in the European arena and strongly opposed the decision to relocate. This text is an attempt to answer the question what is the attitude of Poles towards the reception of refugees and what influence do stereotypes rooted in Polish society have on their opinion.pl
dc.abstract.plZjawisko migracji towarzyszy ludzkości od początku istnienia życia na Ziemi i jest po dziś dzień uznawane za niezwykle istotny element stosunków międzynarodowych, oddziałującym na wiele sfer życia ludzi. Proces globalizacji, który obecnie rozwija się w szybkim tempie, ze względu na rozwój technologii i integrację ekonomiczną państw na arenie międzynarodowej sprawił, że migracje stały się jednym z najważniejszych tematów współczesnego świata, chętnie podejmowanych do analizy i badań przez naukowców różnych dziedzin. Kryzys migracyjny, którego kulminacja przypadała na lata 2015 – 2017, to największe załamanie zjawiska migracji ludności od czasów II wojny światowej. Wydarzenie to wywołało niemałe poruszenie na arenie międzynarodowej i uwidoczniło różnice pomiędzy państwami europejskimi, pokazując tym samym liczne zaniedbania w zakresie polityki migracyjnej ze strony Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę na Polskę, która znacznie wyróżniała się na arenie europejskiej i mocno sprzeciwiała decyzji dotyczącej relokacji. Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaka jest postawa Polaków wobec przyjmowania uchodźców i jaki wpływ na ich opinię mają stereotypy zakorzenione w polskim społeczeństwie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.authorAdamczyk, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.date.accessioned2020-11-08T23:32:38Z
dc.date.available2020-11-08T23:32:38Z
dc.date.submitted2020-11-05pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-145546-202469pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253184
dc.languagepolpl
dc.subject.enmigration crisis; migration; immigration; emigration; refugee; European Union, Polandpl
dc.subject.plkryzys migracyjny; migracja; imigracja; emigracja; uchodźca; Unia Europejska, Polskapl
dc.titlePolska wobec zjawiska migracji. Przykład kryzysu migracyjnego w latach 2015 - 2017pl
dc.title.alternativePoland in the face of migration. Example of the migration crisis in 2015 - 2017pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The phenomenon of migration has accompanied humanity since the beginning of life on Earth and is still considered to be an extremely important element of international relations, affecting many spheres of human life. The process of globalization, which is currently developing rapidly, due to the development of technology and economic integration of countries on the international arena, has made migration one of the most important topics of the modern world, willingly undertaken for analysis and research by scientists of various fields. The migration crisis, which culminated in the years 2015-2017, is the biggest crisis of population migration since World War II. This event has caused considerable international stir and highlighted the differences between European countries, thus showing the numerous neglects of migration policy on the part of the European Union. It is worth focusing on Poland, which stood out significantly in the European arena and strongly opposed the decision to relocate. This text is an attempt to answer the question what is the attitude of Poles towards the reception of refugees and what influence do stereotypes rooted in Polish society have on their opinion.
dc.abstract.plpl
Zjawisko migracji towarzyszy ludzkości od początku istnienia życia na Ziemi i jest po dziś dzień uznawane za niezwykle istotny element stosunków międzynarodowych, oddziałującym na wiele sfer życia ludzi. Proces globalizacji, który obecnie rozwija się w szybkim tempie, ze względu na rozwój technologii i integrację ekonomiczną państw na arenie międzynarodowej sprawił, że migracje stały się jednym z najważniejszych tematów współczesnego świata, chętnie podejmowanych do analizy i badań przez naukowców różnych dziedzin. Kryzys migracyjny, którego kulminacja przypadała na lata 2015 – 2017, to największe załamanie zjawiska migracji ludności od czasów II wojny światowej. Wydarzenie to wywołało niemałe poruszenie na arenie międzynarodowej i uwidoczniło różnice pomiędzy państwami europejskimi, pokazując tym samym liczne zaniedbania w zakresie polityki migracyjnej ze strony Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę na Polskę, która znacznie wyróżniała się na arenie europejskiej i mocno sprzeciwiała decyzji dotyczącej relokacji. Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaka jest postawa Polaków wobec przyjmowania uchodźców i jaki wpływ na ich opinię mają stereotypy zakorzenione w polskim społeczeństwie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.authorpl
Adamczyk, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.date.accessioned
2020-11-08T23:32:38Z
dc.date.available
2020-11-08T23:32:38Z
dc.date.submittedpl
2020-11-05
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-145546-202469
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253184
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
migration crisis; migration; immigration; emigration; refugee; European Union, Poland
dc.subject.plpl
kryzys migracyjny; migracja; imigracja; emigracja; uchodźca; Unia Europejska, Polska
dc.titlepl
Polska wobec zjawiska migracji. Przykład kryzysu migracyjnego w latach 2015 - 2017
dc.title.alternativepl
Poland in the face of migration. Example of the migration crisis in 2015 - 2017
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
6
Poznan
5
Zagorz
5
Wroclaw
2
Bilbao
1
Dublin
1
Glogow Malopolski
1
Kielce
1
Koszalin
1

No access

No Thumbnail Available