Rola dietetyka w edukacji żywieniowej pacjenta ze świeżo rozpoznaną cukrzycą

licenciate
dc.abstract.enBackground: Diabetes is a chronic metabolic disease resulting from damage to beta cells of the pancreas. In 2008, it was one of the four major causes of death in the world. The basis for the treatment of type 2 diabetes is pharmacotherapy, however, the way of eating and physical activity are integral parts of therapy. Diabetes education, including nutritional support, should be conducted by a qualified interdisciplinary team from the moment of diagnosis, to which a diabetologist, a diabetic nurse and a dietitian should belong.Object: A review of the literature on the impact of nutrition education on quality of life and patient health with newly diagnosed type 2 diabetes, which has been overlooked by a dieticianMaterial and methods: Pubmed databases, Polish Medical Bibliography, Cochrane Library and Google Scholar were reviewed. The selection of publications was limited to the results of clinical-control, qualitative and systematic reviews published between 2000 and 2017, searched based on the keywords.Conclusion: Nutrition education of a diabetic patient has a beneficial effect on the health and quality of life. It includes: better metabolic control of diabetes, improved lipid parameters, reduction of blood pressure and body weight. The incidence of acute and chronic complications of diabetes, hospitalization and death is lower. The patient is capable of self-management of the diabetes, implements a healthy diet and physical activity.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną wynikającą z uszkodzenia komórek beta trzustki. W 2008 roku była jedną z czterech głównych powodów zgonów ludzi na świecie. Podstawę leczenia cukrzycy typu 2 stanowi farmakoterapia, jednakże sposób odżywiania oraz aktywność fizyczna są integralnymi elementami terapii. Edukacja diabetologiczna, w tym też ta żywieniowa, już od momentu zdiagnozowania powinny być prowadzone przez wykwalifikowany zespół interdyscyplinarny, do którego powinni należeć: diabetolog, pielęgniarka diabetologiczna oraz dietetyk.Cel: Wykonanie przeglądu piśmiennictwa na temat wpływu edukacji żywieniowej przeprowadzonej przez dietetyka, na jakość życia oraz stan zdrowia pacjenta ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2.Materiał i metody: Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa dostępnych pełnych prac w bazach Pubmed, Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Cochrane Library oraz Google Scholar. Wybór publikacji ograniczono do wyników badań kliniczno-kontrolnych, jakościowych oraz przeglądów systematycznych opublikowanych w latach 2000-2017, wyszukiwanych w oparciu o podane słowa kluczowe.Wnioski: Edukacja żywieniowa pacjenta diabetologicznego wpływa korzystnie na stan zdrowia oraz jakość życia chorego na cukrzycę typu 2. Następuje: lepsze wyrównanie metaboliczne cukrzycy, poprawa parametrów lipidowych, redukcja ciśnienia tętniczego krwi oraz masy ciała. Mniejsza jest częstość występowania powikłań ostrych i przewlekłych cukrzycy, hospitalizacji oraz zgonów. Pacjent jest zdolny do samostanowienia o chorobie, wdraża zdrowy styl żywienia oraz aktywność fizyczną.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorOcetkiewicz, Tomasz - 133021 pl
dc.contributor.authorKowal, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerOcetkiewicz, Tomasz - 133021 pl
dc.contributor.reviewerGąsowski, Jerzy - 129477 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:27:19Z
dc.date.available2020-07-27T06:27:19Z
dc.date.submitted2017-07-03pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-114024-198178pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219437
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: diabetes, education, diabetes education, nutritional educationpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: cukrzyca, edukacja, edukacja diabetologiczna, edukacja żywieniowapl
dc.titleRola dietetyka w edukacji żywieniowej pacjenta ze świeżo rozpoznaną cukrzycąpl
dc.title.alternativeThe role of nutritionist in nutritional education of a patient with newly diagnosed diabetespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background: Diabetes is a chronic metabolic disease resulting from damage to beta cells of the pancreas. In 2008, it was one of the four major causes of death in the world. The basis for the treatment of type 2 diabetes is pharmacotherapy, however, the way of eating and physical activity are integral parts of therapy. Diabetes education, including nutritional support, should be conducted by a qualified interdisciplinary team from the moment of diagnosis, to which a diabetologist, a diabetic nurse and a dietitian should belong.Object: A review of the literature on the impact of nutrition education on quality of life and patient health with newly diagnosed type 2 diabetes, which has been overlooked by a dieticianMaterial and methods: Pubmed databases, Polish Medical Bibliography, Cochrane Library and Google Scholar were reviewed. The selection of publications was limited to the results of clinical-control, qualitative and systematic reviews published between 2000 and 2017, searched based on the keywords.Conclusion: Nutrition education of a diabetic patient has a beneficial effect on the health and quality of life. It includes: better metabolic control of diabetes, improved lipid parameters, reduction of blood pressure and body weight. The incidence of acute and chronic complications of diabetes, hospitalization and death is lower. The patient is capable of self-management of the diabetes, implements a healthy diet and physical activity.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną wynikającą z uszkodzenia komórek beta trzustki. W 2008 roku była jedną z czterech głównych powodów zgonów ludzi na świecie. Podstawę leczenia cukrzycy typu 2 stanowi farmakoterapia, jednakże sposób odżywiania oraz aktywność fizyczna są integralnymi elementami terapii. Edukacja diabetologiczna, w tym też ta żywieniowa, już od momentu zdiagnozowania powinny być prowadzone przez wykwalifikowany zespół interdyscyplinarny, do którego powinni należeć: diabetolog, pielęgniarka diabetologiczna oraz dietetyk.Cel: Wykonanie przeglądu piśmiennictwa na temat wpływu edukacji żywieniowej przeprowadzonej przez dietetyka, na jakość życia oraz stan zdrowia pacjenta ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2.Materiał i metody: Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa dostępnych pełnych prac w bazach Pubmed, Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Cochrane Library oraz Google Scholar. Wybór publikacji ograniczono do wyników badań kliniczno-kontrolnych, jakościowych oraz przeglądów systematycznych opublikowanych w latach 2000-2017, wyszukiwanych w oparciu o podane słowa kluczowe.Wnioski: Edukacja żywieniowa pacjenta diabetologicznego wpływa korzystnie na stan zdrowia oraz jakość życia chorego na cukrzycę typu 2. Następuje: lepsze wyrównanie metaboliczne cukrzycy, poprawa parametrów lipidowych, redukcja ciśnienia tętniczego krwi oraz masy ciała. Mniejsza jest częstość występowania powikłań ostrych i przewlekłych cukrzycy, hospitalizacji oraz zgonów. Pacjent jest zdolny do samostanowienia o chorobie, wdraża zdrowy styl żywienia oraz aktywność fizyczną.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ocetkiewicz, Tomasz - 133021
dc.contributor.authorpl
Kowal, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Ocetkiewicz, Tomasz - 133021
dc.contributor.reviewerpl
Gąsowski, Jerzy - 129477
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:27:19Z
dc.date.available
2020-07-27T06:27:19Z
dc.date.submittedpl
2017-07-03
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-114024-198178
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219437
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: diabetes, education, diabetes education, nutritional education
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: cukrzyca, edukacja, edukacja diabetologiczna, edukacja żywieniowa
dc.titlepl
Rola dietetyka w edukacji żywieniowej pacjenta ze świeżo rozpoznaną cukrzycą
dc.title.alternativepl
The role of nutritionist in nutritional education of a patient with newly diagnosed diabetes
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
105
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Poznan
6
Katowice
5
Krakow
5
Bychawa
3
Ruda Śląska
3
Sitno
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available