Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą

master
dc.abstract.enThe purpose of this study is to diagnose the impact of organisational culture on knowledge management. The work consists of four chapters, where the first chapter, as an introductory one, is a detailed analysis of the literature focused on the theory of organisational culture. The second chapter is a continuation of the literature review in the area of knowledge management. The third chapter is the empirical section and serves as an introduction to own research. The study was based on the results of research carried out in a form of methodological triangulation, where qualitative methods (analysis and criticism of literature and disguised and participant observation) and quantitative methods (diagnostic survey in a form of interview questionnaires) were combined. The fourth chapter is devoted to the summary of own research, where all hypotheses put forward at the time of designing the study were confirmed. On the basis of the conducted research, the presence of eclectic, market and clan cultures was diagnosed in the surveyed organisations. In order to achieve effective knowledge management in an organisation, the author recommends building an organisational culture based on an eclectic culture made out of a mix of adhocracy, clan and hierarchy cultures. As a general recommendation for organisations’ managers, the author emphasizes that the development of innovative processes in knowledge management is possible in an organisation which implements diversity, changeability, conducive to continuous learning, teamwork and knowledge sharing among employees. To achieve this goal, the organisation must ensure the direct involvement of employees, which is largely influenced by the attitude of the managers, their management style, the use of appropriate assessment methods and through stimulating employees to build the organisational culture and participate in effective knowledge management processes which align with the mission and vision of the organisation.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie czy kultura organizacyjna ma wpływ na zarządzanie wiedzą. Praca składa się z czterech rozdziałów, gdzie rozdział pierwszy, jako wprowadzający, to przegląd literatury przedmiotu skupiony na przedstawieniu teorii kultury organizacyjnej. Rozdział drugi to kontynuacja przeglądu literatury w obszarze zarządzania wiedzą. Rozdział trzeci jest rozdziałem metodologicznym i stanowi wprowadzenie do badań własnych. W badaniach wykorzystano triangulację metodologiczną, w której połączono metody jakościowe: analityka i krytyka piśmiennictwa (źródła) i obserwacja (ukryta, uczestnicząca) oraz ilościowe: sondaż diagnostyczny (kwestionariusze wywiadu). Rozdział czwarty poświęcony jest podsumowaniu badań własnych, które potwierdziły wszystkie hipotezy postawione na moment projektowania badania. Na podstawie przeprowadzonych badań, w badanych organizacjach zdiagnozowano występowanie kultur eklektycznych, rynku oraz klanu. W celu osiągnięcia efektywnego zarządzania wiedzą w organizacji, autorka rekomenduje budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o kulturę eklektyczną na bazie miksu kultur adhokracji, klanu i hierarchii. W ramach rekomendacji ogólnej dla zarządzających organizacjami, autorka podkreśla, że rozwój procesów innowacyjnych w zarządzaniu wiedzą jest możliwy w organizacji pod warunkiem wdrożenia kultury organizacyjnej opartej na różnorodności, zmienności, sprzyjającej ciągłemu uczeniu się, pracy zespołowej i współdzieleniu wiedzy między pracownikami. Aby osiągnąć ten cel organizacja musi zadbać o bezpośrednie zaangażowanie pracowników, na co w dużej mierze wpływa postawa przełożonych, ich styl zarządzania, stosowanie odpowiednich metod oceny i stymulowania pracowników do budowania kultury organizacji oraz do efektywnego współuczestniczenia w procesach zarządzania wiedzą, zgodnie z założeniami organizacji.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKuźniarska, Anetapl
dc.contributor.authorWójcik, Majapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKuźniarska, Anetapl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2023-07-12T21:33:24Z
dc.date.available2023-07-12T21:33:24Z
dc.date.submitted2023-07-11pl
dc.fieldofstudyzarządzanie - psychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-157279-287537pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315937
dc.languagepolpl
dc.subject.enimpact of organisational culture on knowledge management - knowledge management - organisational culturepl
dc.subject.plkultura organizacyjna – wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą – zarządzanie wiedząpl
dc.titleKultura organizacyjna a zarządzanie wiedząpl
dc.title.alternativeOrganisational culture and knowledge managementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study is to diagnose the impact of organisational culture on knowledge management. The work consists of four chapters, where the first chapter, as an introductory one, is a detailed analysis of the literature focused on the theory of organisational culture. The second chapter is a continuation of the literature review in the area of knowledge management. The third chapter is the empirical section and serves as an introduction to own research. The study was based on the results of research carried out in a form of methodological triangulation, where qualitative methods (analysis and criticism of literature and disguised and participant observation) and quantitative methods (diagnostic survey in a form of interview questionnaires) were combined. The fourth chapter is devoted to the summary of own research, where all hypotheses put forward at the time of designing the study were confirmed. On the basis of the conducted research, the presence of eclectic, market and clan cultures was diagnosed in the surveyed organisations. In order to achieve effective knowledge management in an organisation, the author recommends building an organisational culture based on an eclectic culture made out of a mix of adhocracy, clan and hierarchy cultures. As a general recommendation for organisations’ managers, the author emphasizes that the development of innovative processes in knowledge management is possible in an organisation which implements diversity, changeability, conducive to continuous learning, teamwork and knowledge sharing among employees. To achieve this goal, the organisation must ensure the direct involvement of employees, which is largely influenced by the attitude of the managers, their management style, the use of appropriate assessment methods and through stimulating employees to build the organisational culture and participate in effective knowledge management processes which align with the mission and vision of the organisation.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie czy kultura organizacyjna ma wpływ na zarządzanie wiedzą. Praca składa się z czterech rozdziałów, gdzie rozdział pierwszy, jako wprowadzający, to przegląd literatury przedmiotu skupiony na przedstawieniu teorii kultury organizacyjnej. Rozdział drugi to kontynuacja przeglądu literatury w obszarze zarządzania wiedzą. Rozdział trzeci jest rozdziałem metodologicznym i stanowi wprowadzenie do badań własnych. W badaniach wykorzystano triangulację metodologiczną, w której połączono metody jakościowe: analityka i krytyka piśmiennictwa (źródła) i obserwacja (ukryta, uczestnicząca) oraz ilościowe: sondaż diagnostyczny (kwestionariusze wywiadu). Rozdział czwarty poświęcony jest podsumowaniu badań własnych, które potwierdziły wszystkie hipotezy postawione na moment projektowania badania. Na podstawie przeprowadzonych badań, w badanych organizacjach zdiagnozowano występowanie kultur eklektycznych, rynku oraz klanu. W celu osiągnięcia efektywnego zarządzania wiedzą w organizacji, autorka rekomenduje budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o kulturę eklektyczną na bazie miksu kultur adhokracji, klanu i hierarchii. W ramach rekomendacji ogólnej dla zarządzających organizacjami, autorka podkreśla, że rozwój procesów innowacyjnych w zarządzaniu wiedzą jest możliwy w organizacji pod warunkiem wdrożenia kultury organizacyjnej opartej na różnorodności, zmienności, sprzyjającej ciągłemu uczeniu się, pracy zespołowej i współdzieleniu wiedzy między pracownikami. Aby osiągnąć ten cel organizacja musi zadbać o bezpośrednie zaangażowanie pracowników, na co w dużej mierze wpływa postawa przełożonych, ich styl zarządzania, stosowanie odpowiednich metod oceny i stymulowania pracowników do budowania kultury organizacji oraz do efektywnego współuczestniczenia w procesach zarządzania wiedzą, zgodnie z założeniami organizacji.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kuźniarska, Aneta
dc.contributor.authorpl
Wójcik, Maja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniarska, Aneta
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2023-07-12T21:33:24Z
dc.date.available
2023-07-12T21:33:24Z
dc.date.submittedpl
2023-07-11
dc.fieldofstudypl
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-157279-287537
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315937
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
impact of organisational culture on knowledge management - knowledge management - organisational culture
dc.subject.plpl
kultura organizacyjna – wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą – zarządzanie wiedzą
dc.titlepl
Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą
dc.title.alternativepl
Organisational culture and knowledge management
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Gorzów Wielkopolski
1
Jaworzno
1
Józefosław
1
Landau
1
Lodz
1
Piaseczno
1

No access

No Thumbnail Available
Collections