Ochrona utworów architektonicznych, urbanistycznych i architektoniczno-urbanistycznych w świetle prawa autorskiego

master
dc.abstract.enThis master's thesis is about the protection of architecture works, architecture and town planning works, and town planning works in Polish copyright law (Act of 4 February 1994 on copyright andrelatedrights). Firstly, attention is paid to the definition of architecture and town planning. There is also a review of these definitions in practice. Furthermore, this publication seeks to find the frontier between architecture and town planning works. Next, there is a review of copyright protection of „other” works, which evolved during a building process. The emphasis is given to a criss-cross analysis of works including architecture and art.Secondly, this publication explains the ownership under the copyright law and protection of author's moral rights. Thirdly, there is a review of author's economic rights. Finally this master’s thesis shows the competent organization for collective management of copyright (Polish Association of Architects) and their input to copyright law modifications.pl
dc.abstract.plPraca pt. "Ochrona utworów architektonicznych, urbanistycznych i architektoniczno-urbanistycznych w świetle prawa autorskiego" przedstawia prawnoautorską problematykę powyższych utworów. Przedstawione zostały definicje i pojęcie "architektury", "urbanistyki" oraz utworu architektonicznego i urbanistycznego. Poruszona została kwestia innych utworów powstających w procesie budowlanym oraz zwrócona została uwaga na pojawiające się w praktyce "krzyżowanie" architektury i sztuki. Następnie omówione zostały autorskie prawa osobiste do utworu architektonicznego oraz przedstawiono odpowiedzialność podmiotów naruszających te prawa. W dalszej części opisane zostały autorskie prawa majątkowe do utworów architektonicznych wraz z przewidzianą w prawie autorskim odpowiedzialnością podmiotów za ich naruszenie. Dalsza część dotyczy prawnego obrotu utworami architektonicznymi i urbanistycznymi. Omówiono umowę o wykonanie projektu architektonicznego, umowę licencyjną oraz umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe. Ostatnia część pracy dotyczy aspektów związanych z zarządzaniem prawami autorskimi. Wskazano właściwą organizację ds. zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (SARP) oraz przedstawiono stanowisko reprezentantów organizacji w kwestii zmiany przepisów prawa autorskiego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFelchner, Krzysztof - 162102 pl
dc.contributor.authorCieśla, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerFelchner, Krzysztof - 162102 pl
dc.contributor.reviewerWojciechowska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:07:12Z
dc.date.available2020-07-25T01:07:12Z
dc.date.submitted2014-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie własnością intelektualnąpl
dc.identifier.apddiploma-87445-153543pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196002
dc.languagepolpl
dc.subject.encopyright law, architecture works, town planning works, economic roghts, moral rights.pl
dc.subject.plutwór architektoniczny, utwór urbanistyczny, prawo autorskie, prawa osobiste, prawa majątkowe.pl
dc.titleOchrona utworów architektonicznych, urbanistycznych i architektoniczno-urbanistycznych w świetle prawa autorskiegopl
dc.title.alternativeProtection of architecture works, town planning works, architecture and town planning works in Polish copyright law.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master's thesis is about the protection of architecture works, architecture and town planning works, and town planning works in Polish copyright law (Act of 4 February 1994 on copyright andrelatedrights). Firstly, attention is paid to the definition of architecture and town planning. There is also a review of these definitions in practice. Furthermore, this publication seeks to find the frontier between architecture and town planning works. Next, there is a review of copyright protection of „other” works, which evolved during a building process. The emphasis is given to a criss-cross analysis of works including architecture and art.Secondly, this publication explains the ownership under the copyright law and protection of author's moral rights. Thirdly, there is a review of author's economic rights. Finally this master’s thesis shows the competent organization for collective management of copyright (Polish Association of Architects) and their input to copyright law modifications.
dc.abstract.plpl
Praca pt. "Ochrona utworów architektonicznych, urbanistycznych i architektoniczno-urbanistycznych w świetle prawa autorskiego" przedstawia prawnoautorską problematykę powyższych utworów. Przedstawione zostały definicje i pojęcie "architektury", "urbanistyki" oraz utworu architektonicznego i urbanistycznego. Poruszona została kwestia innych utworów powstających w procesie budowlanym oraz zwrócona została uwaga na pojawiające się w praktyce "krzyżowanie" architektury i sztuki. Następnie omówione zostały autorskie prawa osobiste do utworu architektonicznego oraz przedstawiono odpowiedzialność podmiotów naruszających te prawa. W dalszej części opisane zostały autorskie prawa majątkowe do utworów architektonicznych wraz z przewidzianą w prawie autorskim odpowiedzialnością podmiotów za ich naruszenie. Dalsza część dotyczy prawnego obrotu utworami architektonicznymi i urbanistycznymi. Omówiono umowę o wykonanie projektu architektonicznego, umowę licencyjną oraz umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe. Ostatnia część pracy dotyczy aspektów związanych z zarządzaniem prawami autorskimi. Wskazano właściwą organizację ds. zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (SARP) oraz przedstawiono stanowisko reprezentantów organizacji w kwestii zmiany przepisów prawa autorskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Felchner, Krzysztof - 162102
dc.contributor.authorpl
Cieśla, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Felchner, Krzysztof - 162102
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:07:12Z
dc.date.available
2020-07-25T01:07:12Z
dc.date.submittedpl
2014-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie własnością intelektualną
dc.identifier.apdpl
diploma-87445-153543
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196002
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
copyright law, architecture works, town planning works, economic roghts, moral rights.
dc.subject.plpl
utwór architektoniczny, utwór urbanistyczny, prawo autorskie, prawa osobiste, prawa majątkowe.
dc.titlepl
Ochrona utworów architektonicznych, urbanistycznych i architektoniczno-urbanistycznych w świetle prawa autorskiego
dc.title.alternativepl
Protection of architecture works, town planning works, architecture and town planning works in Polish copyright law.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Dublin
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Bytom
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available