Znaczenie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście instrumentów polityki regionalnej UE w Polsce

2020
book section
article
dc.abstract.enPublic-private partnership is becoming an attractive formula for the implementation of public investments, especially when taking into account the limited resources of public authorities. In Poland, the regional policy instruments in the form of EU funds are an important element of the investment process. Poland uses these funds to implement public investments in many areas, hence in its policy, publicauthorities become heavily dependent on the availability of EU funds. There is a risk that if the EU funds are reduced or ceased, not only the planned investments will be endangered, but also the infrastructure that has been created so far and whose maintenance is associated with certain costs. The aim of the paper is to verify the thesis that public-private partnership projects support the process of absorption of EU regional policy funds in Poland, just as EU funds support the development of PPP projects to a very limited extent.pl
dc.abstract.plPartnerstwo publiczno-prywatne staje się atrakcyjną formułą realizacji inwestycji publicznych zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę ograniczone środki władz publicznych. W Polsce ważnym elementem procesu inwestycyjnego są instrumenty polityki regionalnej w formie funduszy unijnych. Polska korzysta z tych środków realizując inwestycje publiczne w wielu obszarach, stąd w swojej polityce władze publiczne stają się w dużym stopniu uzależnione od dostępności środków unijnych. Istnieje zagrożenie, iż jeśli zasilanie funduszami unijnymi zmniejszy się bądź ustanie zagrożone będą nie tylko planowane inwestycje, ale również dotychczas wytworzona infrastruktura której utrzymanie wiąże się z określonymi kosztami. Stąd celem pracy jest weryfikacja tezy, iż projekty partnerstwa publiczno-prywatnego stanowią wsparcie dla procesu absorpcji środków polityki regionalnej UE w Polsce, podobnie jak środki UE wspierają rozwój projektów PPP w stopniu bardzo ograniczonym.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodupl
dc.contributor.authorŚwistak, Marek - 200166 pl
dc.contributor.editorKubicki, Radosławpl
dc.contributor.editorKraś, Ireneuszpl
dc.date.accessioned2021-04-20T09:05:17Z
dc.date.available2021-04-20T09:05:17Z
dc.date.issued2020pl
dc.description.additionalPubl. rec.pl
dc.description.physical159-190pl
dc.description.points20pl
dc.description.publication1,96pl
dc.identifier.bookweblinkhttp://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5131428pl
dc.identifier.isbn978-83-8209-118-2pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269313
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationŚwistak, Marek: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : nauki o polityce i administracjipl
dc.pubinfoWarszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JRpl
dc.publisher.ministerialOficyna Wydawnicza ASPRApl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfoliczba autorów 19; liczba stron 371; liczba arkuszy wydawniczych 18,2;pl
dc.subject.enPublic-private partnershippl
dc.subject.enEuropean Union fundspl
dc.subject.enregional policypl
dc.subject.endevelopmentpl
dc.subject.plPartnerstwo publiczno-prywatnepl
dc.subject.plfundusze Unii Europejskiejpl
dc.subject.plpolityka regionalnapl
dc.subject.plrozwójpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZnaczenie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście instrumentów polityki regionalnej UE w Polscepl
dc.title.alternativeThe importance of public-private partnership projects in the context of EU regional policy instruments in Polandpl
dc.title.containerGospodarka, polityka i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej w dobie brexitupl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Public-private partnership is becoming an attractive formula for the implementation of public investments, especially when taking into account the limited resources of public authorities. In Poland, the regional policy instruments in the form of EU funds are an important element of the investment process. Poland uses these funds to implement public investments in many areas, hence in its policy, publicauthorities become heavily dependent on the availability of EU funds. There is a risk that if the EU funds are reduced or ceased, not only the planned investments will be endangered, but also the infrastructure that has been created so far and whose maintenance is associated with certain costs. The aim of the paper is to verify the thesis that public-private partnership projects support the process of absorption of EU regional policy funds in Poland, just as EU funds support the development of PPP projects to a very limited extent.
dc.abstract.plpl
Partnerstwo publiczno-prywatne staje się atrakcyjną formułą realizacji inwestycji publicznych zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę ograniczone środki władz publicznych. W Polsce ważnym elementem procesu inwestycyjnego są instrumenty polityki regionalnej w formie funduszy unijnych. Polska korzysta z tych środków realizując inwestycje publiczne w wielu obszarach, stąd w swojej polityce władze publiczne stają się w dużym stopniu uzależnione od dostępności środków unijnych. Istnieje zagrożenie, iż jeśli zasilanie funduszami unijnymi zmniejszy się bądź ustanie zagrożone będą nie tylko planowane inwestycje, ale również dotychczas wytworzona infrastruktura której utrzymanie wiąże się z określonymi kosztami. Stąd celem pracy jest weryfikacja tezy, iż projekty partnerstwa publiczno-prywatnego stanowią wsparcie dla procesu absorpcji środków polityki regionalnej UE w Polsce, podobnie jak środki UE wspierają rozwój projektów PPP w stopniu bardzo ograniczonym.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
dc.contributor.authorpl
Świstak, Marek - 200166
dc.contributor.editorpl
Kubicki, Radosław
dc.contributor.editorpl
Kraś, Ireneusz
dc.date.accessioned
2021-04-20T09:05:17Z
dc.date.available
2021-04-20T09:05:17Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.description.additionalpl
Publ. rec.
dc.description.physicalpl
159-190
dc.description.pointspl
20
dc.description.publicationpl
1,96
dc.identifier.bookweblinkpl
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5131428
dc.identifier.isbnpl
978-83-8209-118-2
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269313
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Świstak, Marek: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : nauki o polityce i administracji
dc.pubinfopl
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
dc.publisher.ministerialpl
Oficyna Wydawnicza ASPRA
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfopl
liczba autorów 19; liczba stron 371; liczba arkuszy wydawniczych 18,2;
dc.subject.enpl
Public-private partnership
dc.subject.enpl
European Union funds
dc.subject.enpl
regional policy
dc.subject.enpl
development
dc.subject.plpl
Partnerstwo publiczno-prywatne
dc.subject.plpl
fundusze Unii Europejskiej
dc.subject.plpl
polityka regionalna
dc.subject.plpl
rozwój
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Znaczenie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście instrumentów polityki regionalnej UE w Polsce
dc.title.alternativepl
The importance of public-private partnership projects in the context of EU regional policy instruments in Poland
dc.title.containerpl
Gospodarka, polityka i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej w dobie brexitu
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Bialystok
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available