Dzieje życia, siła religii : Stanisław Brzozowski wobec modernizmu katolickiego

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe following article reconstructs the place of the strands of catholic modernism and their role in the philosophy of Stanisław Brzozowski (1878-1911). The emphasis is obviously put on the last works of the Polish philosopher. Marian Zdziechowski (1861-1938), thinker of an older generation and of entirely diff erent intellectual and spiritual genealogy, will serve as a starting point. Following Zdziechowski’s questions, and at the same time moving beyond them, the proposed refl ection starts with the philosophy of work in relation to the Catholicism, steadily emerging on the horizon of Brzozowski’s thought. Brozozowski defi nes consciousness against the backdrop of the crisis of culture (including religion) and opposes the desire to transcend the "antinomy of life and thought", resulting in the abandonment of abstraction when facing life (sacramentalism of life). Lastly, he recognizes culture as a "form of life of values". Th ese issues led Brzozowski to the reevaluation of his views regarding both religion and Catholicism and to the vindication of their role in culture. In the article there will be also direct references to the Catholic writers who infl uenced Brzozowski’s thought (Alfred Loisy, George Tyrrell et al.). The article is an attempt to touch upon this particular and irksome intellectual interpretation which, in the context of the evolution of Brzozowski’s thought, is linked to the question of religion. The article was also affected (but only "aff ected") by the existential meaning of religion (i.e., Catholicism) for the Polish thinker.pl
dc.abstract.plRozważania zaproponowane w artykule dotyczą miejsca, jakie zajmują i roli, jaką odgrywają w filozofii Stanisława Brzozowskiego (1878-1911) wątki modernizmu katolickiego. Nacisk, siłą rzeczy, został położony na ostatnie lata twórczości polskiego filozofa. Punktem wyjścia zaś uczyniono rozważania Mariana Zdziechowskiego (1861-1938), myśliciela nie tylko starszego pokoleniowo, ale również wywodzącego swą intelektualną i duchową genealogię z odmiennych przesłanek. Podążając za pytaniami Zdziechowskiego, i zarazem je przekraczając, zaproponowane rozważania podejmują wątek filozofii pracy w odniesieniu do - coraz wyraźniej i pozytywnie zarysowującego się na horyzoncie myśli Brzozowskiego - katolicyzmu. W mocy pozostaje jednakże zdiagnozowana świadomość kryzysu kultury (w tym również religii) i przeciwstawne dążenie do przekroczenia "antynomii życia i myśli", porzucenia abstrakcjonizmu w podejściu do zagadnień życiowych (sakramentalizm życia). Wreszcie uznanie kultury za "formę życia wartości". Problemy te, uobecniające się w myśleniu Brzozowskiego i jego duchowe zmagania doprowadziły do głębszego (niż dotychczas) ujęcia religii i katolickości, a zwłaszcza docenienia ich roli w kulturze. W artykule znajdujemy również bezpośrednie odniesienia do modernizmu katolickiego, pojawiających się expressis verbis w myśli Brzozowskiego (Alfred Loisy, George Tyrrell i inni). Artykuł jest próbą ujęcia tego szczególnego i nastręczającego wiele problemów (interpretacyjnych) wątku intelektualnego, który na tle ewolucji stanowiska Brzozowskiego łączy się z zagadnieniem religijnym. W artykule została też dotknięta (ale tylko "dotknięta") sprawa egzystencjalnego znaczenia religii (katolicyzmu) dla polskiego myśliciela.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Filozofiipl
dc.contributor.authorAugustyn, Leszek - 127147 pl
dc.date.accession2018-11-05pl
dc.date.accessioned2018-11-22T15:21:51Z
dc.date.available2018-11-22T15:21:51Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical111-138pl
dc.description.publication1,9pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume62pl
dc.identifier.issn0066-6874pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61308
dc.identifier.weblinkhttp://www.ahf.ifispan.pl/pl/62-augustyn-brzozowskipl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enStanislaw Brzozowskipl
dc.subject.enCatholic modernismpl
dc.subject.enPolish philosophypl
dc.subject.enphilosophy of religionpl
dc.subject.plStanisław Brzozowskipl
dc.subject.plkatolicki modernizmpl
dc.subject.plfilozofia polskapl
dc.subject.plfilozofia religiipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDzieje życia, siła religii : Stanisław Brzozowski wobec modernizmu katolickiegopl
dc.title.alternativeThe history of life, the power of religion : Stanisław Brzozowski and Catholic modernismpl
dc.title.journalArchiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznejpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following article reconstructs the place of the strands of catholic modernism and their role in the philosophy of Stanisław Brzozowski (1878-1911). The emphasis is obviously put on the last works of the Polish philosopher. Marian Zdziechowski (1861-1938), thinker of an older generation and of entirely diff erent intellectual and spiritual genealogy, will serve as a starting point. Following Zdziechowski’s questions, and at the same time moving beyond them, the proposed refl ection starts with the philosophy of work in relation to the Catholicism, steadily emerging on the horizon of Brzozowski’s thought. Brozozowski defi nes consciousness against the backdrop of the crisis of culture (including religion) and opposes the desire to transcend the "antinomy of life and thought", resulting in the abandonment of abstraction when facing life (sacramentalism of life). Lastly, he recognizes culture as a "form of life of values". Th ese issues led Brzozowski to the reevaluation of his views regarding both religion and Catholicism and to the vindication of their role in culture. In the article there will be also direct references to the Catholic writers who infl uenced Brzozowski’s thought (Alfred Loisy, George Tyrrell et al.). The article is an attempt to touch upon this particular and irksome intellectual interpretation which, in the context of the evolution of Brzozowski’s thought, is linked to the question of religion. The article was also affected (but only "aff ected") by the existential meaning of religion (i.e., Catholicism) for the Polish thinker.
dc.abstract.plpl
Rozważania zaproponowane w artykule dotyczą miejsca, jakie zajmują i roli, jaką odgrywają w filozofii Stanisława Brzozowskiego (1878-1911) wątki modernizmu katolickiego. Nacisk, siłą rzeczy, został położony na ostatnie lata twórczości polskiego filozofa. Punktem wyjścia zaś uczyniono rozważania Mariana Zdziechowskiego (1861-1938), myśliciela nie tylko starszego pokoleniowo, ale również wywodzącego swą intelektualną i duchową genealogię z odmiennych przesłanek. Podążając za pytaniami Zdziechowskiego, i zarazem je przekraczając, zaproponowane rozważania podejmują wątek filozofii pracy w odniesieniu do - coraz wyraźniej i pozytywnie zarysowującego się na horyzoncie myśli Brzozowskiego - katolicyzmu. W mocy pozostaje jednakże zdiagnozowana świadomość kryzysu kultury (w tym również religii) i przeciwstawne dążenie do przekroczenia "antynomii życia i myśli", porzucenia abstrakcjonizmu w podejściu do zagadnień życiowych (sakramentalizm życia). Wreszcie uznanie kultury za "formę życia wartości". Problemy te, uobecniające się w myśleniu Brzozowskiego i jego duchowe zmagania doprowadziły do głębszego (niż dotychczas) ujęcia religii i katolickości, a zwłaszcza docenienia ich roli w kulturze. W artykule znajdujemy również bezpośrednie odniesienia do modernizmu katolickiego, pojawiających się expressis verbis w myśli Brzozowskiego (Alfred Loisy, George Tyrrell i inni). Artykuł jest próbą ujęcia tego szczególnego i nastręczającego wiele problemów (interpretacyjnych) wątku intelektualnego, który na tle ewolucji stanowiska Brzozowskiego łączy się z zagadnieniem religijnym. W artykule została też dotknięta (ale tylko "dotknięta") sprawa egzystencjalnego znaczenia religii (katolicyzmu) dla polskiego myśliciela.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii
dc.contributor.authorpl
Augustyn, Leszek - 127147
dc.date.accessionpl
2018-11-05
dc.date.accessioned
2018-11-22T15:21:51Z
dc.date.available
2018-11-22T15:21:51Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
111-138
dc.description.publicationpl
1,9
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
62
dc.identifier.issnpl
0066-6874
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61308
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ahf.ifispan.pl/pl/62-augustyn-brzozowski
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Stanislaw Brzozowski
dc.subject.enpl
Catholic modernism
dc.subject.enpl
Polish philosophy
dc.subject.enpl
philosophy of religion
dc.subject.plpl
Stanisław Brzozowski
dc.subject.plpl
katolicki modernizm
dc.subject.plpl
filozofia polska
dc.subject.plpl
filozofia religii
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Dzieje życia, siła religii : Stanisław Brzozowski wobec modernizmu katolickiego
dc.title.alternativepl
The history of life, the power of religion : Stanisław Brzozowski and Catholic modernism
dc.title.journalpl
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Nakhabino
1

No access

No Thumbnail Available