Wojna handlowa między USA a Chinami w latach 2016-2021. Przyczyny i konsekwencje

master
dc.abstract.enThe development and change in the direction of international relations between the United States and China depended not only on the reorientation of each country's governments but also on trade issues and geopolitical competition.The aim of this work is to analyze international relations between the countries, especially during the administration of US President Donald Trump.The main research hypothesis of the trade war between the USA and China was the belief that both sides could achieve economic and political benefits by changing the terms of trade and the trade balance between them.In the theoretical part, the concept of international relations, trade exchange between countries, and the tools used to regulate it were discussed. The definition of a country's balance of payments and its impact on the economy was also presented. This chapter also includes an analysis of China's economic development, its reforms, and monetary policy, which influenced its trade balance and trade relations with other countries.The second chapter describes the trade relations between the USA and China from the time of President Richard Nixon to the presidency of Donald Trump, during which there was an escalation of the trade conflict. Attention was also paid to the triangular international relations involving the USA, China, and Russia.Chapter three deals with the further development of the trade war during President Joe Biden's tenure and compares the policies and strategies towards China of the two presidents. An important part of this chapter is the analysis of possible problems and consequences of the trade conflict for both countries and the world as a whole.pl
dc.abstract.plRozwój i zmiana kierunku stosunków międzynarodowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami zależała nie tylko od reorientacji każdego z rządów państw, a też od kwestii handlowych i konkurencji geopolitycznej. Celem pracy jest analiza stosunków międzynarodowych pomiędzy krajami, szczególnie w okresie administracji prezydenta USA Donalda Trumpa.Główną hipotezą badawczą wojny handlowej między USA a Chinami było przekonanie, że obie strony mogą osiągnąć korzyści ekonomiczne i polityczne poprzez zmianę warunków handlowych i bilansu handlowego między nimi. W części teoretycznej omówiono pojęcie stosunków międzynarodowych, wymiany handlowej między krajami oraz narzędzia wykorzystywane do jej regulacji. Przedstawiono także definicję bilansu obrotów bieżących kraju i jego wpływ na gospodarkę. Rozdział ten zawiera również analizę rozwoju gospodarczego Chin, ich reform i polityki monetarnej, która wpłynęła na ich bilans handlowy i relacje handlowe z innymi krajami.W rozdziale drugim opisano stosunki handlowe między USA a Chinami od czasów prezydenta Richarda Nixona do kadencji Donalda Trumpa, podczas której doszło do eskalacji konfliktu handlowego. Zwrócono uwagę na trójkątowe stosunki międzynarodowe USA, Chin i Rosji.Rozdział trzeci dotyczy dalszego rozwoju wojny handlowej podczas kadencji prezydenta Joe Bidena i porównuje politykę i strategie wobec Chin dwóch prezydentów. Wartościową częścią tego rozdziału jest analiza możliwych problemów i konsekwencji konfliktu handlowego dla obu krajów i całego świata.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLubacha, Judytapl
dc.contributor.authorFedina, Katerynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLubacha, Judytapl
dc.contributor.reviewerBerbeka, Krzysztofpl
dc.date.accessioned2023-10-19T21:58:00Z
dc.date.available2023-10-19T21:58:00Z
dc.date.submitted2023-10-17pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.identifier.apddiploma-170977-295366pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321575
dc.languagepolpl
dc.subject.enInternational relations, trade, trade war, current account, trade balance, customs, tariff, globalizationpl
dc.subject.plStosunki międzynarodowe, handel, wojna handlowa, bilans obrotów bieżących, bilans handlowy, cło, taryfa, globalizacjapl
dc.titleWojna handlowa między USA a Chinami w latach 2016-2021. Przyczyny i konsekwencjepl
dc.title.alternativeThe US-China trade war 2016-2021. Causes and consequencespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The development and change in the direction of international relations between the United States and China depended not only on the reorientation of each country's governments but also on trade issues and geopolitical competition.The aim of this work is to analyze international relations between the countries, especially during the administration of US President Donald Trump.The main research hypothesis of the trade war between the USA and China was the belief that both sides could achieve economic and political benefits by changing the terms of trade and the trade balance between them.In the theoretical part, the concept of international relations, trade exchange between countries, and the tools used to regulate it were discussed. The definition of a country's balance of payments and its impact on the economy was also presented. This chapter also includes an analysis of China's economic development, its reforms, and monetary policy, which influenced its trade balance and trade relations with other countries.The second chapter describes the trade relations between the USA and China from the time of President Richard Nixon to the presidency of Donald Trump, during which there was an escalation of the trade conflict. Attention was also paid to the triangular international relations involving the USA, China, and Russia.Chapter three deals with the further development of the trade war during President Joe Biden's tenure and compares the policies and strategies towards China of the two presidents. An important part of this chapter is the analysis of possible problems and consequences of the trade conflict for both countries and the world as a whole.
dc.abstract.plpl
Rozwój i zmiana kierunku stosunków międzynarodowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami zależała nie tylko od reorientacji każdego z rządów państw, a też od kwestii handlowych i konkurencji geopolitycznej. Celem pracy jest analiza stosunków międzynarodowych pomiędzy krajami, szczególnie w okresie administracji prezydenta USA Donalda Trumpa.Główną hipotezą badawczą wojny handlowej między USA a Chinami było przekonanie, że obie strony mogą osiągnąć korzyści ekonomiczne i polityczne poprzez zmianę warunków handlowych i bilansu handlowego między nimi. W części teoretycznej omówiono pojęcie stosunków międzynarodowych, wymiany handlowej między krajami oraz narzędzia wykorzystywane do jej regulacji. Przedstawiono także definicję bilansu obrotów bieżących kraju i jego wpływ na gospodarkę. Rozdział ten zawiera również analizę rozwoju gospodarczego Chin, ich reform i polityki monetarnej, która wpłynęła na ich bilans handlowy i relacje handlowe z innymi krajami.W rozdziale drugim opisano stosunki handlowe między USA a Chinami od czasów prezydenta Richarda Nixona do kadencji Donalda Trumpa, podczas której doszło do eskalacji konfliktu handlowego. Zwrócono uwagę na trójkątowe stosunki międzynarodowe USA, Chin i Rosji.Rozdział trzeci dotyczy dalszego rozwoju wojny handlowej podczas kadencji prezydenta Joe Bidena i porównuje politykę i strategie wobec Chin dwóch prezydentów. Wartościową częścią tego rozdziału jest analiza możliwych problemów i konsekwencji konfliktu handlowego dla obu krajów i całego świata.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.authorpl
Fedina, Kateryna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.reviewerpl
Berbeka, Krzysztof
dc.date.accessioned
2023-10-19T21:58:00Z
dc.date.available
2023-10-19T21:58:00Z
dc.date.submittedpl
2023-10-17
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.identifier.apdpl
diploma-170977-295366
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321575
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
International relations, trade, trade war, current account, trade balance, customs, tariff, globalization
dc.subject.plpl
Stosunki międzynarodowe, handel, wojna handlowa, bilans obrotów bieżących, bilans handlowy, cło, taryfa, globalizacja
dc.titlepl
Wojna handlowa między USA a Chinami w latach 2016-2021. Przyczyny i konsekwencje
dc.title.alternativepl
The US-China trade war 2016-2021. Causes and consequences
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
83
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Krakow
11
Wroclaw
7
Katowice
6
Zgierz
4
Exeter
3
Lublin
3
Rzeszów
3
Gaszowice
2
Gdynia
2

No access

No Thumbnail Available
Collections