Prawna ochrona konsumentów na tle zmian ustawodawstwa unijnego i polskiego.

master
dc.abstract.enThe issue of consumer protection is one of the fundamental policies of the coutries. In light of changing legislation special protection should be given to consumers who are in the much weaker position than the entrepreneur on the market. Development of important issues were discussed on the basis of national law, but mainly based on EU regulations. An essentailelement of the work are the development of consumer rights and the inclusion of the right to withdrawfrom a distance contract. The goal is to compare a number of structures proposed by consumer in national legislation, and unified definition in EU law.Due to special protection which is granted to the modern consumer we should also refer to the basic instruments of consumer protection. It was necessary to de discuss the changes that introduced new Derective 2011/82/EU. Entinery protection is therefore a clearly specified definiction of the consumer, a reference to the rights granted to him and the functioning of the institutional system of consumer protection. The existing wide access to information about rights, has caused a model of conscious consumer with ability to making certain decisions.pl
dc.abstract.plProblematyka ochrony praw konsumentów stanowi jeden z fundamentalnych obszarów polityki prowadzonej przez państwa. W obliczu zmieniających się przepisów prawnych szczególną ochronę należy przyznać konsumentom, którzy na rynku mają znacznie słabsza pozycję niż przedsiębiorcy. Istotne kwestie opracowania zostały omówione na gruncie prawa krajowego, lecz w głównej mierze oparte są o regulacje unijne. Niezbędnym elementem pracy są zagadnienia dotyczące rozwoju praw konsumenta oraz uwzględnienie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Celem jest także porównanie licznych konstrukcji definicji konsumenta zaproponowanych w krajowym ustawodawstwie, oraz ujednoliconej definicji zawartej w przepisach prawa unijnego. W związku ze szczególna ochroną jaka jest udzielana współczesnemu konsumentowi należy również odnieść się do podstawowych instrumentów ochrony konsumentów. Konieczne zatem stało się również omówienie tych przemian jakie wprowadzi dyrektywa 2011/83/UE. Całokształt ochrony praw konsumenta stanowi zatem precyzyjnie określona definicja konsumenta, odniesienie się dopraw jakie mu przysługują oraz funkcjonowanie systemu instytucjonalnej ochrony praw konsumenta. Istniejący obecnie szeroki dostęp do informacji o przysługujących prawach,spowodował powstanie modelu konsumenta świadomego i pewnego podejmowanych decyzji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.contributor.authorCichoń, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKożuch, Małgorzata - 129403 pl
dc.contributor.reviewerPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:44:42Z
dc.date.available2020-07-24T11:44:42Z
dc.date.submitted2012-10-16pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-70381-133841pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183500
dc.languagepolpl
dc.subject.enconsumer, rights, protection , consumer policypl
dc.subject.plkonsument, prawa, ochrona, polityka konsumenckapl
dc.titlePrawna ochrona konsumentów na tle zmian ustawodawstwa unijnego i polskiego.pl
dc.title.alternativeLegal protection of consumers in relation to changes of EU and polish legislationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The issue of consumer protection is one of the fundamental policies of the coutries. In light of changing legislation special protection should be given to consumers who are in the much weaker position than the entrepreneur on the market. Development of important issues were discussed on the basis of national law, but mainly based on EU regulations. An essentailelement of the work are the development of consumer rights and the inclusion of the right to withdrawfrom a distance contract. The goal is to compare a number of structures proposed by consumer in national legislation, and unified definition in EU law.Due to special protection which is granted to the modern consumer we should also refer to the basic instruments of consumer protection. It was necessary to de discuss the changes that introduced new Derective 2011/82/EU. Entinery protection is therefore a clearly specified definiction of the consumer, a reference to the rights granted to him and the functioning of the institutional system of consumer protection. The existing wide access to information about rights, has caused a model of conscious consumer with ability to making certain decisions.
dc.abstract.plpl
Problematyka ochrony praw konsumentów stanowi jeden z fundamentalnych obszarów polityki prowadzonej przez państwa. W obliczu zmieniających się przepisów prawnych szczególną ochronę należy przyznać konsumentom, którzy na rynku mają znacznie słabsza pozycję niż przedsiębiorcy. Istotne kwestie opracowania zostały omówione na gruncie prawa krajowego, lecz w głównej mierze oparte są o regulacje unijne. Niezbędnym elementem pracy są zagadnienia dotyczące rozwoju praw konsumenta oraz uwzględnienie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Celem jest także porównanie licznych konstrukcji definicji konsumenta zaproponowanych w krajowym ustawodawstwie, oraz ujednoliconej definicji zawartej w przepisach prawa unijnego. W związku ze szczególna ochroną jaka jest udzielana współczesnemu konsumentowi należy również odnieść się do podstawowych instrumentów ochrony konsumentów. Konieczne zatem stało się również omówienie tych przemian jakie wprowadzi dyrektywa 2011/83/UE. Całokształt ochrony praw konsumenta stanowi zatem precyzyjnie określona definicja konsumenta, odniesienie się dopraw jakie mu przysługują oraz funkcjonowanie systemu instytucjonalnej ochrony praw konsumenta. Istniejący obecnie szeroki dostęp do informacji o przysługujących prawach,spowodował powstanie modelu konsumenta świadomego i pewnego podejmowanych decyzji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.contributor.authorpl
Cichoń, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kożuch, Małgorzata - 129403
dc.contributor.reviewerpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:44:42Z
dc.date.available
2020-07-24T11:44:42Z
dc.date.submittedpl
2012-10-16
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-70381-133841
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183500
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
consumer, rights, protection , consumer policy
dc.subject.plpl
konsument, prawa, ochrona, polityka konsumencka
dc.titlepl
Prawna ochrona konsumentów na tle zmian ustawodawstwa unijnego i polskiego.
dc.title.alternativepl
Legal protection of consumers in relation to changes of EU and polish legislation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Maslow
1
Olsztyn
1
Sofia
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available