Zrównoważony rozwój versus rzeczywistość. Kreacja wizerunku a praktyka zarządzania hotelem

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to discuss issues related to the compliance of the company's image with management practices in the field of sustainable development. Due to the growing environmental problems and deepening social inequalities, it is becoming more and more important to implement the idea of sustainable development by private enterprises. Due to the benefits brought by the ecological image, more and more companies declare to share the values related to the idea of sustainable development, as well as to implement the resulting practices. It happens, however, that not all enterprises actually implement the declared assumptions. The research carried out for the purpose of this work is an example of qualitative research and fits into the interpretative paradigm. The research method used was a case study in which texts were analyzed, secondary data were analyzed, and ethnographic interviews were conducted with employees of the examined hotel. The conducted research has shown that the created image of the hotel is not fully compliant with its daily management practices.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest omówienie kwestii związanych ze zgodnością wizerunku firmy a praktykami zarządczymi w zakresie zrównoważonego rozwoju. W związku z narastającymi problemami środowiskowymi oraz pogłębiającymi się nierównościami społecznymi coraz bardziej istotnym staje się realizowanie idei zrównoważonego rozwoju przez prywatne przedsiębiorstwa. Ze względu na korzyści, jakie przynosi ekologiczny wizerunek coraz więcej firm deklaruje wyznawanie wartości związanych z ideą zrównoważonego rozwoju, a także realizowanie wynikających z nich praktyk. Zdarza się jednak, że nie wszystkie przedsiębiorstwa rzeczywiście realizują deklarowane założenia. Zastosowaną metodą badawczą było studium przypadku, w ramach której dokonano analizy tekstów, analizy danych wtórnych oraz przeprowadzono wywiady etnograficzne z pracownikami omawianego hotelu. Zrealizowane badania pokazały, że kreowany wizerunek hotelu nie jest w pełni zgodny z jego codziennymi praktykami zarządczymi.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorLaberschek, Marcinpl
dc.contributor.authorPypa, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.date.accessioned2022-07-05T21:31:21Z
dc.date.available2022-07-05T21:31:21Z
dc.date.submitted2022-07-05pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą współczesnąpl
dc.identifier.apddiploma-140534-264813pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294556
dc.languagepolpl
dc.subject.enhotel industry, CSR, company image, sustainable development, sustainable managementpl
dc.subject.plbranża hotelarska, CSR, wizerunek firmy, zrównoważony rozwój, zrównoważone zarządzaniepl
dc.titleZrównoważony rozwój versus rzeczywistość. Kreacja wizerunku a praktyka zarządzania hotelempl
dc.title.alternativeSustainability versus reality. Image creation and hotel management practice.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to discuss issues related to the compliance of the company's image with management practices in the field of sustainable development. Due to the growing environmental problems and deepening social inequalities, it is becoming more and more important to implement the idea of sustainable development by private enterprises. Due to the benefits brought by the ecological image, more and more companies declare to share the values related to the idea of sustainable development, as well as to implement the resulting practices. It happens, however, that not all enterprises actually implement the declared assumptions. The research carried out for the purpose of this work is an example of qualitative research and fits into the interpretative paradigm. The research method used was a case study in which texts were analyzed, secondary data were analyzed, and ethnographic interviews were conducted with employees of the examined hotel. The conducted research has shown that the created image of the hotel is not fully compliant with its daily management practices.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest omówienie kwestii związanych ze zgodnością wizerunku firmy a praktykami zarządczymi w zakresie zrównoważonego rozwoju. W związku z narastającymi problemami środowiskowymi oraz pogłębiającymi się nierównościami społecznymi coraz bardziej istotnym staje się realizowanie idei zrównoważonego rozwoju przez prywatne przedsiębiorstwa. Ze względu na korzyści, jakie przynosi ekologiczny wizerunek coraz więcej firm deklaruje wyznawanie wartości związanych z ideą zrównoważonego rozwoju, a także realizowanie wynikających z nich praktyk. Zdarza się jednak, że nie wszystkie przedsiębiorstwa rzeczywiście realizują deklarowane założenia. Zastosowaną metodą badawczą było studium przypadku, w ramach której dokonano analizy tekstów, analizy danych wtórnych oraz przeprowadzono wywiady etnograficzne z pracownikami omawianego hotelu. Zrealizowane badania pokazały, że kreowany wizerunek hotelu nie jest w pełni zgodny z jego codziennymi praktykami zarządczymi.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Laberschek, Marcin
dc.contributor.authorpl
Pypa, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.date.accessioned
2022-07-05T21:31:21Z
dc.date.available
2022-07-05T21:31:21Z
dc.date.submittedpl
2022-07-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą współczesną
dc.identifier.apdpl
diploma-140534-264813
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294556
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hotel industry, CSR, company image, sustainable development, sustainable management
dc.subject.plpl
branża hotelarska, CSR, wizerunek firmy, zrównoważony rozwój, zrównoważone zarządzanie
dc.titlepl
Zrównoważony rozwój versus rzeczywistość. Kreacja wizerunku a praktyka zarządzania hotelem
dc.title.alternativepl
Sustainability versus reality. Image creation and hotel management practice.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Drelów
1
Frankfurt am Main
1
Poznan
1
Radom
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections