Szkoła w czasach traumy społecznej. Wyzwania wychowawcze w opiniach pedagogów szkolnych

master
dc.abstract.enThe pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus and the armed conflict in Ukraine have had an impact on the functioning of schools and education at an earlier stage in recent years. This resulted in the need to adapt to the existing conditions, both on the part of students and teachers. Despite more and more new studies on the activities at this time, there is a lack of research that concerns a group of school counselors who are particularly responsible for the well-being and mental individuals, which have been emphasized recently. Guided by the need to explore this gap in work, qualitative research on experiences, impact and assessment of the situation, taking into account the accompanying four school pedagogues. The overarching analysis concerns the separation of the main problem threads, which may include a broader spectrum of insight into the functioning of schools during a situation considered only from the organizational and subject teaching point of view.pl
dc.abstract.plPandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 oraz konflikt zbrojny na Ukrainie wywarł w ostatnich latach znaczący wpływ na funkcjonowanie szkół i oświaty na każdym szczeblu. Spowodowało to konieczność adaptacji do nowych warunków sytuacji trudnych, zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Pomimo coraz to nowszych opracowań dotyczących funkcjonowania w tym czasie, brakuje jednak badań skupiających się na grupie zawodowej pedagogów szkolnych, którzy w sposób szczególny odpowiedzialni są za kwestie dobrostanu i kondycji psychicznej podopiecznych tak mocno akcentowany w ostatnim okresie. Kierując się potrzebą eksploracji tej luki w pracy przedstawiono badania jakościowe dotyczące doświadczeń, emocji i oceny sytuacji właśnie z perspektywy towarzyszącej czworgu pedagogom szkolnym. Analiza wywiadów pozwoliła na wyodrębnienie głównych wątków problemowych, które mogą pozwolić na uzyskanie nieco szerszego wglądu w funkcjonowanie szkół podczas sytuacji trudnych nie tylko z punktu widzenia organizacyjnego i względów nauczania przedmiotowego.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSztuka, Mariusz - 132259 pl
dc.contributor.authorPotępa, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSztuka, Mariusz - 132259 pl
dc.contributor.reviewerPolak, Krzysztof - 131488 pl
dc.date.accessioned2023-10-18T21:45:11Z
dc.date.available2023-10-18T21:45:11Z
dc.date.submitted2023-10-18pl
dc.fieldofstudypedagogikapl
dc.identifier.apddiploma-166989-243461pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321363
dc.languagepolpl
dc.subject.enschool counselor, students, pandemic, war, difficult situation, traumapl
dc.subject.plpedagog szkolny, uczniowie, pandemia, wojna, sytuacja trudna, traumapl
dc.titleSzkoła w czasach traumy społecznej. Wyzwania wychowawcze w opiniach pedagogów szkolnychpl
dc.title.alternativeSchool in times of social trauma. Educational challenges in the opinions of school pedagoguespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus and the armed conflict in Ukraine have had an impact on the functioning of schools and education at an earlier stage in recent years. This resulted in the need to adapt to the existing conditions, both on the part of students and teachers. Despite more and more new studies on the activities at this time, there is a lack of research that concerns a group of school counselors who are particularly responsible for the well-being and mental individuals, which have been emphasized recently. Guided by the need to explore this gap in work, qualitative research on experiences, impact and assessment of the situation, taking into account the accompanying four school pedagogues. The overarching analysis concerns the separation of the main problem threads, which may include a broader spectrum of insight into the functioning of schools during a situation considered only from the organizational and subject teaching point of view.
dc.abstract.plpl
Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 oraz konflikt zbrojny na Ukrainie wywarł w ostatnich latach znaczący wpływ na funkcjonowanie szkół i oświaty na każdym szczeblu. Spowodowało to konieczność adaptacji do nowych warunków sytuacji trudnych, zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Pomimo coraz to nowszych opracowań dotyczących funkcjonowania w tym czasie, brakuje jednak badań skupiających się na grupie zawodowej pedagogów szkolnych, którzy w sposób szczególny odpowiedzialni są za kwestie dobrostanu i kondycji psychicznej podopiecznych tak mocno akcentowany w ostatnim okresie. Kierując się potrzebą eksploracji tej luki w pracy przedstawiono badania jakościowe dotyczące doświadczeń, emocji i oceny sytuacji właśnie z perspektywy towarzyszącej czworgu pedagogom szkolnym. Analiza wywiadów pozwoliła na wyodrębnienie głównych wątków problemowych, które mogą pozwolić na uzyskanie nieco szerszego wglądu w funkcjonowanie szkół podczas sytuacji trudnych nie tylko z punktu widzenia organizacyjnego i względów nauczania przedmiotowego.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sztuka, Mariusz - 132259
dc.contributor.authorpl
Potępa, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sztuka, Mariusz - 132259
dc.contributor.reviewerpl
Polak, Krzysztof - 131488
dc.date.accessioned
2023-10-18T21:45:11Z
dc.date.available
2023-10-18T21:45:11Z
dc.date.submittedpl
2023-10-18
dc.fieldofstudypl
pedagogika
dc.identifier.apdpl
diploma-166989-243461
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321363
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
school counselor, students, pandemic, war, difficult situation, trauma
dc.subject.plpl
pedagog szkolny, uczniowie, pandemia, wojna, sytuacja trudna, trauma
dc.titlepl
Szkoła w czasach traumy społecznej. Wyzwania wychowawcze w opiniach pedagogów szkolnych
dc.title.alternativepl
School in times of social trauma. Educational challenges in the opinions of school pedagogues
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Częstochowa
1
Katowice
1
Sucha Beskidzka
1

No access

No Thumbnail Available
Collections