Ocena wybranych parametrów ADME wyselekcjonowanych pochodnych aryloksyalkiloamin o cechach ligandów receptora 5-HT7

master
dc.abstract.enLipophilicity is important for drug product design and development. It is the physicochemical characteristic that has the greatest impact on the ADME properties (absorption, distribution, metabolism, excretion) and QSAR (receptor affinity) profile of a biologically active substance. A quantitative measure of lipophilicity is the partition coefficient (P), which denotes the ratio of a substance's concentration in the non-polar phase to its content in the polar phase; it is expressed in logarithmic form as logP. One of the methods used to determine this parameter is reversed-phase thin-layer chromatography.The aim of this study was to determine the lipophilicity coefficient RM0 by RP-TLC for 21 new compounds that are derivatives of aryloxyalkylamines. In addition, an attempt was made to estimate the apparent permeability parameter (Papp) in the PAMPA test. In the RP-TLC approach a mixture of phosphate buffer (pH 7.4) with methanol as an organic modifier was used as a developing phase. The obtained values of RM0 were in the range of 0.6947-3.3351, suggesting the ability to penetrate the biological membranes of the tested compounds. The experimental data were compared with LogP and LogD7.4 values available in digital databases. Only moderate correlation was found between the experimental data and the data available in digital databases. The highest correlation was found for Instant JChem, for LogD7.4 (R2 = 0.8221) and for logP (R2 = 0.7037).pl
dc.abstract.plLipofilowość ma istotne znaczenie dla opracowywania i rozwoju produktów leczniczych. Jest ona cechą fizykochemiczną, która ma największy wpływ na właściwości ADME (absorpcja, dystrybucja, metabolizm, wydalanie) oraz profil QSAR (powinowactwo do receptorów) biologicznie aktywnej substancji. Ilościową miarą lipofilowości jest współczynnik podziału (P) oznaczający stosunek stężenia danej substancji w fazie niepolarnej do jej zawartości w fazie polarnej; wyrażany jest w formie logarytmicznej jako logP. Jedną z metod stosowaną do wyznaczenia tego parametru jest chromatografia cienkowarstwowa z odwróconymi fazami.Celem pracy było wyznaczenie współczynnika lipofilowości RM0 metodą RP-TLC dla 21 nowych związków będących pochodnymi aryloksyalkiloamin. Dodatkowo podjęto próbę oszacowania parametru pozornej przepuszczalności (Papp) w teście PAMPA. W metodzie RP-TLC fazę rozwijającą stanowiła mieszanina buforu fosforanowego (pH 7,4) z metanolem jako modyfikatorem organicznym. Uzyskane wartości RM0 mieściły się w zakresie 0,6947-3,3351, co sugeruje zdolność przenikania przez błony biologiczne badanych związków. Dane eksperymentalne porównano z wartościami LogP i LogD7,4 dostępnymi w cyfrowych bazach danych. Stwierdzono umiarkowaną zgodność danych określonych eksperymentalnie oraz dostępnych i odczytanych z cyfrowych baz danych. Najsilniejszą korelację stwierdzono dla programu Instant JChem, dla LogD7,4 (R2 = 0,82) i dla logP (R2 = 0,70).pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPotaczek, Joanna - 133209 pl
dc.contributor.authorGołba, Kinga - USOS263799 pl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerZajdel, Paweł - 133883 pl
dc.contributor.reviewerPotaczek, Joanna - 133209 pl
dc.date.accessioned2024-04-10T08:10:26Z
dc.date.submitted2024-04-02pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-163274-263799pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328714
dc.languagepolpl
dc.subject.enLipophilicity, LogP, 5-HT7 receptor ligands, RM0 parameterpl
dc.subject.plLipofilowość, LogP, ligandy receptora 5-HT7, parametr RM0pl
dc.titleOcena wybranych parametrów ADME wyselekcjonowanych pochodnych aryloksyalkiloamin o cechach ligandów receptora 5-HT7pl
dc.title.alternativeThe evaluation of chosen ADME parameters of selected aryloxyalkylamine derivatives with the characteristics of 5-HT7 receptor ligandspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Lipophilicity is important for drug product design and development. It is the physicochemical characteristic that has the greatest impact on the ADME properties (absorption, distribution, metabolism, excretion) and QSAR (receptor affinity) profile of a biologically active substance. A quantitative measure of lipophilicity is the partition coefficient (P), which denotes the ratio of a substance's concentration in the non-polar phase to its content in the polar phase; it is expressed in logarithmic form as logP. One of the methods used to determine this parameter is reversed-phase thin-layer chromatography.The aim of this study was to determine the lipophilicity coefficient RM0 by RP-TLC for 21 new compounds that are derivatives of aryloxyalkylamines. In addition, an attempt was made to estimate the apparent permeability parameter (Papp) in the PAMPA test. In the RP-TLC approach a mixture of phosphate buffer (pH 7.4) with methanol as an organic modifier was used as a developing phase. The obtained values of RM0 were in the range of 0.6947-3.3351, suggesting the ability to penetrate the biological membranes of the tested compounds. The experimental data were compared with LogP and LogD7.4 values available in digital databases. Only moderate correlation was found between the experimental data and the data available in digital databases. The highest correlation was found for Instant JChem, for LogD7.4 (R2 = 0.8221) and for logP (R2 = 0.7037).
dc.abstract.plpl
Lipofilowość ma istotne znaczenie dla opracowywania i rozwoju produktów leczniczych. Jest ona cechą fizykochemiczną, która ma największy wpływ na właściwości ADME (absorpcja, dystrybucja, metabolizm, wydalanie) oraz profil QSAR (powinowactwo do receptorów) biologicznie aktywnej substancji. Ilościową miarą lipofilowości jest współczynnik podziału (P) oznaczający stosunek stężenia danej substancji w fazie niepolarnej do jej zawartości w fazie polarnej; wyrażany jest w formie logarytmicznej jako logP. Jedną z metod stosowaną do wyznaczenia tego parametru jest chromatografia cienkowarstwowa z odwróconymi fazami.Celem pracy było wyznaczenie współczynnika lipofilowości RM0 metodą RP-TLC dla 21 nowych związków będących pochodnymi aryloksyalkiloamin. Dodatkowo podjęto próbę oszacowania parametru pozornej przepuszczalności (Papp) w teście PAMPA. W metodzie RP-TLC fazę rozwijającą stanowiła mieszanina buforu fosforanowego (pH 7,4) z metanolem jako modyfikatorem organicznym. Uzyskane wartości RM0 mieściły się w zakresie 0,6947-3,3351, co sugeruje zdolność przenikania przez błony biologiczne badanych związków. Dane eksperymentalne porównano z wartościami LogP i LogD7,4 dostępnymi w cyfrowych bazach danych. Stwierdzono umiarkowaną zgodność danych określonych eksperymentalnie oraz dostępnych i odczytanych z cyfrowych baz danych. Najsilniejszą korelację stwierdzono dla programu Instant JChem, dla LogD7,4 (R2 = 0,82) i dla logP (R2 = 0,70).
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Potaczek, Joanna - 133209
dc.contributor.authorpl
Gołba, Kinga - USOS263799
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Zajdel, Paweł - 133883
dc.contributor.reviewerpl
Potaczek, Joanna - 133209
dc.date.accessioned
2024-04-10T08:10:26Z
dc.date.submittedpl
2024-04-02
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-163274-263799
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328714
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Lipophilicity, LogP, 5-HT7 receptor ligands, RM0 parameter
dc.subject.plpl
Lipofilowość, LogP, ligandy receptora 5-HT7, parametr RM0
dc.titlepl
Ocena wybranych parametrów ADME wyselekcjonowanych pochodnych aryloksyalkiloamin o cechach ligandów receptora 5-HT7
dc.title.alternativepl
The evaluation of chosen ADME parameters of selected aryloxyalkylamine derivatives with the characteristics of 5-HT7 receptor ligands
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
1
Warsaw
1
Ząbki
1

No access

No Thumbnail Available
Collections