Wpływ zanieczyszczenia powietrza na pacjentów z astmą oskrzelową

licenciate
dc.abstract.enBronchial asthma is one of the most common chronic diseases in the world. It belongs to the incurable diseases and affects more and more people. Bronchial asthma reduces the quality of life of patients, so it is important to know the factors affecting the induction and exacerbation of its symptoms. One of these factors is the outdoor air pollution.The purpose of this paper is to review the literature, describing the impact of air pollution on patients with asthma. In the work have been taken into account the gaseous and particulate pollutants.In the initial, presented in short are characteristics of gaseous pollutants and particulate pollutants. Then reviewed is the literature on the theme of research where evaluated were mentioned above pollutants while affecting patients with asthma.The results of most studies reviewed have confirmed the impact that air pollution has on asthmatics. These pollutants include carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, PM10 and PM2.5. However, there can also be found studies that have not confirmed this.In conclusion, one cannot determine whether air pollution worsens the symptoms of asthma. To this end, it is necessary to carry out a number of additional studies. An important element is to improve the air quality, especially in cities and to limit the presence of people in places exposed to high pollution. Also an important role plays the education of patients and cooperation with doctors, which allows for adequate control of the disease.pl
dc.abstract.plAstma oskrzelowa jest jedną z najczęściej spotykanych chorób przewlekłych na świecie. Należy do chorób nieuleczalnych i dotyka coraz więcej ludzi. Astma oskrzelowa obniża jakość życia pacjentów, dlatego ważne jest poznanie czynników mających wpływ na indukcję oraz zaostrzenie jej objawów. Jednym z takich czynników jest zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego.Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury, który określa wpływ zanieczyszczenia powietrza na pacjentów z astmą. W pracy wzięto pod uwagę zanieczyszczenia gazowe i pyłowe.W części wstępnej przedstawiono pokrótce charakterystykę zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Następnie dokonano przeglądu literatury na temat badań gdzie oceniano wyżej wymienione zanieczyszczenia na pacjentów z astmą.Wyniki większości przeanalizowanych badań potwierdziły wpływ zanieczyszczenia powietrza na astmatyków. Do zanieczyszczeń tych można zaliczyć dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, PM10 oraz PM2.5 Jednakże odnaleziono również badania, które nie potwierdziły tego związku.Wnioskując, nie można jednoznacznie stwierdzić czy zanieczyszczenia powietrza nasilają objawy astmy. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wielu dodatkowych badań. Ważnym elementem jest poprawa jakości powietrza szczególnie w miastach oraz ograniczenie przebywania ludzi w miejscach narażonych na duże zanieczyszczenie. Również dużą rolę odgrywa edukacja pacjenta i współpraca z lekarzem, która pozwala na odpowiednie kontrolowanie choroby.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.contributor.advisorŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.contributor.authorWójcik, Malwinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:49:33Z
dc.date.available2020-07-25T06:49:33Z
dc.date.submitted2015-03-16pl
dc.fieldofstudyinspekcja sanitarnapl
dc.identifier.apddiploma-93424-148183pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201243
dc.languagepolpl
dc.subject.enasthma, air pollution, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, particulate matter PM10, particulate matter PM2.5pl
dc.subject.plastma, zanieczyszczenia powietrza, dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5pl
dc.titleWpływ zanieczyszczenia powietrza na pacjentów z astmą oskrzelowąpl
dc.title.alternativeThe impact of air pollution on patients with asthmapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Bronchial asthma is one of the most common chronic diseases in the world. It belongs to the incurable diseases and affects more and more people. Bronchial asthma reduces the quality of life of patients, so it is important to know the factors affecting the induction and exacerbation of its symptoms. One of these factors is the outdoor air pollution.The purpose of this paper is to review the literature, describing the impact of air pollution on patients with asthma. In the work have been taken into account the gaseous and particulate pollutants.In the initial, presented in short are characteristics of gaseous pollutants and particulate pollutants. Then reviewed is the literature on the theme of research where evaluated were mentioned above pollutants while affecting patients with asthma.The results of most studies reviewed have confirmed the impact that air pollution has on asthmatics. These pollutants include carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, PM10 and PM2.5. However, there can also be found studies that have not confirmed this.In conclusion, one cannot determine whether air pollution worsens the symptoms of asthma. To this end, it is necessary to carry out a number of additional studies. An important element is to improve the air quality, especially in cities and to limit the presence of people in places exposed to high pollution. Also an important role plays the education of patients and cooperation with doctors, which allows for adequate control of the disease.
dc.abstract.plpl
Astma oskrzelowa jest jedną z najczęściej spotykanych chorób przewlekłych na świecie. Należy do chorób nieuleczalnych i dotyka coraz więcej ludzi. Astma oskrzelowa obniża jakość życia pacjentów, dlatego ważne jest poznanie czynników mających wpływ na indukcję oraz zaostrzenie jej objawów. Jednym z takich czynników jest zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego.Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury, który określa wpływ zanieczyszczenia powietrza na pacjentów z astmą. W pracy wzięto pod uwagę zanieczyszczenia gazowe i pyłowe.W części wstępnej przedstawiono pokrótce charakterystykę zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Następnie dokonano przeglądu literatury na temat badań gdzie oceniano wyżej wymienione zanieczyszczenia na pacjentów z astmą.Wyniki większości przeanalizowanych badań potwierdziły wpływ zanieczyszczenia powietrza na astmatyków. Do zanieczyszczeń tych można zaliczyć dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, PM10 oraz PM2.5 Jednakże odnaleziono również badania, które nie potwierdziły tego związku.Wnioskując, nie można jednoznacznie stwierdzić czy zanieczyszczenia powietrza nasilają objawy astmy. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wielu dodatkowych badań. Ważnym elementem jest poprawa jakości powietrza szczególnie w miastach oraz ograniczenie przebywania ludzi w miejscach narażonych na duże zanieczyszczenie. Również dużą rolę odgrywa edukacja pacjenta i współpraca z lekarzem, która pozwala na odpowiednie kontrolowanie choroby.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.contributor.advisorpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.contributor.authorpl
Wójcik, Malwina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:49:33Z
dc.date.available
2020-07-25T06:49:33Z
dc.date.submittedpl
2015-03-16
dc.fieldofstudypl
inspekcja sanitarna
dc.identifier.apdpl
diploma-93424-148183
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201243
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
asthma, air pollution, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, particulate matter PM10, particulate matter PM2.5
dc.subject.plpl
astma, zanieczyszczenia powietrza, dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5
dc.titlepl
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na pacjentów z astmą oskrzelową
dc.title.alternativepl
The impact of air pollution on patients with asthma
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
2
Warsaw
2
Grajewo
1
Kielce
1
Krakow
1
Lublin
1
Sokołów Podlaski
1

No access

No Thumbnail Available