The Polish Secondary School Students’ Attitude Towards Native and Non-native Speaker Teachers: A Case Study

master
dc.abstract.otherThe main aim of this MA thesis was to investigate secondary school students’ attitude to native and non native speaker teachers. The participants were ninety one secondary school students who lived in a small town in Western Poland. The data collection procedure comprised applying a questionnaire concerning students’ views on the teachers’ competence in the English language, that is knowledge of grammar, pronunciation, knowledge of the Polish language and awareness of cultural differences, preparation for the final examinations, as well as the students’ view on what are the indicators of being a good foreign language teacher. However, the aim of the study was not merely to compare the students’ attitude to these two groups of teachers. The application of the questionnaire was also to uncover whether the students find native-speaker teachers more reliable and worthy of emulation than non-natives. The results indicated that according to the students the question of their teachers’ origin is not of paramount importance in English language learning. Professional approach to teaching and teachers’ ability to convey knowledge were what emerged to be the most salient characteristics of a good language teacher.pl
dc.abstract.plGłównym celem poniższej pracy magisterskiej było zbadanie stosunku uczniów szkoły średniej wobec nauczycieli rodzimych i nie-rodzimych języka angielskiego. W badaniu wzięło udział dziewięćdziesięciu jeden uczniów zamieszkujących małe miasteczko w zachodniej Polsce. Do zebrania danych użyto kwestionariusza, który zbadał opinię uczniów na temat kompetencji ich nauczycieli w zakresie języka angielskiego, tj. znajomości gramatyki, wymowy, znajomości języka polskiego i świadomości różnic międzykulturowych oraz przygotowania do egzaminów końcowych. Uczniowie mieli również odpowiedzieć na pytanie co ich zdaniem jest wyznacznikiem bycia dobrym nauczycielem języka obcego. Poza porównaniem stosunku uczniów wobec tych dwóch grup nauczycieli, zastosowanie kwestionariusza miało również na celu ujawnienie, czy uczniowie postrzegają nauczycieli rodzimych języka angielskiego jako bardziej wiarygodnych i godnych naśladowania. Otrzymane wyniki wykazały, że według uczniów kwestia pochodzenia nauczycieli nie jest sprawą najwyższej wagi. Najważniejszymi przymiotami dobrego nauczyciela okazały się profesjonalne podejście do nauczania jak również umiejętność przekazywania wiedzy.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorNiżegorodcew, Anna - 130980 pl
dc.contributor.authorKula, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerLeśniewska, Justyna - 129931 pl
dc.contributor.reviewerNiżegorodcew, Anna - 130980 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:39:12Z
dc.date.available2020-07-20T20:39:12Z
dc.date.submitted2011-10-26pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-61918-65772pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175459
dc.subject.othernative speaker teacher, non-native speaker teacher, students' attitudepl
dc.subject.plnauczyciele rodzimi i nie-rodzimi użytkownicy języka angielskiego, postawy uczniówpl
dc.titleThe Polish Secondary School Students’ Attitude Towards Native and Non-native Speaker Teachers: A Case Studypl
dc.title.alternativePostawy polskich uczniów szkoły średniej wobec nauczycieli rodzimych i nie-rodzimych użytkowników języka angielskiego. Studium przypadkupl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.otherpl
The main aim of this MA thesis was to investigate secondary school students’ attitude to native and non native speaker teachers. The participants were ninety one secondary school students who lived in a small town in Western Poland. The data collection procedure comprised applying a questionnaire concerning students’ views on the teachers’ competence in the English language, that is knowledge of grammar, pronunciation, knowledge of the Polish language and awareness of cultural differences, preparation for the final examinations, as well as the students’ view on what are the indicators of being a good foreign language teacher. However, the aim of the study was not merely to compare the students’ attitude to these two groups of teachers. The application of the questionnaire was also to uncover whether the students find native-speaker teachers more reliable and worthy of emulation than non-natives. The results indicated that according to the students the question of their teachers’ origin is not of paramount importance in English language learning. Professional approach to teaching and teachers’ ability to convey knowledge were what emerged to be the most salient characteristics of a good language teacher.
dc.abstract.plpl
Głównym celem poniższej pracy magisterskiej było zbadanie stosunku uczniów szkoły średniej wobec nauczycieli rodzimych i nie-rodzimych języka angielskiego. W badaniu wzięło udział dziewięćdziesięciu jeden uczniów zamieszkujących małe miasteczko w zachodniej Polsce. Do zebrania danych użyto kwestionariusza, który zbadał opinię uczniów na temat kompetencji ich nauczycieli w zakresie języka angielskiego, tj. znajomości gramatyki, wymowy, znajomości języka polskiego i świadomości różnic międzykulturowych oraz przygotowania do egzaminów końcowych. Uczniowie mieli również odpowiedzieć na pytanie co ich zdaniem jest wyznacznikiem bycia dobrym nauczycielem języka obcego. Poza porównaniem stosunku uczniów wobec tych dwóch grup nauczycieli, zastosowanie kwestionariusza miało również na celu ujawnienie, czy uczniowie postrzegają nauczycieli rodzimych języka angielskiego jako bardziej wiarygodnych i godnych naśladowania. Otrzymane wyniki wykazały, że według uczniów kwestia pochodzenia nauczycieli nie jest sprawą najwyższej wagi. Najważniejszymi przymiotami dobrego nauczyciela okazały się profesjonalne podejście do nauczania jak również umiejętność przekazywania wiedzy.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Niżegorodcew, Anna - 130980
dc.contributor.authorpl
Kula, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Leśniewska, Justyna - 129931
dc.contributor.reviewerpl
Niżegorodcew, Anna - 130980
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:39:12Z
dc.date.available
2020-07-20T20:39:12Z
dc.date.submittedpl
2011-10-26
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-61918-65772
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175459
dc.subject.otherpl
native speaker teacher, non-native speaker teacher, students' attitude
dc.subject.plpl
nauczyciele rodzimi i nie-rodzimi użytkownicy języka angielskiego, postawy uczniów
dc.titlepl
The Polish Secondary School Students’ Attitude Towards Native and Non-native Speaker Teachers: A Case Study
dc.title.alternativepl
Postawy polskich uczniów szkoły średniej wobec nauczycieli rodzimych i nie-rodzimych użytkowników języka angielskiego. Studium przypadku
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Oxford
1
Szeged
1
Wola Rzedzinska
1

No access

No Thumbnail Available