Inteligencja emocjonalna a wypalenie zawodowe w grupie zawodowej policjantów

master
dc.abstract.enEmotional intelligence is defined as a set of personality traits that allow an individual to perform optimally in various social and task situations, as well as adaptation to life situations. The high level of emotional intelligence makes the individual more satisfied with life, better controls his emotions, has a higher level of sense of personal accomplishments, adapts better to changes, can overcome stressful situations, returns to balance more quickly after a crisis, feels depersonalization and emotional exhaustion less often . All this makes it a kind of buffer for occupational burnout syndrome.The aim of the study was to present the impact of emotional intelligence on burnout syndrome among police officers. To achieve the planned goal, the study was conducted using a questionnaire, 128 police officers working in the Lesser Poland and Podkarpackie headquarters took part in them. The author managed to achieve all of his goals, thoroughly presented the literature on the subject, also provided information on the opinions of police officers about stress and burnout in their profession, and confirmed the impact of emotional intelligence on the formation of burnout syndrome.pl
dc.abstract.plInteligencja emocjonalna jest definiowana jako zbiór cech osobowości, które pozwalają jednostce na optymalne działanie w różnych sytuacjach społecznych oraz zadaniowych, jak również adaptację do sytuacji życiowych. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej sprawia, że jednostka jest bardziej zadowolona z życia, lepiej kontroluje swoje emocje, ma wyższy poziom poczucia osobistych dokonań, lepiej adaptuje się do zmian, potrafi przezwyciężyć sytuacje stresowe, szybciej powraca do równowago po kryzysie, rzadziej odczuwa depersonalizację oraz wyczerpanie emocjonalne. Wszystko to sprawia, ze jest ona swoistym buforem syndromu wypalenia zawodowego.Celem pracy było przedstawienie wpływu inteligencji emocjonalnej na syndrom wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy policji. Aby zrealizować zaplanowany cel przeprowadzono badania za pomocą kwestionariusza ankiety, wzięło w nich udział 128 funkcjonariuszy policji pracujących w komendach małopolskich i podkarpackich. Autorowi udało się osiągnąć wszystkie założone cele, dogłębnie przedstawił literaturę przedmiotu, dostarczył również informacji na temat opinii funkcjonariuszy policji o stresie i wypaleniu w ich zawodzie oraz potwierdził wpływ inteligencji emocjonalnej na powstawanie syndromu wypalenia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.authorTomas, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:49:25Z
dc.date.available2020-07-28T05:49:25Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-139783-265684pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240399
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolice officers - emotional intelligence - work - stress - burnoutpl
dc.subject.plfunkcjonariusze policji - inteligencja emocjonalna – praca – stres – wypalenie zawodowepl
dc.titleInteligencja emocjonalna a wypalenie zawodowe w grupie zawodowej policjantówpl
dc.title.alternativeEmotional intelligence and burnout in the professional group of policemanpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Emotional intelligence is defined as a set of personality traits that allow an individual to perform optimally in various social and task situations, as well as adaptation to life situations. The high level of emotional intelligence makes the individual more satisfied with life, better controls his emotions, has a higher level of sense of personal accomplishments, adapts better to changes, can overcome stressful situations, returns to balance more quickly after a crisis, feels depersonalization and emotional exhaustion less often . All this makes it a kind of buffer for occupational burnout syndrome.The aim of the study was to present the impact of emotional intelligence on burnout syndrome among police officers. To achieve the planned goal, the study was conducted using a questionnaire, 128 police officers working in the Lesser Poland and Podkarpackie headquarters took part in them. The author managed to achieve all of his goals, thoroughly presented the literature on the subject, also provided information on the opinions of police officers about stress and burnout in their profession, and confirmed the impact of emotional intelligence on the formation of burnout syndrome.
dc.abstract.plpl
Inteligencja emocjonalna jest definiowana jako zbiór cech osobowości, które pozwalają jednostce na optymalne działanie w różnych sytuacjach społecznych oraz zadaniowych, jak również adaptację do sytuacji życiowych. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej sprawia, że jednostka jest bardziej zadowolona z życia, lepiej kontroluje swoje emocje, ma wyższy poziom poczucia osobistych dokonań, lepiej adaptuje się do zmian, potrafi przezwyciężyć sytuacje stresowe, szybciej powraca do równowago po kryzysie, rzadziej odczuwa depersonalizację oraz wyczerpanie emocjonalne. Wszystko to sprawia, ze jest ona swoistym buforem syndromu wypalenia zawodowego.Celem pracy było przedstawienie wpływu inteligencji emocjonalnej na syndrom wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy policji. Aby zrealizować zaplanowany cel przeprowadzono badania za pomocą kwestionariusza ankiety, wzięło w nich udział 128 funkcjonariuszy policji pracujących w komendach małopolskich i podkarpackich. Autorowi udało się osiągnąć wszystkie założone cele, dogłębnie przedstawił literaturę przedmiotu, dostarczył również informacji na temat opinii funkcjonariuszy policji o stresie i wypaleniu w ich zawodzie oraz potwierdził wpływ inteligencji emocjonalnej na powstawanie syndromu wypalenia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.authorpl
Tomas, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:49:25Z
dc.date.available
2020-07-28T05:49:25Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-139783-265684
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240399
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
police officers - emotional intelligence - work - stress - burnout
dc.subject.plpl
funkcjonariusze policji - inteligencja emocjonalna – praca – stres – wypalenie zawodowe
dc.titlepl
Inteligencja emocjonalna a wypalenie zawodowe w grupie zawodowej policjantów
dc.title.alternativepl
Emotional intelligence and burnout in the professional group of policeman
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
166
Views per month
Views per city
Warsaw
37
Krakow
13
Lodz
13
Wroclaw
8
Elblag
7
Lublin
7
Gdansk
6
Częstochowa
5
Bielsko-Biala
3
Czemierniki
3

No access

No Thumbnail Available