Diagnostyka przewlekłej niewydolności serca – studium przypadku pacjenta.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Chronic heart failure (CHF) is a condition in which, as a result of cardiac dysfunction, the minute capacity decreases in relation to the metabolic demand of tissues. This disease occurs in about 2% of adults. The cause may be both cardiovascular disorders (IHD, hypertension, heart defects, cardiomyopathy) and abnormalities outside this system, such as viral infections. The disease is progressive in nature, and rapid diagnosis and based on proper diagnosis allows for the introduction of optimal treatment.Aim: The aim of the case study was to present the diagnostic and therapeutic management in a patient with heart failure, taking into account the role of ECG in this process.Materials and methods: Case study was used as the research method. Medical documentation and patient’s test results were used as a research tool. Selected research techniques were based on the analysis of patient's medical records and the literature.Results: The first theoretical part, based on the analysis of the available literature, presents the pathophysiological basis as well as the symptoms and classification of heart failure. The diagnostic methods that are used to diagnose heart failure and the treatment goals were described. The analysis of the case of a 77-year-old patient admitted to the ward with significantly reduced contractility of the heart muscle and severe aortic stenosis, in whom effective treatment was implemented on the basis of electrocardiographic and echocardiographic diagnostics.Conclusion: Electrocardiography, apart from echocardiography, is one of the key diagnostic methods used in the diagnosis of chronic heart failure.pl
dc.abstract.plWstęp: Przewlekła niewydolność serca (PNS) to stan, w którym w wyniku zaburzeń czynności mięśnia sercowego spada pojemność minutowa w stosunku do zapotrzebowania metabolicznego tkanek. Schorzenie to występuje u około 2% osób dorosłych. Przyczyną mogą być zarówno zaburzenia układu sercowo-naczyniowego (CHNS, nadciśnienie, wady serca, kardiomiopatia) jak i nieprawidłowości poza tym układem, na przykład infekcje wirusowe. Choroba ma charakter postępujący, a szybkie ustalenie rozpoznania, oparte na właściwej diagnostyce pozwala na wprowadzenie optymalnego leczenia.Cel: Celem pracy było przedstawienie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u pacjenta z niewydolnością serca z uwzględnieniem roli EKG w tym procesie.Materiał i metodyka: Praca o charakterze kazuistycznym. Jako metodę badawczą zastosowano analizę przypadku, z kolei jako narzędzie badawcze posłużyła dokumentacja medyczna oraz wyniki badań pacjenta. Techniki badawcze opierały się na analizie dokumentacji chorego oraz literatury.Wyniki: W pierwszej teoretycznej części na podstawie analizy dostępnej literatury przedstawiono podstawy patofizjologiczne oraz objawy i klasyfikację niewydolności serca. Opisano metody diagnostyczne, które są stosowane w celu rozpoznania niewydolności serca oraz cele leczenia. Analizie został poddany przypadek 77-letniego pacjenta przyjętego na oddział ze znacznie obniżoną kurczliwością mięśnia sercowego oraz ciężką stenozą aortalną, u którego na podstawie przeprowadzonej diagnostyki elektrokardiograficznej i echokardiograficznej wdrożono skuteczne leczenie.Wniosek: Elektrokardiografia, obok echokardiografii jest jedną z kluczowych metod diagnostycznych stosowanych w diagnostyce przewlekłej niewydolności serca.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNawrot-Porąbka, Katarzyna - 131105 pl
dc.contributor.authorOkrajek, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNawrot-Porąbka, Katarzyna - 131105 pl
dc.contributor.reviewerBonior, Joanna - 128830 pl
dc.date.accessioned2020-08-24T10:59:30Z
dc.date.available2020-08-24T10:59:30Z
dc.date.submitted2020-08-12pl
dc.fieldofstudyelektroradiologiapl
dc.identifier.apddiploma-143864-225689pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244574
dc.languagepolpl
dc.subject.enchronic heart failure, electrocardiography, echocardiographypl
dc.subject.plprzewlekła niewydolność serca, elektrokardiografia, echokardiografiapl
dc.titleDiagnostyka przewlekłej niewydolności serca – studium przypadku pacjenta.pl
dc.title.alternativeDiagnostics of chronic heart failure - patient case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Chronic heart failure (CHF) is a condition in which, as a result of cardiac dysfunction, the minute capacity decreases in relation to the metabolic demand of tissues. This disease occurs in about 2% of adults. The cause may be both cardiovascular disorders (IHD, hypertension, heart defects, cardiomyopathy) and abnormalities outside this system, such as viral infections. The disease is progressive in nature, and rapid diagnosis and based on proper diagnosis allows for the introduction of optimal treatment.Aim: The aim of the case study was to present the diagnostic and therapeutic management in a patient with heart failure, taking into account the role of ECG in this process.Materials and methods: Case study was used as the research method. Medical documentation and patient’s test results were used as a research tool. Selected research techniques were based on the analysis of patient's medical records and the literature.Results: The first theoretical part, based on the analysis of the available literature, presents the pathophysiological basis as well as the symptoms and classification of heart failure. The diagnostic methods that are used to diagnose heart failure and the treatment goals were described. The analysis of the case of a 77-year-old patient admitted to the ward with significantly reduced contractility of the heart muscle and severe aortic stenosis, in whom effective treatment was implemented on the basis of electrocardiographic and echocardiographic diagnostics.Conclusion: Electrocardiography, apart from echocardiography, is one of the key diagnostic methods used in the diagnosis of chronic heart failure.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Przewlekła niewydolność serca (PNS) to stan, w którym w wyniku zaburzeń czynności mięśnia sercowego spada pojemność minutowa w stosunku do zapotrzebowania metabolicznego tkanek. Schorzenie to występuje u około 2% osób dorosłych. Przyczyną mogą być zarówno zaburzenia układu sercowo-naczyniowego (CHNS, nadciśnienie, wady serca, kardiomiopatia) jak i nieprawidłowości poza tym układem, na przykład infekcje wirusowe. Choroba ma charakter postępujący, a szybkie ustalenie rozpoznania, oparte na właściwej diagnostyce pozwala na wprowadzenie optymalnego leczenia.Cel: Celem pracy było przedstawienie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u pacjenta z niewydolnością serca z uwzględnieniem roli EKG w tym procesie.Materiał i metodyka: Praca o charakterze kazuistycznym. Jako metodę badawczą zastosowano analizę przypadku, z kolei jako narzędzie badawcze posłużyła dokumentacja medyczna oraz wyniki badań pacjenta. Techniki badawcze opierały się na analizie dokumentacji chorego oraz literatury.Wyniki: W pierwszej teoretycznej części na podstawie analizy dostępnej literatury przedstawiono podstawy patofizjologiczne oraz objawy i klasyfikację niewydolności serca. Opisano metody diagnostyczne, które są stosowane w celu rozpoznania niewydolności serca oraz cele leczenia. Analizie został poddany przypadek 77-letniego pacjenta przyjętego na oddział ze znacznie obniżoną kurczliwością mięśnia sercowego oraz ciężką stenozą aortalną, u którego na podstawie przeprowadzonej diagnostyki elektrokardiograficznej i echokardiograficznej wdrożono skuteczne leczenie.Wniosek: Elektrokardiografia, obok echokardiografii jest jedną z kluczowych metod diagnostycznych stosowanych w diagnostyce przewlekłej niewydolności serca.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Nawrot-Porąbka, Katarzyna - 131105
dc.contributor.authorpl
Okrajek, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Nawrot-Porąbka, Katarzyna - 131105
dc.contributor.reviewerpl
Bonior, Joanna - 128830
dc.date.accessioned
2020-08-24T10:59:30Z
dc.date.available
2020-08-24T10:59:30Z
dc.date.submittedpl
2020-08-12
dc.fieldofstudypl
elektroradiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-143864-225689
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244574
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
chronic heart failure, electrocardiography, echocardiography
dc.subject.plpl
przewlekła niewydolność serca, elektrokardiografia, echokardiografia
dc.titlepl
Diagnostyka przewlekłej niewydolności serca – studium przypadku pacjenta.
dc.title.alternativepl
Diagnostics of chronic heart failure - patient case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
414
Views per month
Views per city
Warsaw
59
Krakow
47
Poznan
23
Wroclaw
20
Katowice
16
Lublin
15
Lodz
9
Tappahannock
9
Gdansk
7
Trzyciaz
7

No access

No Thumbnail Available