Warfluencer jako element wojny hybrydowej - analiza komunikacji soldierukrainewin

master
dc.abstract.enOn 24 February 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine, opening a new phase of the war that had been ongoing since 2014. From the first days of Russian agression, those directly affected by it posted numerous reports on the events on social media. Over time, social media platforms have also started to be used by soldiers who are taking an active part in the war and fighting on the frontline every day. The most commonly used medium for this purpose is TikTok, which has been the fastest growing platform in recent years and is gaining in popularity every year. The scale of the phenomenon has led to the war in Ukraine being described as the first ever to be waged on social media; it is also referred to as the 'TikTok war'. Due to the scale of the phenomenon, this war is considered the best documented in history.The aim of this thesis was therefore to identify and characterise one way of communicating the war on social media. To this end, the author conducted a content analysis of the messages of the owner of a profile called 'soldierukrainewin', which is followed by the largest number of users among all users reporting on the war in Ukraine. The analysis made it possible to characterise and describe the material posted by the aforementioned user, and to identify the difference between this content and coverage in traditional media.The paper consits of three chapters. The first describes the role of the media in the construcion of reality process, describes issues related to social media and outlines the evolution of how war is communicated and described. The second chapter focused on the concept of hybrid warfare. The author presented the issue of information warfare from the point of view of national security and recalled Russian concepts of information warfare. This part of the thesis also inclued a description of information warfare operations conducted by the Russian Federation against Ukraine since 2004. Third chapter, which is empirical in nature, contains a detailed description of the research tool designed and used, a conceptualisation of the definitions and the sampling criteria. Following the presentation of the results of the conducted research, the author presents the conclusions drawn from it.pl
dc.abstract.pl24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę, otwierając tym samym nowy etap trwającej od 2014 roku wojny. Od pierwszych dni rosyjskiej agresji, osoby bezpośrednio jej doświadczające zamieszczały liczne relacje z tych wydarzeń w mediach społecznościowych. Z czasem platformy społecznościowe zaczęły być także wykorzystywane przez żołnierzy, którzy biorą aktywny udział w wojnie i każdego dnia walczą na froncie. Najczęściej używanym w tym celu medium jest TikTok, który w ostatnich latach jest najszybciej rozwijającą się platformą i z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Skala zjawiska doprowadziła do opisywania wojny w Ukrainie jako pierwszej w historii prowadzonej także w mediach społecznościowych, nazywa się ją także "wojną TikToka". Z uwagi na skalę zjawiska wojna ta uznawana jest za najlepiej udokumentowaną w historii.Celem niniejszej pracy było zatem zidentyfikowanie i scharakteryzowanie jednego ze sposobów komunikowania o wojnie w mediach społecznościowych. W tym celu autor przeprowadził analizę zawartości przekazów właściciela profilu o nazwie "soldierukrainewin", którego obserwuje największa liczba użytkowników spośród wszystkich nadawców relacjonujących działania wojenne w Ukrainie. Badanie pozwoliło scharakteryzować i opisać zamieszczane przez wyżej wymienionego użytkownika materiały, a także wskazać różnicę pomiędzy tymi treściami a relacjami zamieszczanymi w mediach tradycyjnych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym opisano rolę mediów w konstruowaniu rzeczywistości, opisano zagadnienia związane z mediami społecznościowymi, a także przedstawiono ewolucję sposobu komunikowania o wojnie. Rozdział drugi skoncentrowany jest na pojęciu wojny hybrydowej. Autor przedstawił zagadnienie walki informacyjnej z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego oraz przywołał rosyjskie koncepcje dotyczące prowadzenia działań na polu informacyjnym. W tej części pracy znajduje się także opis operacji w zakresie walki informacyjnej prowadzonych przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie od 2004 roku. W rozdziale trzecim, który ma charakter empiryczny, zawarto dokładny opis zaprojektowanego i wykorzystanego narzędzia badawczego, konceptualizację przyjętych pojęć oraz kryteria doboru próby. Po prezentacji wyników przeprowadzonych badań autor zaprezentował płynące z nich wnioski.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzymańska, Agnieszka - 132286 pl
dc.contributor.authorTabak, Patrykpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzymańska, Agnieszka - 132286 pl
dc.contributor.reviewerHodalska, Magdalena - 199974 pl
dc.date.accessioned2023-09-12T21:36:28Z
dc.date.available2023-09-12T21:36:28Z
dc.date.submitted2023-09-12pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-164179-258530pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318729
dc.languagepolpl
dc.subject.encontent analysis, hybrid warfare, information warfare, Instagram, Russia, social media, TikTok, Ukraine, war in Ukrainepl
dc.subject.planaliza zawartości, Instagram, media społecznościowe, Rosja, TikTok, Ukraina, walka informacyjna, wojna hybrydowa, wojna informacyjna, wojna w Ukrainiepl
dc.titleWarfluencer jako element wojny hybrydowej - analiza komunikacji soldierukrainewinpl
dc.title.alternativeWarfluencer as an element of hybrid warfare - analysis of soldierukrainewin communicationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
On 24 February 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine, opening a new phase of the war that had been ongoing since 2014. From the first days of Russian agression, those directly affected by it posted numerous reports on the events on social media. Over time, social media platforms have also started to be used by soldiers who are taking an active part in the war and fighting on the frontline every day. The most commonly used medium for this purpose is TikTok, which has been the fastest growing platform in recent years and is gaining in popularity every year. The scale of the phenomenon has led to the war in Ukraine being described as the first ever to be waged on social media; it is also referred to as the 'TikTok war'. Due to the scale of the phenomenon, this war is considered the best documented in history.The aim of this thesis was therefore to identify and characterise one way of communicating the war on social media. To this end, the author conducted a content analysis of the messages of the owner of a profile called 'soldierukrainewin', which is followed by the largest number of users among all users reporting on the war in Ukraine. The analysis made it possible to characterise and describe the material posted by the aforementioned user, and to identify the difference between this content and coverage in traditional media.The paper consits of three chapters. The first describes the role of the media in the construcion of reality process, describes issues related to social media and outlines the evolution of how war is communicated and described. The second chapter focused on the concept of hybrid warfare. The author presented the issue of information warfare from the point of view of national security and recalled Russian concepts of information warfare. This part of the thesis also inclued a description of information warfare operations conducted by the Russian Federation against Ukraine since 2004. Third chapter, which is empirical in nature, contains a detailed description of the research tool designed and used, a conceptualisation of the definitions and the sampling criteria. Following the presentation of the results of the conducted research, the author presents the conclusions drawn from it.
dc.abstract.plpl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę, otwierając tym samym nowy etap trwającej od 2014 roku wojny. Od pierwszych dni rosyjskiej agresji, osoby bezpośrednio jej doświadczające zamieszczały liczne relacje z tych wydarzeń w mediach społecznościowych. Z czasem platformy społecznościowe zaczęły być także wykorzystywane przez żołnierzy, którzy biorą aktywny udział w wojnie i każdego dnia walczą na froncie. Najczęściej używanym w tym celu medium jest TikTok, który w ostatnich latach jest najszybciej rozwijającą się platformą i z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Skala zjawiska doprowadziła do opisywania wojny w Ukrainie jako pierwszej w historii prowadzonej także w mediach społecznościowych, nazywa się ją także "wojną TikToka". Z uwagi na skalę zjawiska wojna ta uznawana jest za najlepiej udokumentowaną w historii.Celem niniejszej pracy było zatem zidentyfikowanie i scharakteryzowanie jednego ze sposobów komunikowania o wojnie w mediach społecznościowych. W tym celu autor przeprowadził analizę zawartości przekazów właściciela profilu o nazwie "soldierukrainewin", którego obserwuje największa liczba użytkowników spośród wszystkich nadawców relacjonujących działania wojenne w Ukrainie. Badanie pozwoliło scharakteryzować i opisać zamieszczane przez wyżej wymienionego użytkownika materiały, a także wskazać różnicę pomiędzy tymi treściami a relacjami zamieszczanymi w mediach tradycyjnych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym opisano rolę mediów w konstruowaniu rzeczywistości, opisano zagadnienia związane z mediami społecznościowymi, a także przedstawiono ewolucję sposobu komunikowania o wojnie. Rozdział drugi skoncentrowany jest na pojęciu wojny hybrydowej. Autor przedstawił zagadnienie walki informacyjnej z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego oraz przywołał rosyjskie koncepcje dotyczące prowadzenia działań na polu informacyjnym. W tej części pracy znajduje się także opis operacji w zakresie walki informacyjnej prowadzonych przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie od 2004 roku. W rozdziale trzecim, który ma charakter empiryczny, zawarto dokładny opis zaprojektowanego i wykorzystanego narzędzia badawczego, konceptualizację przyjętych pojęć oraz kryteria doboru próby. Po prezentacji wyników przeprowadzonych badań autor zaprezentował płynące z nich wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szymańska, Agnieszka - 132286
dc.contributor.authorpl
Tabak, Patryk
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szymańska, Agnieszka - 132286
dc.contributor.reviewerpl
Hodalska, Magdalena - 199974
dc.date.accessioned
2023-09-12T21:36:28Z
dc.date.available
2023-09-12T21:36:28Z
dc.date.submittedpl
2023-09-12
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-164179-258530
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318729
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
content analysis, hybrid warfare, information warfare, Instagram, Russia, social media, TikTok, Ukraine, war in Ukraine
dc.subject.plpl
analiza zawartości, Instagram, media społecznościowe, Rosja, TikTok, Ukraina, walka informacyjna, wojna hybrydowa, wojna informacyjna, wojna w Ukrainie
dc.titlepl
Warfluencer jako element wojny hybrydowej - analiza komunikacji soldierukrainewin
dc.title.alternativepl
Warfluencer as an element of hybrid warfare - analysis of soldierukrainewin communication
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
6
Gdansk
2
Gdynia
1
Munich
1

No access

No Thumbnail Available
Collections