Jakość życia osób hemodializowanych.

master
dc.abstract.enIntroduction: Alongside peritoneal dialysis equipment and kidney transplant, hemodialysis is the most common method of kidney replacement therapy. For the procedure are hemodialysis qualified patients, in which was diagnosed with chronic or acute kidney failure or poisoning. Hemodialysis has the task of replacing the downward kidney failure, by which is handling which allows the extension of life even for many years. But whether in this time patients feel happy? As a great impact on their quality of life is dialysis?Objective of work: The purpose of the work was to assess the quality of life for hemodialysis patients.Material and methods: Survey was carried out in the group of 92 hemodialysis patients in dialysis stations Diaverum. To assess the quality of life questionnaire was used sf-36 and its own survey.The results and conclusions: Analysis' own research leads to the following the conclusion that among hemodialysis patients prevails bad quality of life, in both physically and mentalnym. in the group of those surveyed patients larger proportion of women than men have a bad quality of life. The difficult socjal situation and unemployment will determine its presence. Not without significance is also the age of respondents and duration of the period dialiysis. As shown younger patients with a short by a traineeship dialysis therapy strongly less declared poor quality of life.pl
dc.abstract.plObok dializy otrzewnowej i przeszczepu nerek, hemodializa jest najczęściej stosowaną metodą leczenia nerkozastępczego. Do zabiegu hemodializy kwalifikowani są pacjenci, u których zdiagnozowano przewlekłą lub ostrą niewydolność nerek lub zatrucie. Hemodializa ma za zadanie zastąpienie schyłkowej niewydolności nerek, przez co jest zabiegiem pozwalającym na wydłużenie życia nawet o wiele lat. Ale czy w tym czasie pacjenci czują się szczęśliwi? Jak wielki wpływ na ich jakość życia ma dializoterapia?Cel pracy: Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów hemodializowanych. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 92 pacjentów hemodializowanych w stacji dializ Diaverum. Do oceny jakości życia wykorzystano kwestionariusz SF-36 i własną ankietę. Wyniki i wnioski: Analiza badań własnych prowadzi do następujących konkluzji, iż wśród pacjentów hemodializowanych dominuje zła jakość życia, zarówno w wymiarze fizycznym jak i mentalnym. W grupie ankietowanych pacjentów liczniejsza część kobiet niż mężczyzn posiada złą jakość życia. Trudna sytuacja socjalno-bytowa oraz bezrobocie warunkują jej występowanie. Nie bez znaczenia jest również wiek respondentów oraz czas trwania okresu dializoterapii. Jak wykazano młodsi pacjenci z krótkim stażem dializoterapii zdecydowanie rzadziej deklarowali złą jakość życia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.contributor.authorPotoczek, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.contributor.reviewerŚliwa, Leopold - 133628 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:14:24Z
dc.date.available2020-07-24T08:14:24Z
dc.date.submitted2012-09-27pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-66860-134026pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180312
dc.languagepolpl
dc.subject.enof kidney replacement therapy, hemodialysis, quality of lifepl
dc.subject.plleczenie nerkozastępcze, hemodializa, jakość życiapl
dc.titleJakość życia osób hemodializowanych.pl
dc.title.alternativeThe quality of life of the hemodialized persons.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Alongside peritoneal dialysis equipment and kidney transplant, hemodialysis is the most common method of kidney replacement therapy. For the procedure are hemodialysis qualified patients, in which was diagnosed with chronic or acute kidney failure or poisoning. Hemodialysis has the task of replacing the downward kidney failure, by which is handling which allows the extension of life even for many years. But whether in this time patients feel happy? As a great impact on their quality of life is dialysis?Objective of work: The purpose of the work was to assess the quality of life for hemodialysis patients.Material and methods: Survey was carried out in the group of 92 hemodialysis patients in dialysis stations Diaverum. To assess the quality of life questionnaire was used sf-36 and its own survey.The results and conclusions: Analysis' own research leads to the following the conclusion that among hemodialysis patients prevails bad quality of life, in both physically and mentalnym. in the group of those surveyed patients larger proportion of women than men have a bad quality of life. The difficult socjal situation and unemployment will determine its presence. Not without significance is also the age of respondents and duration of the period dialiysis. As shown younger patients with a short by a traineeship dialysis therapy strongly less declared poor quality of life.
dc.abstract.plpl
Obok dializy otrzewnowej i przeszczepu nerek, hemodializa jest najczęściej stosowaną metodą leczenia nerkozastępczego. Do zabiegu hemodializy kwalifikowani są pacjenci, u których zdiagnozowano przewlekłą lub ostrą niewydolność nerek lub zatrucie. Hemodializa ma za zadanie zastąpienie schyłkowej niewydolności nerek, przez co jest zabiegiem pozwalającym na wydłużenie życia nawet o wiele lat. Ale czy w tym czasie pacjenci czują się szczęśliwi? Jak wielki wpływ na ich jakość życia ma dializoterapia?Cel pracy: Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów hemodializowanych. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 92 pacjentów hemodializowanych w stacji dializ Diaverum. Do oceny jakości życia wykorzystano kwestionariusz SF-36 i własną ankietę. Wyniki i wnioski: Analiza badań własnych prowadzi do następujących konkluzji, iż wśród pacjentów hemodializowanych dominuje zła jakość życia, zarówno w wymiarze fizycznym jak i mentalnym. W grupie ankietowanych pacjentów liczniejsza część kobiet niż mężczyzn posiada złą jakość życia. Trudna sytuacja socjalno-bytowa oraz bezrobocie warunkują jej występowanie. Nie bez znaczenia jest również wiek respondentów oraz czas trwania okresu dializoterapii. Jak wykazano młodsi pacjenci z krótkim stażem dializoterapii zdecydowanie rzadziej deklarowali złą jakość życia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.contributor.authorpl
Potoczek, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.contributor.reviewerpl
Śliwa, Leopold - 133628
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:14:24Z
dc.date.available
2020-07-24T08:14:24Z
dc.date.submittedpl
2012-09-27
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-66860-134026
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180312
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
of kidney replacement therapy, hemodialysis, quality of life
dc.subject.plpl
leczenie nerkozastępcze, hemodializa, jakość życia
dc.titlepl
Jakość życia osób hemodializowanych.
dc.title.alternativepl
The quality of life of the hemodialized persons.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
73
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Szczecin
8
Krakow
7
Poznan
4
Wieliczka
4
Bełchatów
3
Gdansk
3
Nowy Sącz
2
Sanok
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available