Funkcje doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skawinie.

licenciate
dc.abstract.enBachelor thesis with the title "professional counselor functions as an example of theDistrict Labour Office in Skawina". The work has shown the role of the guidance counselorworking in the same office. It was also described the phenomenon of unemploymentoccurring in the district of Krakow. In the following chapters discusses concepts related toprofessional counseling and its functions and workshop. Used to study the research methodapplied in the form of an interview with a professional advisor to the District Labour Office inSkawina. To carry out the work which has been used data released Labour Office in Skawina.Such data may include analysis and reports and statistics that describe the level ofunemployment in the district of Krakow and other forms of professional activation.pl
dc.abstract.plPraca licencjacka o tytule „Funkcje doradcy zawodowego na przykładzie PowiatowegoUrzędu Pracy w Skawinie”. W pracy została ukazana rola doradcy zawodowego pracującegow tymże urzędzie. Zostało także opisane zjawisko bezrobocia występujące w powieciekrakowskim. W kolejnych rozdziałach omówione zostały pojęcia związane z doradztwemzawodowym oraz jego funkcje i warsztat pracy. Do przeprowadzonego badaniawykorzystanego w pracy zastosowano metodę badawczą w formie wywiadu z doradcązawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Skawinie. Do realizacji pracy zostaływykorzystane dane jakie udostępnił Powiatowy Urząd Pracy w Skawinie. Do takich danychmożna zaliczyć analizy i sprawozdania oraz dane statystyczne, które opisują wielkośćbezrobocia w powiecie krakowskim oraz innych form aktywizacji zawodowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorSzumiec, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:02:32Z
dc.date.available2020-07-24T18:02:32Z
dc.date.submitted2013-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-76779-126476pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189383
dc.languagepolpl
dc.subject.enunemployment - the guidance-agency work - the labor market - employment\nofficepl
dc.subject.plbezrobocie - doradca zawodowy– pośrednictwo pracy – rynek pracy - urządpracypl
dc.titleFunkcje doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skawinie.pl
dc.title.alternativeFeatures counselor in the District Labour Office in Skawina.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Bachelor thesis with the title "professional counselor functions as an example of theDistrict Labour Office in Skawina". The work has shown the role of the guidance counselorworking in the same office. It was also described the phenomenon of unemploymentoccurring in the district of Krakow. In the following chapters discusses concepts related toprofessional counseling and its functions and workshop. Used to study the research methodapplied in the form of an interview with a professional advisor to the District Labour Office inSkawina. To carry out the work which has been used data released Labour Office in Skawina.Such data may include analysis and reports and statistics that describe the level ofunemployment in the district of Krakow and other forms of professional activation.
dc.abstract.plpl
Praca licencjacka o tytule „Funkcje doradcy zawodowego na przykładzie PowiatowegoUrzędu Pracy w Skawinie”. W pracy została ukazana rola doradcy zawodowego pracującegow tymże urzędzie. Zostało także opisane zjawisko bezrobocia występujące w powieciekrakowskim. W kolejnych rozdziałach omówione zostały pojęcia związane z doradztwemzawodowym oraz jego funkcje i warsztat pracy. Do przeprowadzonego badaniawykorzystanego w pracy zastosowano metodę badawczą w formie wywiadu z doradcązawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Skawinie. Do realizacji pracy zostaływykorzystane dane jakie udostępnił Powiatowy Urząd Pracy w Skawinie. Do takich danychmożna zaliczyć analizy i sprawozdania oraz dane statystyczne, które opisują wielkośćbezrobocia w powiecie krakowskim oraz innych form aktywizacji zawodowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Szumiec, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:02:32Z
dc.date.available
2020-07-24T18:02:32Z
dc.date.submittedpl
2013-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-76779-126476
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189383
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
unemployment - the guidance-agency work - the labor market - employment\noffice
dc.subject.plpl
bezrobocie - doradca zawodowy– pośrednictwo pracy – rynek pracy - urządpracy
dc.titlepl
Funkcje doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skawinie.
dc.title.alternativepl
Features counselor in the District Labour Office in Skawina.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Boardman
1
Dublin
1
Krosno
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available