Onimy i kulinaria w przekładzie literatury dziecięcej. Analiza porównawcza trzech polskich tłumaczeń Le avventure di Pinocchio Carla Collodiego

master
dc.abstract.enThe purpose of the present master thesis is a comparative analysis of proper names and culinary lexis in three polish translations of "Le avventure di Pinocchio" by Carlo Collodi. The thesis consists of two parts: theoretical and analytical. The first part includes two chapters that present the most important aspects of Children’s Literature and its translation and outline the history of Italian Children’s Literature since its creation until the Italian unification. The first part provides also a description of the author and the translators of three chosen translations. The second part, which includes the third and the fourth chapter, is dedicated to the comparative analysis of proper names, food lexis and expressions in three polish translations. Translations of Italian proper names and culinary lexis are analyzed in terms of their meaning, structure and faithfulness to the original. The analysis demonstrates which translation strategies were used most frequently by translators and how they affect the reception of the different parts of the book. Moreover, the analysis attempts to indicate which of the translation solutions were the most accurate in terms of faithfulness to Italian version and clarity in reception.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest analiza porównawcza nazw własnych oraz kulinariów w trzech polskich przekładach utworu "Le avventure di Pinocchio" Carla Collodiego. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i analitycznej. Pierwsza część obejmuje dwa rozdziały, w których przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące literatury dziecięcej i jej przekładu, zarys historii literatury dziecięcej we Włoszech, od momentu powstania po zjednoczenie Włoch, scharakteryzowano sylwetkę autora oraz problematykę powieści. Wymieniono również polskie przekłady włoskiego dzieła oraz opisano krótko tłumaczy, których przekłady zostały wybrane do analizy. Część druga pracy, obejmująca rozdział trzeci i czwarty, została poświęcona analizie porównawczej nazw własnych oraz słownictwa i wyrażeń związanych z tematyką kulinarną w trzech polskich przekładach. Tłumaczenia włoskich onimów oraz motywów kulinarnych zostały zbadane pod względem znaczenia, struktury oraz zgodności z wersją oryginalną. Przedstawiono, jakimi strategiami translacyjnymi najczęściej posługiwali się tłumacze oraz, jak wpływają one na odbiór tekstu. Wskazano również, które z rozwiązań były najtrafniejsze, jeśli chodzi o wierność z włoską wersją językową i czytelność w odbiorze.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBilczewski, Tomasz - 127337 pl
dc.contributor.authorŻuchalska, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerBilczewski, Tomasz - 127337 pl
dc.contributor.reviewerCzabanowska-Wróbel, Anna - 127618 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:09:00Z
dc.date.available2020-07-28T04:09:00Z
dc.date.submitted2019-10-17pl
dc.fieldofstudyprzekładoznawstwo literacko-kulturowepl
dc.identifier.apddiploma-137015-193393pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238852
dc.languagepolpl
dc.subject.enChildren's Literature in translation, Children's Literature, translation strategies, proper names, cuisine, Pinocchio, Carlo Collodi, comparative analysispl
dc.subject.plLiteratura dziecięca w przekładzie, literatura dziecięca, strategie tłumaczeniowe, nazwy własne, kulinaria, Pinokio, Carlo Collodi, analiza porównawczapl
dc.titleOnimy i kulinaria w przekładzie literatury dziecięcej. Analiza porównawcza trzech polskich tłumaczeń Le avventure di Pinocchio Carla Collodiegopl
dc.title.alternativeProper names and cuisine in translation of Children's Literature. A comparative analysis of three Polish translations of "Le avventure di Pinocchio" by Carlo Collodipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the present master thesis is a comparative analysis of proper names and culinary lexis in three polish translations of "Le avventure di Pinocchio" by Carlo Collodi. The thesis consists of two parts: theoretical and analytical. The first part includes two chapters that present the most important aspects of Children’s Literature and its translation and outline the history of Italian Children’s Literature since its creation until the Italian unification. The first part provides also a description of the author and the translators of three chosen translations. The second part, which includes the third and the fourth chapter, is dedicated to the comparative analysis of proper names, food lexis and expressions in three polish translations. Translations of Italian proper names and culinary lexis are analyzed in terms of their meaning, structure and faithfulness to the original. The analysis demonstrates which translation strategies were used most frequently by translators and how they affect the reception of the different parts of the book. Moreover, the analysis attempts to indicate which of the translation solutions were the most accurate in terms of faithfulness to Italian version and clarity in reception.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza porównawcza nazw własnych oraz kulinariów w trzech polskich przekładach utworu "Le avventure di Pinocchio" Carla Collodiego. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i analitycznej. Pierwsza część obejmuje dwa rozdziały, w których przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące literatury dziecięcej i jej przekładu, zarys historii literatury dziecięcej we Włoszech, od momentu powstania po zjednoczenie Włoch, scharakteryzowano sylwetkę autora oraz problematykę powieści. Wymieniono również polskie przekłady włoskiego dzieła oraz opisano krótko tłumaczy, których przekłady zostały wybrane do analizy. Część druga pracy, obejmująca rozdział trzeci i czwarty, została poświęcona analizie porównawczej nazw własnych oraz słownictwa i wyrażeń związanych z tematyką kulinarną w trzech polskich przekładach. Tłumaczenia włoskich onimów oraz motywów kulinarnych zostały zbadane pod względem znaczenia, struktury oraz zgodności z wersją oryginalną. Przedstawiono, jakimi strategiami translacyjnymi najczęściej posługiwali się tłumacze oraz, jak wpływają one na odbiór tekstu. Wskazano również, które z rozwiązań były najtrafniejsze, jeśli chodzi o wierność z włoską wersją językową i czytelność w odbiorze.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bilczewski, Tomasz - 127337
dc.contributor.authorpl
Żuchalska, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Bilczewski, Tomasz - 127337
dc.contributor.reviewerpl
Czabanowska-Wróbel, Anna - 127618
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:09:00Z
dc.date.available
2020-07-28T04:09:00Z
dc.date.submittedpl
2019-10-17
dc.fieldofstudypl
przekładoznawstwo literacko-kulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-137015-193393
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238852
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Children's Literature in translation, Children's Literature, translation strategies, proper names, cuisine, Pinocchio, Carlo Collodi, comparative analysis
dc.subject.plpl
Literatura dziecięca w przekładzie, literatura dziecięca, strategie tłumaczeniowe, nazwy własne, kulinaria, Pinokio, Carlo Collodi, analiza porównawcza
dc.titlepl
Onimy i kulinaria w przekładzie literatury dziecięcej. Analiza porównawcza trzech polskich tłumaczeń Le avventure di Pinocchio Carla Collodiego
dc.title.alternativepl
Proper names and cuisine in translation of Children's Literature. A comparative analysis of three Polish translations of "Le avventure di Pinocchio" by Carlo Collodi
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Bialystok
3
Wroclaw
3
Krakow
2
Sarajevo
2
Dublin
1
Kety
1
Kuwait City
1
Kłodzko
1
Milkowice
1

No access

No Thumbnail Available