Postępowanie w sprawie uzyskania patentu

master
dc.abstract.enMaster's thesis concerns the procedure for the obtaining a patent and is based on the act from June 30, 2000 Industrial Property Law and act from 14 June, 1960 Code of Administrative Procedure. Its primary goal is to explore the scope of the general rules of administrative law proceedings in these particular patent procedure.In the detailed way it is presenting further steps which needs to be taken to obtain all rights and privileges arising from a granted patent - starting from premises of the patent ability, the appeal process and civil matter inclusive. Thesis presents positions of experts in the field of the industrial property law relating to disputes and the interpretation of provisions of the Code of Administrative Procedure. First chapter is a careful characterization of patent procedure detailing the sources of regulation, definition of the invention and the patent and the description of the entities involved in the proceedings.Work fluently passes to the analysis of of the patent procedure in chapter II, in order to prepare the ground for a comparison of two roads - national and regional - in chapter III. The final chapter concerns relations between industrial property law and civil law, bringing up the issue of the trade in industrial property laws and granting a licence.pl
dc.abstract.plPraca magisterska dotyczy postępowania w sprawie uzyskania patentu i bazuje na ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jej głównym celem jest zbadanie zakresu zastosowania ogólnych przepisów prawa administracyjnego w szczególnym postępowaniu jakim jest postępowanie patentowe.W sposób szczegółowy przedstawia kolejne kroki, jakie podjąć musi podmiot, by uzyskać wszelkie prawa i przywileje płynące z przyznawanego patentu – począwszy od przesłanek zdolności patentowej, po proces odwoławczy i materię cywilną włącznie. Są w niej zaprezentowane stanowiska ekspertów w dziedzinie prawa własności przemysłowej na tle sporów interpretacyjnych oraz wykładni przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Rozdział I dokonuje starannej charakterystyki postępowania patentowego z wyszczególnieniem źródeł regulacji, definicji wynalazku i patentu oraz opisem podmiotów biorących udział w postępowaniu. Praca płynnie przechodzi do analizy przebiegu postępowania patentowego w rozdziale II, by móc przygotować grunt dla porównania dwóch dróg - krajowej i regionalnej - z rozdziału III. Końcowy rozdział poświęcony został relacji przepisów p.w.p. z prawem cywilnym poruszając kwestię obrotu prawami własności przemysłowej oraz udzielaniu licencji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.authorCzyżewska, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.reviewerGolęba, Anna - 129456 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:54:46Z
dc.date.available2020-07-26T12:54:46Z
dc.date.submitted2015-07-08pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-95904-132166pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203414
dc.languagepolpl
dc.subject.enIndustrial property law, patent procedure, patent, Code of Administrative Procedure, specific administrative proceedingspl
dc.subject.plPrawo własności przemysłowej, postępowanie patentowe, patent, kodeks postępowania patentowego, szczególne postępowanie administracyjnepl
dc.titlePostępowanie w sprawie uzyskania patentupl
dc.title.alternativeProcedures for obtaining a patent rightpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master's thesis concerns the procedure for the obtaining a patent and is based on the act from June 30, 2000 Industrial Property Law and act from 14 June, 1960 Code of Administrative Procedure. Its primary goal is to explore the scope of the general rules of administrative law proceedings in these particular patent procedure.In the detailed way it is presenting further steps which needs to be taken to obtain all rights and privileges arising from a granted patent - starting from premises of the patent ability, the appeal process and civil matter inclusive. Thesis presents positions of experts in the field of the industrial property law relating to disputes and the interpretation of provisions of the Code of Administrative Procedure. First chapter is a careful characterization of patent procedure detailing the sources of regulation, definition of the invention and the patent and the description of the entities involved in the proceedings.Work fluently passes to the analysis of of the patent procedure in chapter II, in order to prepare the ground for a comparison of two roads - national and regional - in chapter III. The final chapter concerns relations between industrial property law and civil law, bringing up the issue of the trade in industrial property laws and granting a licence.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska dotyczy postępowania w sprawie uzyskania patentu i bazuje na ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jej głównym celem jest zbadanie zakresu zastosowania ogólnych przepisów prawa administracyjnego w szczególnym postępowaniu jakim jest postępowanie patentowe.W sposób szczegółowy przedstawia kolejne kroki, jakie podjąć musi podmiot, by uzyskać wszelkie prawa i przywileje płynące z przyznawanego patentu – począwszy od przesłanek zdolności patentowej, po proces odwoławczy i materię cywilną włącznie. Są w niej zaprezentowane stanowiska ekspertów w dziedzinie prawa własności przemysłowej na tle sporów interpretacyjnych oraz wykładni przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Rozdział I dokonuje starannej charakterystyki postępowania patentowego z wyszczególnieniem źródeł regulacji, definicji wynalazku i patentu oraz opisem podmiotów biorących udział w postępowaniu. Praca płynnie przechodzi do analizy przebiegu postępowania patentowego w rozdziale II, by móc przygotować grunt dla porównania dwóch dróg - krajowej i regionalnej - z rozdziału III. Końcowy rozdział poświęcony został relacji przepisów p.w.p. z prawem cywilnym poruszając kwestię obrotu prawami własności przemysłowej oraz udzielaniu licencji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.authorpl
Czyżewska, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.reviewerpl
Golęba, Anna - 129456
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:54:46Z
dc.date.available
2020-07-26T12:54:46Z
dc.date.submittedpl
2015-07-08
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-95904-132166
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203414
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Industrial property law, patent procedure, patent, Code of Administrative Procedure, specific administrative proceedings
dc.subject.plpl
Prawo własności przemysłowej, postępowanie patentowe, patent, kodeks postępowania patentowego, szczególne postępowanie administracyjne
dc.titlepl
Postępowanie w sprawie uzyskania patentu
dc.title.alternativepl
Procedures for obtaining a patent right
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gliwice
1
Poznan
1
Winsko
1

No access

No Thumbnail Available