System zaimków osobowych w języku węgierskim oraz analiza nieregularności w jego obrębie na tle wyrażających te same zależności sufiksów przypadków.

licenciate
dc.abstract.enThis thesis aims to analyze the irregularities in the system of personal pronouns in Hungarian by comparing them with case suffixes expressing the same relationships. The author compares their nominal forms to the ones of selected languages from the Finno-Ugric family and indicates possible phonetic changes that led to their diversification. The semantic division into first- and second-person pronouns is outlined, as well as third-person pronouns that differ from them, which are the only ones able to replace other parts of speech, and whose origins are sometimes related to demonstrative pronouns. Based on the oldest documented examples of the use of personal pronouns in the written Hungarian language, the process of their development and closely related personal and possessive suffixes, whose function is to indicate a person in the pronoun inflection, is presented. The secondary nature of case suffixes is demonstrated and the morphological differences between them and the roots of suffixed personal pronouns are described, as well as their postulated etymology and development. The author also draws attention to the difficulties associated with studying the language based on reconstructions, and in the case of the analysis of the Finno-Ugric family, the centuries-old development of the Hungarian language isolated from it.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza nieregularności pomiędzy systemem zaimków osobowych w języku węgierskim poprzez zestawienie ich z wyrażającymi te same zależności sufiksami przypadków. Autor dokonuje porównania ich nominalnych form na przykładzie wybranych języków z rodziny ugrofińskiej, wskazuje na możliwe zmiany fonetyczne, które doprowadziły do ich dywersyfikacji. Zarysowany zostaje znaczeniowy podział na zaimki 1. i 2. osoby, oraz różniące się od nich zaimki 3 osoby, które jako jedyne są w stanie faktycznie zastępować inne części mowy, a których geneza bywa powiązana z zaimkami wskazującymi. W oparciu o najstarsze udokumentowany przykłady użycia zaimków osobowych w pisemnych zabytkach języka węgierskiego przedstawiony zostaje proces ich rozwoju oraz ściśle z nimi powiązanych sufiksów osobowych i dzierżawczych, których funkcją jest wskazywanie osoby w odmianie zaimka. Wykazany zostaje wtórny charakter sufiksów przypadków oraz opisane różnice morfologiczne pomiędzy nimi i rdzeniami sufigowanych zaimków osobowych a także ich postulowana etymologia i rozwój. Autor zwraca też uwagę na trudności związane z badaniem języka w oparciu o rekonstrukcje, a w przypadku analizy rodziny ugrofińskiej, odizolowany od niej, wielosetletni rozwój języka węgierskiego.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorVeres-Guśpiel, Agnieszkapl
dc.contributor.authorOleszczak, Erykpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerVeres-Guśpiel, Agnieszkapl
dc.contributor.reviewerBubak, Grzegorz - 127453 pl
dc.date.accessioned2023-09-18T21:52:08Z
dc.date.available2023-09-18T21:52:08Z
dc.date.submitted2023-09-15pl
dc.fieldofstudyfilologia węgierskapl
dc.identifier.apddiploma-170691-291354pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319268
dc.languagepolpl
dc.subject.enpersonal pronouns, case suffixes, Hungarian, Finno-Ugric languages, phonetic changes, etymology, reconstructionpl
dc.subject.plzaimki osobowe, sufiksy przypadków, język węgierski, języki ugrofińskie, zmiany fonetyczne, etymologia, rekonstrukcjapl
dc.titleSystem zaimków osobowych w języku węgierskim oraz analiza nieregularności w jego obrębie na tle wyrażających te same zależności sufiksów przypadków.pl
dc.title.alternativeThe system of personal pronouns in the Hungarian language and the analysis of irregularities within it in comparison with the case suffixes expressing the same relations.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis aims to analyze the irregularities in the system of personal pronouns in Hungarian by comparing them with case suffixes expressing the same relationships. The author compares their nominal forms to the ones of selected languages from the Finno-Ugric family and indicates possible phonetic changes that led to their diversification. The semantic division into first- and second-person pronouns is outlined, as well as third-person pronouns that differ from them, which are the only ones able to replace other parts of speech, and whose origins are sometimes related to demonstrative pronouns. Based on the oldest documented examples of the use of personal pronouns in the written Hungarian language, the process of their development and closely related personal and possessive suffixes, whose function is to indicate a person in the pronoun inflection, is presented. The secondary nature of case suffixes is demonstrated and the morphological differences between them and the roots of suffixed personal pronouns are described, as well as their postulated etymology and development. The author also draws attention to the difficulties associated with studying the language based on reconstructions, and in the case of the analysis of the Finno-Ugric family, the centuries-old development of the Hungarian language isolated from it.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza nieregularności pomiędzy systemem zaimków osobowych w języku węgierskim poprzez zestawienie ich z wyrażającymi te same zależności sufiksami przypadków. Autor dokonuje porównania ich nominalnych form na przykładzie wybranych języków z rodziny ugrofińskiej, wskazuje na możliwe zmiany fonetyczne, które doprowadziły do ich dywersyfikacji. Zarysowany zostaje znaczeniowy podział na zaimki 1. i 2. osoby, oraz różniące się od nich zaimki 3 osoby, które jako jedyne są w stanie faktycznie zastępować inne części mowy, a których geneza bywa powiązana z zaimkami wskazującymi. W oparciu o najstarsze udokumentowany przykłady użycia zaimków osobowych w pisemnych zabytkach języka węgierskiego przedstawiony zostaje proces ich rozwoju oraz ściśle z nimi powiązanych sufiksów osobowych i dzierżawczych, których funkcją jest wskazywanie osoby w odmianie zaimka. Wykazany zostaje wtórny charakter sufiksów przypadków oraz opisane różnice morfologiczne pomiędzy nimi i rdzeniami sufigowanych zaimków osobowych a także ich postulowana etymologia i rozwój. Autor zwraca też uwagę na trudności związane z badaniem języka w oparciu o rekonstrukcje, a w przypadku analizy rodziny ugrofińskiej, odizolowany od niej, wielosetletni rozwój języka węgierskiego.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Veres-Guśpiel, Agnieszka
dc.contributor.authorpl
Oleszczak, Eryk
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Veres-Guśpiel, Agnieszka
dc.contributor.reviewerpl
Bubak, Grzegorz - 127453
dc.date.accessioned
2023-09-18T21:52:08Z
dc.date.available
2023-09-18T21:52:08Z
dc.date.submittedpl
2023-09-15
dc.fieldofstudypl
filologia węgierska
dc.identifier.apdpl
diploma-170691-291354
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319268
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
personal pronouns, case suffixes, Hungarian, Finno-Ugric languages, phonetic changes, etymology, reconstruction
dc.subject.plpl
zaimki osobowe, sufiksy przypadków, język węgierski, języki ugrofińskie, zmiany fonetyczne, etymologia, rekonstrukcja
dc.titlepl
System zaimków osobowych w języku węgierskim oraz analiza nieregularności w jego obrębie na tle wyrażających te same zależności sufiksów przypadków.
dc.title.alternativepl
The system of personal pronouns in the Hungarian language and the analysis of irregularities within it in comparison with the case suffixes expressing the same relations.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Krakow
1
Titisee-Neustadt
1

No access

No Thumbnail Available