Porównania dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa u pracowników biurowych i handlowców

master
dc.abstract.enIntroduction: Spinal pain is presently regarded as one of the diseases of affluence. Pain can hinder one’s performance of professional duties as well functioning in everyday life. The etiology of pain is varied and ailments can be felt to a different extent. The severity and type of ailment is strictly connected with the location of the damaged anatomical structure. Formation of ailments can be affected by one’s lifestyle and type of work performed.Purpose of the study: The goal of the thesis is to compare lower back pain among employees of two professional groups: office workers and traders, as well as to examine which group has a larger percentage of people suffering from pain in the lower part of the spine and whether this is affected by years of employment, body weight, doing sports, age and rehabilitation. The study is also aimed at establishing whether the lower back pain varies between the study groups.Material and methods: The research was based on the author’s questionnaire, which consists of two parts. The first part comprises basic information, while the other part is intended for respondents who have reported lower back pain. The questionnaire contains 21 questions, including the question about the intensity of pain (VAS scale). The survey was shared on groups of the Facebook social network, associating office workers and traders. The questionnaire was taken by 148 respondents, including 77 office workers and 71 traders.Results: In the case of employees of both professional groups, pain is experienced mostly by people with short work experience (up to 5 years of employment) and workers with proper weight by BMI. All the respondents suffering from spinal pain in the lumbar region use rehabilitation more often. Traders experience lower back pain more frequently and take painkillers slightly more often. However, traders who do sports complain about lower back pain a little less frequently. Office workers declare pain at an age slightly older than traders, among whom pain is mostly reported by people aged 18-25. Office workers most often suffer from pain radiation to the lower limbs, while traders complain about morning stiffness, numbness and problems with walking.Conclusions: In the group of traders, there is a larger percentage of people, especially young, who report spinal pain in the lumbar region compared to the group of office workers. However, the type of occupation does not significantly affect the occurrence of pain in the lumbar spine in either of the professional groups. A positive correlation was found between the occurrence of lower back pain and the use of rehabilitation among all the respondents.pl
dc.abstract.plWstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa są obecnie uznawane za jedną z chorób cywilizacyjnych. Ból może utrudniać wykonywanie zawodowych obowiązków, a także funkcjonowanie w życiu codziennym. Etiologia bólu jest zróżnicowana, a dolegliwości mogą być odczuwane w różnym stopniu. Zaawansowanie oraz rodzaj dolegliwości jest ściśle związany z lokalizacją uszkodzonej struktury anatomicznej. Na powstawanie dolegliwości może wpływać styl życia oraz rodzaj wykonywanej pracy.Cel pracy: Celem pracy było porównanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u pracowników dwóch grup zawodowych: pracowników biurowych oraz pracowników handlu, a także zbadanie w której grupie zawodowej występuje większy odsetek osób z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa i czy wpływ na te dolegliwości ma staż pracy, waga ciała uprawianie sportu, wiek oraz korzystanie z rehabilitacji. Praca miała również na celu ustalenie czy dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa różnią się w grupach badanych.Materiał i metody: Do badań został wykorzystany autorski kwestionariusz ankiety, który składał się z dwóch części. Pierwsza część dotyczyła podstawowych informacji, natomiast część druga była przeznaczona dla respondentów, którzy deklarowali dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa. Kwestionariusz zawierał 21 pytań w tym pytanie dotyczące intensywności bólu (skala VAS). Kwestionariusz ankiety został udostępniony na grupach portalu społecznościowego Facebook, zrzeszających pracowników biurowych oraz handlowców. W badaniach wzięło udział 148 respondentów w tym 77 pracowników biurowych oraz 71 handlowców.Wyniki: W przypadku pracowników obu grup zawodowych najczęściej bólu doświadczają osoby z krótkim stażem pracy (do 5 lat) oraz osoby posiadające prawidłową wagę według wskaźnika BMI. Wszyscy respondenci cierpiący na dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego częściej korzystają z rehabilitacji. Handlowcy częściej doświadczają bólu dolnego odcinka kręgosłupa i nieco częściej zażywają środki przeciwbólowe. Ponadto handlowcy uprawiający sport nieco rzadziej skarżą się na dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa. Pracownicy biurowi deklarują ból w wieku nieco starszym niż handlowcy, wśród których na ten ból skarżą się najczęściej osoby w wieku 18-25 lat. Pracownicy biurowi cierpią najczęściej z powodu promieniowania bólu do kończyn dolnych, natomiast handlowcy skarżą się na sztywność poranną, drętwienia oraz problemy z chodzeniem.Wnioski: W grupie pracowników handlu występuje większy odsetek osób, zwłaszcza młodych, z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa niż w grupie pracowników biurowych, jednak rodzaj wykonywanego zawodu nie wpływa istotnie na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u obu grup zawodowych. Stwierdzono dodatnią korelację między występowaniem bólu dolnego odcinka kręgosłupa a korzystaniem z rehabilitacji u wszystkich ankietowanych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorJaworek, Jolanta - 129891 pl
dc.contributor.authorCieloch, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Jolanta - 129891 pl
dc.contributor.reviewerTrybulec, Bartosz - 133688 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:25:12Z
dc.date.available2020-11-01T23:25:12Z
dc.date.submitted2020-10-27pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-143295-264996pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252205
dc.languagepolpl
dc.subject.enPain, lumbar spine, office workers, traders.pl
dc.subject.plDolegliwości bólowe, kręgosłup lędźwiowy, pracownicy biurowi, handlowcy.pl
dc.titlePorównania dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa u pracowników biurowych i handlowcówpl
dc.title.alternativeComparison of lumbar spine ailments among office workers and traders.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Spinal pain is presently regarded as one of the diseases of affluence. Pain can hinder one’s performance of professional duties as well functioning in everyday life. The etiology of pain is varied and ailments can be felt to a different extent. The severity and type of ailment is strictly connected with the location of the damaged anatomical structure. Formation of ailments can be affected by one’s lifestyle and type of work performed.Purpose of the study: The goal of the thesis is to compare lower back pain among employees of two professional groups: office workers and traders, as well as to examine which group has a larger percentage of people suffering from pain in the lower part of the spine and whether this is affected by years of employment, body weight, doing sports, age and rehabilitation. The study is also aimed at establishing whether the lower back pain varies between the study groups.Material and methods: The research was based on the author’s questionnaire, which consists of two parts. The first part comprises basic information, while the other part is intended for respondents who have reported lower back pain. The questionnaire contains 21 questions, including the question about the intensity of pain (VAS scale). The survey was shared on groups of the Facebook social network, associating office workers and traders. The questionnaire was taken by 148 respondents, including 77 office workers and 71 traders.Results: In the case of employees of both professional groups, pain is experienced mostly by people with short work experience (up to 5 years of employment) and workers with proper weight by BMI. All the respondents suffering from spinal pain in the lumbar region use rehabilitation more often. Traders experience lower back pain more frequently and take painkillers slightly more often. However, traders who do sports complain about lower back pain a little less frequently. Office workers declare pain at an age slightly older than traders, among whom pain is mostly reported by people aged 18-25. Office workers most often suffer from pain radiation to the lower limbs, while traders complain about morning stiffness, numbness and problems with walking.Conclusions: In the group of traders, there is a larger percentage of people, especially young, who report spinal pain in the lumbar region compared to the group of office workers. However, the type of occupation does not significantly affect the occurrence of pain in the lumbar spine in either of the professional groups. A positive correlation was found between the occurrence of lower back pain and the use of rehabilitation among all the respondents.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa są obecnie uznawane za jedną z chorób cywilizacyjnych. Ból może utrudniać wykonywanie zawodowych obowiązków, a także funkcjonowanie w życiu codziennym. Etiologia bólu jest zróżnicowana, a dolegliwości mogą być odczuwane w różnym stopniu. Zaawansowanie oraz rodzaj dolegliwości jest ściśle związany z lokalizacją uszkodzonej struktury anatomicznej. Na powstawanie dolegliwości może wpływać styl życia oraz rodzaj wykonywanej pracy.Cel pracy: Celem pracy było porównanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u pracowników dwóch grup zawodowych: pracowników biurowych oraz pracowników handlu, a także zbadanie w której grupie zawodowej występuje większy odsetek osób z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa i czy wpływ na te dolegliwości ma staż pracy, waga ciała uprawianie sportu, wiek oraz korzystanie z rehabilitacji. Praca miała również na celu ustalenie czy dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa różnią się w grupach badanych.Materiał i metody: Do badań został wykorzystany autorski kwestionariusz ankiety, który składał się z dwóch części. Pierwsza część dotyczyła podstawowych informacji, natomiast część druga była przeznaczona dla respondentów, którzy deklarowali dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa. Kwestionariusz zawierał 21 pytań w tym pytanie dotyczące intensywności bólu (skala VAS). Kwestionariusz ankiety został udostępniony na grupach portalu społecznościowego Facebook, zrzeszających pracowników biurowych oraz handlowców. W badaniach wzięło udział 148 respondentów w tym 77 pracowników biurowych oraz 71 handlowców.Wyniki: W przypadku pracowników obu grup zawodowych najczęściej bólu doświadczają osoby z krótkim stażem pracy (do 5 lat) oraz osoby posiadające prawidłową wagę według wskaźnika BMI. Wszyscy respondenci cierpiący na dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego częściej korzystają z rehabilitacji. Handlowcy częściej doświadczają bólu dolnego odcinka kręgosłupa i nieco częściej zażywają środki przeciwbólowe. Ponadto handlowcy uprawiający sport nieco rzadziej skarżą się na dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa. Pracownicy biurowi deklarują ból w wieku nieco starszym niż handlowcy, wśród których na ten ból skarżą się najczęściej osoby w wieku 18-25 lat. Pracownicy biurowi cierpią najczęściej z powodu promieniowania bólu do kończyn dolnych, natomiast handlowcy skarżą się na sztywność poranną, drętwienia oraz problemy z chodzeniem.Wnioski: W grupie pracowników handlu występuje większy odsetek osób, zwłaszcza młodych, z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa niż w grupie pracowników biurowych, jednak rodzaj wykonywanego zawodu nie wpływa istotnie na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u obu grup zawodowych. Stwierdzono dodatnią korelację między występowaniem bólu dolnego odcinka kręgosłupa a korzystaniem z rehabilitacji u wszystkich ankietowanych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Jolanta - 129891
dc.contributor.authorpl
Cieloch, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Jolanta - 129891
dc.contributor.reviewerpl
Trybulec, Bartosz - 133688
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:25:12Z
dc.date.available
2020-11-01T23:25:12Z
dc.date.submittedpl
2020-10-27
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-143295-264996
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252205
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Pain, lumbar spine, office workers, traders.
dc.subject.plpl
Dolegliwości bólowe, kręgosłup lędźwiowy, pracownicy biurowi, handlowcy.
dc.titlepl
Porównania dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa u pracowników biurowych i handlowców
dc.title.alternativepl
Comparison of lumbar spine ailments among office workers and traders.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Krakow
5
Bielany Wroclawskie
1
Komarowka Podlaska
1
Koszalin
1
Lublin
1
Międzyrzec Podlaski
1
Poznan
1
Rzeszów
1
Shanghai
1
Tykocin
1

No access

No Thumbnail Available