Zaburzenia religijne w Krakowie w II połowie XVI wieku.

licenciate
dc.abstract.enThe essential points of his work describes the religious disturbances and riots that took place in the second half of the sixteenth century in Cracow. It is a period in which breaks down the development of the Reformation, and Protestants are increasingly marginalized social and political life. They were pushed by the Catholic part of society, which provided to the the phenomenon known as counter-reformation.The first chapter takes a broader theme of the religious situation in sixteenth-century Republic of Poland. The second half of the sixteenth century is very important in Polish history, the expiration time of the Jagiellonian dynasty and the first elective kings. Interregnum periods were always dangerous at times, when various factions were fighting for influence. In those periods, the absence of the king on the throne lead to religious riots and disturbances.Special role in this type of events falled city Krakow, for this reason that it was the then capital of the country. Riots that took place here spread wide coverage across the country. The second chapter is taking subject from the Catholic side, showing the intolerance of the Catholic majority city. Significant role in causing disorder, played students of the University of Cracow and students from other parochial schools located in the city. In this group must also included a youth apprentice in a number of characteristics stored in Krakow, and people that were not having a specific activity. Important for the picture the situation is describing the reaction and the position of senior clergy, and school authorities. It was lenient towards the perpetrators of beatings, desecration of graves and corpses, or even murder. In the described of time took place three times of the destruction of the Protestant church, located on the street St. John, called Brog.The third chapter presents the subject on the other hand, Protestant, showing their active role in inspiring and provoking clashes with Catholics. Cases of desecration of churches and the Blessed Sacrament were severe insult to Catholics that they could not remain indifferent.Religious disturbances that took place in Cracow, eventually led to the liquidation of the Protestant churches (Calvinist - Lutheran and Arian) in 1591.pl
dc.abstract.otherW zasadniczych swych punktach praca opisuje zaburzenia i tumulty religijne jakie miały miejsce w drugiej połowie szesnastego wieku w Krakowie. Jest to okres, w którym załamuje się rozwój reformacji, a protestanci zostają coraz bardziej spychani na margines życia społecznego i politycznego. Spychani zostają przez stronę katolicką czyli mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym kontrreformacją. Pierwszy rozdział podejmuje szerszą tematykę sytuacji religijnej w szesnastowiecznej Rzeczypospolitej. Druga połowa XVI wieku jest bardzo ważna w historii Polski, to czas wygaśnięcia dynastii Jagiellonów i pierwszych królów elekcyjnych. Okresy bezkrólewi zawsze były czasami niebezpiecznymi, gdy różne stronnictwa walczyły o wpływy. W tych to okresach, podczas nieobecności króla na tronie dochodziło najczęściej do zamieszek i zaburzeń religijnych. Szczególna rola w tego typu wydarzeniach przypada miastu Kraków, z tej racji iż był on ówczesną stolicą kraju, tumulty więc jakie miały tu miejsce rozchodziły się szerokim echem po kraju. Drugi rozdział ujmuje tematykę od strony katolickiej, ukazując nietolerancję katolickiej większości miasta. Znamienną rolę w wywoływaniu zaburzeń odgrywali studenci Uniwersytetu Krakowskiego, oraz żacy innych szkół parafialnych znajdujących się w mieście. Do tego grona trzeba także dołączyć młodzież czeladniczą zgromadzoną w licznych cechach krakowskich, oraz tzw. ludzi luźnych - nie mających konkretnego zajęcia. Ważne dla obrazu sytuacji jest opisanie reakcji i stanowiska wyższego duchowieństwa, oraz władz uczelni. Było ono pobłażliwe w stosunku do sprawców pobić, bezczeszczenia grobów i ciał czy nawet morderstw. W ciągu interesującego nas czasu dochodzi do trzykrotnego zburzenia protestanckiego zboru mieszczącego się na ulicy św. Jana, zwanego Brogiem. Rozdział trzeci ujmuje tematykę od drugiej strony, protestanckiej, ukazując ich czynną rolę w inspirowaniu i prowokowaniu starć z katolikami. Przypadki profanacji kościołów i Najświętszego Sakramentu były ciężką obrazą dla katolików na którą nie mogli pozostać obojętni. Zaburzenia religijne jakie miały miejsce w Krakowie doprowadziły ostatecznie do likwidacji zborów protestanckich (kalwińsko - luterańskiego i ariańskiego) w 1591 roku.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorStopka, Krzysztof - 132118 pl
dc.contributor.authorChłopek, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerSzymborski, Wiktor - 135920 pl
dc.contributor.reviewerStopka, Krzysztof - 132118 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:31:51Z
dc.date.available2020-07-20T20:31:51Z
dc.date.submitted2011-10-13pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-61799-101161pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175343
dc.subject.endisturbances, riots, reformation, protestantizm, counter-reformationpl
dc.subject.otherZaburzenia, Tumulty, Protestantyzm, Reformacja, Kontrreformacjapl
dc.titleZaburzenia religijne w Krakowie w II połowie XVI wieku.pl
dc.title.alternativeReligious disturbances in Cracow in the second half of the sixteenth century.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The essential points of his work describes the religious disturbances and riots that took place in the second half of the sixteenth century in Cracow. It is a period in which breaks down the development of the Reformation, and Protestants are increasingly marginalized social and political life. They were pushed by the Catholic part of society, which provided to the the phenomenon known as counter-reformation.The first chapter takes a broader theme of the religious situation in sixteenth-century Republic of Poland. The second half of the sixteenth century is very important in Polish history, the expiration time of the Jagiellonian dynasty and the first elective kings. Interregnum periods were always dangerous at times, when various factions were fighting for influence. In those periods, the absence of the king on the throne lead to religious riots and disturbances.Special role in this type of events falled city Krakow, for this reason that it was the then capital of the country. Riots that took place here spread wide coverage across the country. The second chapter is taking subject from the Catholic side, showing the intolerance of the Catholic majority city. Significant role in causing disorder, played students of the University of Cracow and students from other parochial schools located in the city. In this group must also included a youth apprentice in a number of characteristics stored in Krakow, and people that were not having a specific activity. Important for the picture the situation is describing the reaction and the position of senior clergy, and school authorities. It was lenient towards the perpetrators of beatings, desecration of graves and corpses, or even murder. In the described of time took place three times of the destruction of the Protestant church, located on the street St. John, called Brog.The third chapter presents the subject on the other hand, Protestant, showing their active role in inspiring and provoking clashes with Catholics. Cases of desecration of churches and the Blessed Sacrament were severe insult to Catholics that they could not remain indifferent.Religious disturbances that took place in Cracow, eventually led to the liquidation of the Protestant churches (Calvinist - Lutheran and Arian) in 1591.
dc.abstract.otherpl
W zasadniczych swych punktach praca opisuje zaburzenia i tumulty religijne jakie miały miejsce w drugiej połowie szesnastego wieku w Krakowie. Jest to okres, w którym załamuje się rozwój reformacji, a protestanci zostają coraz bardziej spychani na margines życia społecznego i politycznego. Spychani zostają przez stronę katolicką czyli mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym kontrreformacją. Pierwszy rozdział podejmuje szerszą tematykę sytuacji religijnej w szesnastowiecznej Rzeczypospolitej. Druga połowa XVI wieku jest bardzo ważna w historii Polski, to czas wygaśnięcia dynastii Jagiellonów i pierwszych królów elekcyjnych. Okresy bezkrólewi zawsze były czasami niebezpiecznymi, gdy różne stronnictwa walczyły o wpływy. W tych to okresach, podczas nieobecności króla na tronie dochodziło najczęściej do zamieszek i zaburzeń religijnych. Szczególna rola w tego typu wydarzeniach przypada miastu Kraków, z tej racji iż był on ówczesną stolicą kraju, tumulty więc jakie miały tu miejsce rozchodziły się szerokim echem po kraju. Drugi rozdział ujmuje tematykę od strony katolickiej, ukazując nietolerancję katolickiej większości miasta. Znamienną rolę w wywoływaniu zaburzeń odgrywali studenci Uniwersytetu Krakowskiego, oraz żacy innych szkół parafialnych znajdujących się w mieście. Do tego grona trzeba także dołączyć młodzież czeladniczą zgromadzoną w licznych cechach krakowskich, oraz tzw. ludzi luźnych - nie mających konkretnego zajęcia. Ważne dla obrazu sytuacji jest opisanie reakcji i stanowiska wyższego duchowieństwa, oraz władz uczelni. Było ono pobłażliwe w stosunku do sprawców pobić, bezczeszczenia grobów i ciał czy nawet morderstw. W ciągu interesującego nas czasu dochodzi do trzykrotnego zburzenia protestanckiego zboru mieszczącego się na ulicy św. Jana, zwanego Brogiem. Rozdział trzeci ujmuje tematykę od drugiej strony, protestanckiej, ukazując ich czynną rolę w inspirowaniu i prowokowaniu starć z katolikami. Przypadki profanacji kościołów i Najświętszego Sakramentu były ciężką obrazą dla katolików na którą nie mogli pozostać obojętni. Zaburzenia religijne jakie miały miejsce w Krakowie doprowadziły ostatecznie do likwidacji zborów protestanckich (kalwińsko - luterańskiego i ariańskiego) w 1591 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Stopka, Krzysztof - 132118
dc.contributor.authorpl
Chłopek, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Szymborski, Wiktor - 135920
dc.contributor.reviewerpl
Stopka, Krzysztof - 132118
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:31:51Z
dc.date.available
2020-07-20T20:31:51Z
dc.date.submittedpl
2011-10-13
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-61799-101161
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175343
dc.subject.enpl
disturbances, riots, reformation, protestantizm, counter-reformation
dc.subject.otherpl
Zaburzenia, Tumulty, Protestantyzm, Reformacja, Kontrreformacja
dc.titlepl
Zaburzenia religijne w Krakowie w II połowie XVI wieku.
dc.title.alternativepl
Religious disturbances in Cracow in the second half of the sixteenth century.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Gliwice
1
Iława
1
Shanghai
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available