Rozwój turystyki medycznej w Polsce

licenciate
dc.abstract.enThe thesis focus on presenting the origin of the medical tourism field which is closely connected to health tourism as well. Short history of SPA and Wellness is also being described, subsequently discussed is the beginning of medical and health tourism trends. The essay includes data related to people who happen to be medical or SPA tourists, additionally introduced are statistics concerning those travels. The thesis also encloses the results of medical treatments offered during medical tourism and related conclusions.pl
dc.abstract.plW pracy skupiono uwagę na przedstawieniu genezy turystyki medycznej oraz opisem ściśle z nią związanej turystki zdrowotnej. Opisano krótką historię zjawisk SPA oraz Wellness, następnie omówione zostały przyczyny powstania tych trendów. Przedstawiono informacje dotyczące osób uprawiających turystykę medyczną, a także dotyczące tych podróży statystyki. Ujęte zostały wyniki badań ofert, świadczonych w ramach turystyki medycznej oraz dotyczące ich wnioski.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorZabdyr, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTargosz, Radosław - 200568 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:07:13Z
dc.date.available2020-07-24T09:07:13Z
dc.date.submitted2012-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-67714-113002pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181115
dc.languagepolpl
dc.subject.enHEATLH - MEDICAL TOURISM – SPA - WELLNESSpl
dc.subject.plSPA – TURYSTYKA MEDYCZNA – WELLNESS – ZDROWIEpl
dc.titleRozwój turystyki medycznej w Polscepl
dc.title.alternativeDevelopment of medical tourism in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis focus on presenting the origin of the medical tourism field which is closely connected to health tourism as well. Short history of SPA and Wellness is also being described, subsequently discussed is the beginning of medical and health tourism trends. The essay includes data related to people who happen to be medical or SPA tourists, additionally introduced are statistics concerning those travels. The thesis also encloses the results of medical treatments offered during medical tourism and related conclusions.
dc.abstract.plpl
W pracy skupiono uwagę na przedstawieniu genezy turystyki medycznej oraz opisem ściśle z nią związanej turystki zdrowotnej. Opisano krótką historię zjawisk SPA oraz Wellness, następnie omówione zostały przyczyny powstania tych trendów. Przedstawiono informacje dotyczące osób uprawiających turystykę medyczną, a także dotyczące tych podróży statystyki. Ujęte zostały wyniki badań ofert, świadczonych w ramach turystyki medycznej oraz dotyczące ich wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Zabdyr, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Targosz, Radosław - 200568
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:07:13Z
dc.date.available
2020-07-24T09:07:13Z
dc.date.submittedpl
2012-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-67714-113002
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181115
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
HEATLH - MEDICAL TOURISM – SPA - WELLNESS
dc.subject.plpl
SPA – TURYSTYKA MEDYCZNA – WELLNESS – ZDROWIE
dc.titlepl
Rozwój turystyki medycznej w Polsce
dc.title.alternativepl
Development of medical tourism in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Żory
9
Sandomierz
4
Krakow
3
Wilkołaz
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Rzeszów
2
Glogoczow
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available