Czynniki adaptacji i integracji imigrantów muzułmańskich we Włoszech

master
dc.abstract.enIssues of this master thesis I presented sequentially in three chapters.The first, entitled "Social inclusion and integration policies towards immigrants" consists of three parts. The first describes the phenomenon of migration waves and trends in the world. The second is based on the characteristics of the stages and forms of integration, beginning from social inclusion, through political and cultural. The third shows the factors of integration processes and distinguishes and characterizes four models of coexistence between immigrants and host society.The second chapter, "Muslim Migration to Italy in the twentieth century and first decade of the twenty-first century" contains two parts. The first describes the migration processes, but with particular emphasis on Muslim migration to Europe and Italy. The second part focuses on a detailed characterization of Muslim immigrant communities. This characteristic shows the structure of Muslim society and examines it in various dimensions of social life. Starting from socio-economic situation of Muslims on the italian labor market, and ending with the presentation of their religious profile, which consists of: mosques and prayer houses, funerals and cemeteries, Muslim holidays, the availability of halal food, dress code rules and issues of marriage, education and Islamic banking. Furthermore, the analysis of this section also focuses more on five issues, problems of second generation immigrants and their social and professional attitude, characteristic profiles of the italian model of Islam, Muslim organizations in Italy and the media Muslim immigrants.Third chapter, “The host society and Muslim immigrants" presents the italian society at different levels. The first two parts describe the relationship between the Italian state and Islam and the Catholic Church and Islam. The next two focus on the institutionalization of Islam and on the characteristics of the italian legal situation of Muslims in Italy, with particular emphasis on migration laws and the possibility of acquiring italian citizenship. The next section presents the italian Government's integration policy, as well as the issue of integration at the local level and examines the problems faced by Muslims on the road to full assimilation and integration into italian society. The last part of this chapter and the whole thesis is focused on describing the phenomenon of islamophobia in the italian society, and on presenting the image of Muslim immigrants in the italian media.pl
dc.abstract.otherProblematykę niniejszej pracy dyplomowej przedstawiłam kolejno w trzech rozdziałach.Pierwszy zatytułowany „Integracja społeczna i polityka integracyjna wobec imigrantów” składa się z trzech części. Pierwsza opisuje zjawisko, fale i kierunki migracji w świecie. Druga opiera się na charakterystyce etapów oraz form integracji, począwszy od integracji społecznej, poprzez polityczną, a skończywszy na kulturowej. Trzecia przedstawia czynniki warunkujące procesy integracji oraz wyróżnia i charakteryzuje cztery modele koegzystencji imigrantów i społeczeństwa przyjmującego.Drugi rozdział „Migracje ludności muzułmańskiej do Włoch w XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku” zawiera dwie części. Pierwsza opisuje również procesy migracyjne, ale ze szczególnym uwzględnieniem migracji ludności muzułmańskiej do Europy i Włoch. Natomiast druga część koncentruje się na szczegółowej i dogłębnej charakterystyce muzułmańskiej społeczności imigranckiej. Owa charakterystyka przedstawia strukturę społeczeństwa muzułmańskiego oraz analizuje ją w różnych wymiarach życia społecznego. Począwszy od zobrazowania sytuacji społeczno-ekonomicznej muzułmanów na włoskim rynku pracy, a skończywszy na zaprezentowaniu ich profilu religijnego, na który składają się: meczety i domy modlitwy, pogrzeby i cmentarze, święta muzułmańskie, dostępność żywności halal, zasady ubioru oraz kwestie małżeństw, edukacji i bankowości islamskiej. Ponadto, analiza tej części skupia się jeszcze również na pięciu kwestiach, a mianowicie na ocenie problemów imigrantów z drugiego pokolenia i na ich postawie społeczno-zawodowej, charakterystyce sylwetki modelu islamu włoskiego, organizacji muzułmańskich we Włoszech oraz mediów imigrantów muzułmańskich. Rozdział trzeci „Społeczeństwo przyjmujące wobec imigrantów muzułmańskich” prezentuje społeczeństwo włoskie na poszczególnych płaszczyznach. Pierwsze dwie części opisują relacje na linii państwo włoskie a islam oraz Kościół katolicki a islam. Kolejne dwie skupiają się na kwestii instytucjonalizacji islamu włoskiego oraz na charakterystyce sytuacji prawnej muzułmanów we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem prawa migracyjnego oraz kwestii możliwości nabycia obywatelstwa włoskiego. Następna część przedstawia politykę integracyjną rządu włoskiego, a także zagadnienie integracji na szczeblu lokalnym oraz analizuje problemy, które napotykają muzułmanie na drodze do pełnej asymilacji i integracji ze społeczeństwem włoskim. Ostatnia część zarówno tego rozdziału, jak i całej pracy dyplomowej skupia się na opisaniu zjawiska islamofobii w społeczeństwie włoskim oraz na zaprezentowaniu obrazu imigrantów muzułmańskich we włoskich mediachpl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorZdanowski, Jerzy - 132884 pl
dc.contributor.authorWojciechowska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerZdanowski, Jerzy - 132884 pl
dc.contributor.reviewerRudnicka-Kassem, Dorota - 131715 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:41:04Z
dc.date.available2020-07-15T17:41:04Z
dc.date.submitted2011-07-15pl
dc.fieldofstudystudia bliskowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-58240-119982pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172350
dc.subject.enMigrations, Integration, Muslim immigrants, Italypl
dc.subject.otherMigracje, Integracja, Imigranci muzułmańscy, Włochypl
dc.titleCzynniki adaptacji i integracji imigrantów muzułmańskich we Włoszechpl
dc.title.alternativeFactors of Adaptation and Integration of the Muslim Immigrants in Italy.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Issues of this master thesis I presented sequentially in three chapters.The first, entitled "Social inclusion and integration policies towards immigrants" consists of three parts. The first describes the phenomenon of migration waves and trends in the world. The second is based on the characteristics of the stages and forms of integration, beginning from social inclusion, through political and cultural. The third shows the factors of integration processes and distinguishes and characterizes four models of coexistence between immigrants and host society.The second chapter, "Muslim Migration to Italy in the twentieth century and first decade of the twenty-first century" contains two parts. The first describes the migration processes, but with particular emphasis on Muslim migration to Europe and Italy. The second part focuses on a detailed characterization of Muslim immigrant communities. This characteristic shows the structure of Muslim society and examines it in various dimensions of social life. Starting from socio-economic situation of Muslims on the italian labor market, and ending with the presentation of their religious profile, which consists of: mosques and prayer houses, funerals and cemeteries, Muslim holidays, the availability of halal food, dress code rules and issues of marriage, education and Islamic banking. Furthermore, the analysis of this section also focuses more on five issues, problems of second generation immigrants and their social and professional attitude, characteristic profiles of the italian model of Islam, Muslim organizations in Italy and the media Muslim immigrants.Third chapter, “The host society and Muslim immigrants" presents the italian society at different levels. The first two parts describe the relationship between the Italian state and Islam and the Catholic Church and Islam. The next two focus on the institutionalization of Islam and on the characteristics of the italian legal situation of Muslims in Italy, with particular emphasis on migration laws and the possibility of acquiring italian citizenship. The next section presents the italian Government's integration policy, as well as the issue of integration at the local level and examines the problems faced by Muslims on the road to full assimilation and integration into italian society. The last part of this chapter and the whole thesis is focused on describing the phenomenon of islamophobia in the italian society, and on presenting the image of Muslim immigrants in the italian media.
dc.abstract.otherpl
Problematykę niniejszej pracy dyplomowej przedstawiłam kolejno w trzech rozdziałach.Pierwszy zatytułowany „Integracja społeczna i polityka integracyjna wobec imigrantów” składa się z trzech części. Pierwsza opisuje zjawisko, fale i kierunki migracji w świecie. Druga opiera się na charakterystyce etapów oraz form integracji, począwszy od integracji społecznej, poprzez polityczną, a skończywszy na kulturowej. Trzecia przedstawia czynniki warunkujące procesy integracji oraz wyróżnia i charakteryzuje cztery modele koegzystencji imigrantów i społeczeństwa przyjmującego.Drugi rozdział „Migracje ludności muzułmańskiej do Włoch w XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku” zawiera dwie części. Pierwsza opisuje również procesy migracyjne, ale ze szczególnym uwzględnieniem migracji ludności muzułmańskiej do Europy i Włoch. Natomiast druga część koncentruje się na szczegółowej i dogłębnej charakterystyce muzułmańskiej społeczności imigranckiej. Owa charakterystyka przedstawia strukturę społeczeństwa muzułmańskiego oraz analizuje ją w różnych wymiarach życia społecznego. Począwszy od zobrazowania sytuacji społeczno-ekonomicznej muzułmanów na włoskim rynku pracy, a skończywszy na zaprezentowaniu ich profilu religijnego, na który składają się: meczety i domy modlitwy, pogrzeby i cmentarze, święta muzułmańskie, dostępność żywności halal, zasady ubioru oraz kwestie małżeństw, edukacji i bankowości islamskiej. Ponadto, analiza tej części skupia się jeszcze również na pięciu kwestiach, a mianowicie na ocenie problemów imigrantów z drugiego pokolenia i na ich postawie społeczno-zawodowej, charakterystyce sylwetki modelu islamu włoskiego, organizacji muzułmańskich we Włoszech oraz mediów imigrantów muzułmańskich. Rozdział trzeci „Społeczeństwo przyjmujące wobec imigrantów muzułmańskich” prezentuje społeczeństwo włoskie na poszczególnych płaszczyznach. Pierwsze dwie części opisują relacje na linii państwo włoskie a islam oraz Kościół katolicki a islam. Kolejne dwie skupiają się na kwestii instytucjonalizacji islamu włoskiego oraz na charakterystyce sytuacji prawnej muzułmanów we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem prawa migracyjnego oraz kwestii możliwości nabycia obywatelstwa włoskiego. Następna część przedstawia politykę integracyjną rządu włoskiego, a także zagadnienie integracji na szczeblu lokalnym oraz analizuje problemy, które napotykają muzułmanie na drodze do pełnej asymilacji i integracji ze społeczeństwem włoskim. Ostatnia część zarówno tego rozdziału, jak i całej pracy dyplomowej skupia się na opisaniu zjawiska islamofobii w społeczeństwie włoskim oraz na zaprezentowaniu obrazu imigrantów muzułmańskich we włoskich mediach
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Zdanowski, Jerzy - 132884
dc.contributor.authorpl
Wojciechowska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Zdanowski, Jerzy - 132884
dc.contributor.reviewerpl
Rudnicka-Kassem, Dorota - 131715
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:41:04Z
dc.date.available
2020-07-15T17:41:04Z
dc.date.submittedpl
2011-07-15
dc.fieldofstudypl
studia bliskowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-58240-119982
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172350
dc.subject.enpl
Migrations, Integration, Muslim immigrants, Italy
dc.subject.otherpl
Migracje, Integracja, Imigranci muzułmańscy, Włochy
dc.titlepl
Czynniki adaptacji i integracji imigrantów muzułmańskich we Włoszech
dc.title.alternativepl
Factors of Adaptation and Integration of the Muslim Immigrants in Italy.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Grybow
2
Milan
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Poznan
1
Rome
1

No access

No Thumbnail Available